Ο σκοπός της Τεχνικής Στήριξης
Υπεύθυνος ΣΕΠΕΗΥ
Τετάρτη, 13 Οκτώβριος 2010 14:25

Ο Υπεύθυνος του Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.


Ο Υπεύθυνος του Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. έχει αρμοδιότητες που περιγράφονται στον Κανονισμός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ του Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.. Συνοπτικά:

  • Φροντίζει για την άμεση ενεργοποίηση της διαδικασίας επίλυσης των προβλημάτων του εργαστηρίου.
  • Συνεργάζεται με το ΚΕΠΛΗΝΕΤ για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων, τη διεκπεραίωση προγραμματισμένων εργασιών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.
  • Παρέχει υποστήριξη σε εκπαιδευτικούς λοιπών ειδικοτήτων για τη χρήση του εξοπλισμού κατά τη διδασκαλία.
  • Φροντίζει για το σεβασμό των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής από όλους τους χρήστες του εργαστηρίου.
  • Διατηρεί σε ασφαλή τοποθεσία έγγραφα και δεδομένα που σχετίζονται με τον εξοπλισμό του εργαστηρίου, όπως κωδικοί λογαριασμών διαχείρισης, μαγνητικά ή οπτικά μέσα αποθήκευσης δεδομένων, άδειες χρήσης λογισμικού, υπηρεσιακά βιβλία (π.χ. αρχείου εξοπλισμού, βιβλίου συμβάντων) κλπ.
  • Ενημερώνει το Πληροφοριακό Σύστημα του Κτηματολογίου.
  • Ελέγχει την ισχύ των αδειών χρήσης και προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες για την ανανέωσή τους.
  • Φροντίζει για την προμήθεια και την εγκατάσταση των αναλωσίμων.
Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 21 Οκτώβριος 2010 13:50
 
Login στον κόμβο τεχνικής στήριξης

Συνδεθείτε μέσω της Υπηρεσίας Πιστοποίησης του ΠΣΔ

Έχουμε 64 επισκέπτες και 1 μέλος συνδεδεμένους
Νεότερες αναρτήσεις του κόμβου
Αιτήματα Helpdesk