Προβολή πηγαίου κώδικα για τη σελίδα Helpdesk/Τεχνικοί/Καταγραφή Εργασίας/Ανοιχτά και κλειστά δελτία

Δεν έχετε την άδεια να τροποποιήσετε αυτή τη σελίδα, για τον ακόλουθο λόγο:

Η ενέργεια που ζητήσατε περιορίζεται σε χρήστες που ανήκουν στην ομάδα: Χρήστες.


Μπορείτε να προβάλετε και να αντιγράψετε τον πηγαίο κώδικα αυτής της σελίδας.

Επιστροφή στη σελίδα Helpdesk/Τεχνικοί/Καταγραφή Εργασίας/Ανοιχτά και κλειστά δελτία.