Στη σελίδα του Online Εκπαιδευτικό Λογισμικό Α'Βάθμιας & Β'Βάθμιας Εκπαίδευσης ανανεώθηκαν οι οδηγίες ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση λογισμικού που βασίζεται στην τεχνολογία flash ακόμη και μετά την παύση υποστήριξη της από την Adobe.

Tuesday, 19 January 2021 22:36 Last Updated: Tuesday, 19 January 2021 22:36

Today, 2020-06-16, we are pleased to announce the new version of the Infomation Node of the Technical Support Action.

The node takes advantage of the latest features of Joomla and Mediawiki, supports mobile devices and have an english version for its basic pages too.

Tuesday, 17 December 2019 15:27 Last Updated: Tuesday, 16 June 2020 10:47