Για την Τεχνική Στήριξη Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Σάββατο, 15 Απρίλιος 2006 13:00

Οι χρήστες μπορούν να λαμβάνουν τις ακόλουθες υπηρεσίες Τεχνικής Στήριξης:


Ενημερωτικός Κόμβος (παρών κόμβος)

 

Eξυπηρέτηση χρηστών (HelpDesk)

 

Την υπηρεσία μπορούν να χρησιμοποιούν Οι Εκπαιδευτικοί και οι Σχολικές/Διοικητικές Μονάδες και να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα αιτήματά τους για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν που αφορά:

  • τις υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (θα προωθηθεί και διεκπεραιωθεί από εξειδικευμένη ομάδα του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου)
  • δικτυακή & υπολογιστική υποδομή της Σχολικής Μονάδας (θα διεκπεραιωθεί αντίστοιχα από το ΚΕΠΛΗΝΕΤ /εξειδικευμένη ομάδα της Τεχνικής Στήριξης)

    Με το ΠΣ Helpdesk (http://helpdesk.sch.gr) τα στελέχη της δομής υποστήριξης καταγράφουν όλες τις τεχνικές εργασίες υποστήριξης των σχολικών & διοικητικών μονάδων εκπαίδευσης, τις δρομολογήσεις δελτίων μεταξύ των επιπέδων της δομής και συνολικά τις εργασίες επίλυσης / διεκπεραίωσης δελτίων.

 

 

Βάση Δεδομένων των σχολικών μονάδων

 

Το προσωπικό της Τεχνικής Στήριξης αξιοποιεί τη βάση δεδομένων των σχολικών μονάδων (http://db.sch.gr) και φροντίζει, ώστε να υπάρχει πάντα συμφωνία των στοιχείων της βάσης με τα πραγματικά στοιχεία των σχολικών μονάδων είτε διορθώνοντάς τα, όπου έχει την απαιτούμενη δικαιοδοσία είτε υποβάλλοντας τα κατάλληλα αιτήματα στην Υπηρεσία "Βάση Δεδομένων".

 

 

 

Κτηματολόγιο

 

Το Πληροφοριακό Σύστημα του Κτηματολογίου αξιοποιείται για την αναλυτική καταγραφή στοιχείων του εξοπλισμού και την επεξεργασία αυτών με τη δημιουργία στατιστικών αναφορών.

 

Πρόσβαση στο σύστημα δίνεται:

  • στη διεύθυνση http://ktim.sch.gr/, για εργασίες ενημέρωσης και βασικής αναζήτησης στοιχείων εξοπλισμού και
  • στη διεύθυνση http://inventory.sch.gr/, για εργασίες αναλυτικής αναζήτησης στοιχείων εξοπλισμού.

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 15 Ιούνιος 2012 16:31
 
Login στον κόμβο τεχνικής στήριξης

Συνδεθείτε μέσω της Υπηρεσίας Πιστοποίησης του ΠΣΔ

Έχουμε 37 επισκέπτες συνδεδεμένους
Νεότερες αναρτήσεις του κόμβου
Αιτήματα Helpdesk