Εφαρμογές/Squid

Εγκατάσταση της Εφαρμογής

Ανάλογα το λειτουργικό σύστημα που διαθέτει το ΣΕΠΕΗΥ σας μπορείτε να δείτε τις οδηγίες εγκατάστασης του squid:

Οδηγίες για παλαιότερες εκδόσεις της εφαρμογής