Υπηρεσίες ΣΕΠΕΗΥ/Classroom management

Η υπηρεσία διαχείρισης τάξης, επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να διατηρεί τον έλεγχο της τάξης από την οθόνη του Η/Υ του:

  • προβάλοντας την οθόνη του στις οθόνες των Η/Υ των μαθητών,
  • "εκτελώντας" εντολές στους Η/Υ των μαθητών,
  • επιβλέποντας την οθόνη ενός μαθητή για την επίλυση ενός προβλήματος,
  • απενεργοποιώντας τον ήχο ή κλειδώνοντας τις οθόνες κτλ.
  • Στα Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ με Linux προτείνεται το ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικό Επόπτης που έχει αναπτυχθεί από τη δράση της Τεχνικής Στήριξης.
  • Στα Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ με Windows προτείνεται το ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικό Veyon.