Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Linux/Προχωρημένα"

Γραμμή 7: Γραμμή 7:
 
  showpath=no
 
  showpath=no
 
  kidsonly=1
 
  kidsonly=1
/>
 
 
<splist
 
parent=
 
showparent=no
 
sort=desc
 
sortby=title
 
liststyle=ordered
 
showpath=no
 
kidsonly=no
 
debug=0
 
 
/>
 
/>

Αναθεώρηση της 19:09, 19 Ιουνίου 2020