Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Linux/Προχωρημένα/Απομακρυσμένη πρόσβαση"

(Πρόσβαση με x2go)
(Βήμα 2: Από τον Η/Υ του σπιτιού σας)
(29 ενδιάμεσες εκδόσεις από 4 χρήστες δεν εμφανίζονται)
Γραμμή 2: Γραμμή 2:
  
 
== Σχολεία με στατική IP ==
 
== Σχολεία με στατική IP ==
Τα σχολεία που έχουν Cisco routers διαχειρίζονται κεντρικά από το ΠΣΔ. Ο server με IP=10.x.y.10 έχει στατική εξωτερική IP και όνομα της μορφής srv-sxoleio.nom.sch.gr (δηλαδή ίδιο με το όνομα της ιστοσελίδας του σχολείου, αλλά με ένα srv- μπροστά). Μπορείτε να βρείτε την στατική IP που αντιστοιχεί σε ένα όνομα, ή αντίθετα, δίνοντας π.χ.:
+
Το ΠΣΔ διαχειρίζεται κεντρικά τα σχολεία που έχουν Cisco routers. Ο server με IP=10.x.y.10 έχει στατική εξωτερική IP και όνομα της μορφής srv-sxoleio.nom.sch.gr (δηλαδή ίδιο με το όνομα της ιστοσελίδας του σχολείου, αλλά με ένα srv- μπροστά). Μπορείτε να βρείτε την στατική IP που αντιστοιχεί σε ένα όνομα, ή αντίθετα, δίνοντας π.χ.:
host srv-gym-pedin.ioa.sch.gr nic.sch.gr
+
 
 +
{{Terminal|host srv-gym-pedin.ioa.sch.gr nic.sch.gr}}
  
 
== Σχολεία με δυναμική IP ==
 
== Σχολεία με δυναμική IP ==
Γραμμή 12: Γραμμή 13:
 
== Πρόσβαση με SSH ==
 
== Πρόσβαση με SSH ==
 
Η υπηρεσία SSH για απομακρυσμένη πρόσβαση κονσόλας στον εξυπηρετητή κανονικά ακούει στη θύρα 22, η οποία είναι προσβάσιμη μόνο από το υποδίκτυο διαχείρισης ΣΕΠΕΗΥ (ΚΕΠΛΗΝΕΤ κτλ), και επομένως όχι από το σπίτι σας. Έτσι θα πρέπει να καθορίσετε να ακούει και σε μια δεύτερη θύρα π.χ. 8022, η οποία είναι προσβάσιμη, εκτελώντας από μία κονσόλα:
 
Η υπηρεσία SSH για απομακρυσμένη πρόσβαση κονσόλας στον εξυπηρετητή κανονικά ακούει στη θύρα 22, η οποία είναι προσβάσιμη μόνο από το υποδίκτυο διαχείρισης ΣΕΠΕΗΥ (ΚΕΠΛΗΝΕΤ κτλ), και επομένως όχι από το σπίτι σας. Έτσι θα πρέπει να καθορίσετε να ακούει και σε μια δεύτερη θύρα π.χ. 8022, η οποία είναι προσβάσιμη, εκτελώντας από μία κονσόλα:
sudo xdg-open /etc/ssh/sshd_config
+
 
 +
{{Terminal|sudo xdg-open /etc/ssh/sshd_config}}
 +
<br/>
 
και προσθέτοντας μία γραμμή ώστε τελικά να υπάρχουν και οι δύο παρακάτω:
 
και προσθέτοντας μία γραμμή ώστε τελικά να υπάρχουν και οι δύο παρακάτω:
Port 22
 
Port 8022
 
  
 +
{{Editor|Port 22<br/>Port 8022}}
 +
<br/>
 
Στη συνέχεια, από το σπίτι σας δίνετε την παρακάτω εντολή για να αποκτήσετε πρόσβαση:
 
Στη συνέχεια, από το σπίτι σας δίνετε την παρακάτω εντολή για να αποκτήσετε πρόσβαση:
ssh -p 8022 administrator@srv-sxoleio.nom.sch.gr
+
 
 +
{{Terminal|ssh -p 8022 administrator@srv-sxoleio.nom.sch.gr}}
  
 
== Πρόσβαση με x2go ==
 
== Πρόσβαση με x2go ==
 
Η εφαρμογή x2go επιτρέπει την πρόσβαση στον εξυπηρετητή του σχολείου με γραφικό περιβάλλον. Πρώτα, εκτελέστε την προηγούμενη παράγραφο για να ρυθμίσετε το SSH, το οποίο είναι προϋπόθεση για το x2go. Στη συνέχεια, εγκαταστήστε το x2goserver:
 
Η εφαρμογή x2go επιτρέπει την πρόσβαση στον εξυπηρετητή του σχολείου με γραφικό περιβάλλον. Πρώτα, εκτελέστε την προηγούμενη παράγραφο για να ρυθμίσετε το SSH, το οποίο είναι προϋπόθεση για το x2go. Στη συνέχεια, εγκαταστήστε το x2goserver:
sudo apt-get install x2goserver
 
  
 +
{{Terminal|sudo apt-get install x2goserver}}
 +
<br/>
 
Στο σπίτι σας, εάν έχετε Windows, κατεβάστε τον x2go client από αυτή τη σελίδα: http://www.x2go.org/doku.php/download:start
 
Στο σπίτι σας, εάν έχετε Windows, κατεβάστε τον x2go client από αυτή τη σελίδα: http://www.x2go.org/doku.php/download:start
  
 
Εναλλακτικά, εάν έχετε Ubuntu, προσθέστε το αποθετήριο της Τεχνικής Στήριξης στις πηγές σας και εγκαταστήστε τον x2go client:
 
Εναλλακτικά, εάν έχετε Ubuntu, προσθέστε το αποθετήριο της Τεχνικής Στήριξης στις πηγές σας και εγκαταστήστε τον x2go client:
sudo add-apt-repository ppa:ts.sch.gr
 
sudo apt-get update
 
sudo apt-get install x2goclient
 
  
 +
{{Terminal|sudo add-apt-repository ppa:ts.sch.gr<br/>sudo apt-get update<br/>sudo apt-get install x2goclient}}
 +
<br/>
 
Στη συνέχεια πηγαίνετε στο μενού {{Menu|Εφαρμογές|Διαδίκτυο|X2Go Client}}, και επιλέξτε το μενού {{Menu|Session|New session}}. Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία:
 
Στη συνέχεια πηγαίνετε στο μενού {{Menu|Εφαρμογές|Διαδίκτυο|X2Go Client}}, και επιλέξτε το μενού {{Menu|Session|New session}}. Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία:
 
* Session name: Το σχολείο μου
 
* Session name: Το σχολείο μου
Γραμμή 38: Γραμμή 42:
 
* Session type: GNOME
 
* Session type: GNOME
 
Και στην καρτέλα Settings:
 
Και στην καρτέλα Settings:
* Keyboard: [v] Keep current keyboard settings (ή αν είστε σε Windows, βάλτε: us,gr).
+
* Keyboard: <big>☑</big> Keep current keyboard settings (ή αν είστε σε Windows, βάλτε: us,gr).
  
 
Αποθηκεύστε και ξεκινήστε τη σύνδεση. Μια καινούργια συνεδρία θα ανοίξει για το χρήστη που επιλέξατε. Δεν συνίσταται να κάνετε απομακρυσμένο login για χρήστη που είναι εκείνη τη στιγμή συνδεδεμένος και τοπικά στον εξυπηρετητή του σχολείου.
 
Αποθηκεύστε και ξεκινήστε τη σύνδεση. Μια καινούργια συνεδρία θα ανοίξει για το χρήστη που επιλέξατε. Δεν συνίσταται να κάνετε απομακρυσμένο login για χρήστη που είναι εκείνη τη στιγμή συνδεδεμένος και τοπικά στον εξυπηρετητή του σχολείου.
  
Προσοχή: το x2go χρησιμοποιεί κλειδιά SSH παλιού τύπου, ενώ το ssh (κονσόλα) καινούργια. Εάν κάνετε πρώτα ssh και μετά x2go, θα έχει δημιουργηθεί ο καινούργιος τύπος κλειδιών, και το x2go θα βγάλει προειδοποίηση ότι δεν μπορεί να συνδεθεί λόγω προβλήματος με τα κλειδιά. Διαγράψτε το αρχείο /home/username/.ssh/known_hosts σας και συνδεθείτε πρώτα με το x2go ώστε να δημιουργηθεί κλειδί παλιού τύπου. Στη συνέχεια μπορείτε να συνδεθείτε και με ssh (κονσόλα) χωρίς πρόβλημα.
+
''Προσοχή'': το x2go χρησιμοποιεί κλειδιά SSH παλιού τύπου, ενώ το ssh (κονσόλα) καινούργια. Εάν κάνετε πρώτα ssh και μετά x2go, θα έχει δημιουργηθεί ο καινούργιος τύπος κλειδιών, και το x2go θα βγάλει προειδοποίηση ότι δεν μπορεί να συνδεθεί λόγω προβλήματος με τα κλειδιά. Διαγράψτε το αρχείο /home/username/.ssh/known_hosts σας και συνδεθείτε πρώτα με το x2go ώστε να δημιουργηθεί κλειδί παλιού τύπου. Στη συνέχεια μπορείτε να συνδεθείτε και με ssh (κονσόλα) χωρίς πρόβλημα.
  
 
Εάν δεν καταφέρετε να κάνετε να δουλέψουν τα ελληνικά με το x2go, μπορείτε να προσθέσετε προσωρινά το ελληνικό πληκτρολόγιο τρέχοντας μετά τη σύνδεση σε μία κονσόλα την παρακάτω εντολή:
 
Εάν δεν καταφέρετε να κάνετε να δουλέψουν τα ελληνικά με το x2go, μπορείτε να προσθέσετε προσωρινά το ελληνικό πληκτρολόγιο τρέχοντας μετά τη σύνδεση σε μία κονσόλα την παρακάτω εντολή:
setxkbmap -layout "us,gr" -option "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
+
 
 +
{{Terminal|setxkbmap -layout "us,gr" -option "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"}}
  
 
== Αντίστροφη σύνδεση με VNC ==
 
== Αντίστροφη σύνδεση με VNC ==
Μια προσωρινή μέθοδος για γρήγορη πρόσβαση σε οποιονδήποτε υπολογιστή του σχολείου είναι και οι αντίστροφες συνδέσεις με VNC. Αυτό προϋποθέτει να ξέρετε την IP του σπιτιού σας και να έχετε κάνει port forwarding της θύρας 5900 στον υπολογιστή του σπιτιού σας.
+
Με αυτήν την τεχνική μπορείτε να συνδεθείτε στον εξυπηρετητή του ΣΕΠΕΗΥ ακόμη και αν υπάρχουν περιορισμοί πρόσβασης (access-lists) στο δρομολογητή του ΣΕΠΕΗΥ. Για να αρθούν αυτοί οι περιορισμοί μπορείτε να "ανοίξετε" τη σύνδεση από τον εξυπηρετητή προς κάποιον Η/Υ εκτός ΣΕΠΕΗΥ και στη συνέχεια από τον συγκεκριμένο Η/Υ να κάνετε αντίστροφη σύνδεση στον εξυπηρετητή σας.
Από το σχολείο, δώστε:
+
 
x11vnc -loop -connect_or_exit ip-spitiou
+
Για παράδειγμα για γρήγορη πρόσβαση σε οποιονδήποτε υπολογιστή του σχολείου αξιοποιήστε τις αντίστροφες συνδέσεις με VNC. Αυτό προϋποθέτει να ξέρετε την IP του σπιτιού σας και να έχετε κάνει port forwarding της κατάλληλης θύρας:
 +
* 5500 (αν διαθέτετε Ubuntu στο σπίτι σας) ή
 +
* 5900 (αν διαθέτετε MS-Windows στο σπίτι σας)
 +
στον υπολογιστή του σπιτιού σας.
 +
 
 +
===Βήμα 1: Από τον εξυπηρετητή LTSP του ΣΕΠΕΗΥ===
 +
Στον εξυπηρετητή LTSP ανοίξτε ένα παράθυρο τερματικού και δώστε την εντολή:
 +
 
 +
{{Terminal|x11vnc -loop -connect_or_exit ip-spitiou}}
 +
<br/>
 +
{{Hint|Εναλλακτικά από την εφαρμογή Επόπτης πηγαίνετε [[Linux/epoptes/Βοήθεια#Απομακρυσμένη Βοήθεια|στο Menu {{Menu|Βοήθεια|Απομακρυσμένη Βοήθεια}}]] και δώστε την IP διεύθυνση του σπιτιού σας}}
 +
<br><br>
 +
 
 +
===Βήμα 2: Από τον Η/Υ του σπιτιού σας===
 +
Μόλις επιστρέψτε σπίτι, ανοίξτε τον Η/Υ και δώστε την ακόλουθη εντολή:
 +
<br>
 +
* Εάν διαθέτετε Ubuntu λειτουργικό σύστημα:
 +
{{Terminal|xvnc4viewer -listen}}
 +
<br/>
 +
* Εάν διαθέτετε MS-Windows λειτουργικό σύστημα θα πρέπει (με δεδομένο ότι έχετε εγκατεστημένη την [http://sourceforge.net/projects/ultravnc/ εφαρμογή UltraVNC]) να δώστε την ακόλουθη εντολή:
 +
{{Terminal|C:\Program Files\UltraVNC\vncviewer -listen}}
  
Μόλις επιστρέψτε στο σπίτι, δώστε:
+
ή
xvnc4viewer -listen
 
  
Η εφαρμογή UltraVNC των Windows υποστηρίζει επίσης την παράμετρο -listen για αντίστροφες συνδέσεις.
+
{{Terminal|C:\Program Files\UltraVNC\vncviewer -listen 7140}}
 +
αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποιο άλλο port από το προεπιλεγμένο (default:5500)

Αναθεώρηση της 10:29, 13 Ιουνίου 2014

Για απομακρυσμένη πρόσβαση στον εξυπηρετητή του ΣΕΠΕΗΥ σας, θα σας φανούν χρήσιμες οι παρακάτω πληροφορίες.

Σχολεία με στατική IP

Το ΠΣΔ διαχειρίζεται κεντρικά τα σχολεία που έχουν Cisco routers. Ο server με IP=10.x.y.10 έχει στατική εξωτερική IP και όνομα της μορφής srv-sxoleio.nom.sch.gr (δηλαδή ίδιο με το όνομα της ιστοσελίδας του σχολείου, αλλά με ένα srv- μπροστά). Μπορείτε να βρείτε την στατική IP που αντιστοιχεί σε ένα όνομα, ή αντίθετα, δίνοντας π.χ.:


Terminal.pnghost srv-gym-pedin.ioa.sch.gr nic.sch.gr


Σχολεία με δυναμική IP

Τα σχολεία που δεν έχουν Cisco routers δεν χρησιμοποιούν το όνομα της μορφής srv-sxoleio.nom.sch.gr και δεν έχουν στατική IP. Σ' αυτά τα σχολεία, χρειάζονται 2 παραπάνω ενέργειες:

 • Χρήση μιας υπηρεσίας όπως η http://www.no-ip.com για αντιστοίχιση της δυναμικής IP σε όνομα. Μια λίστα με ελεύθερους DNS providers υπάρχει στο http://dnslookup.me/dynamic-dns. Δήλωση της dynamic dns υπηρεσίας στο router σας. Προσωρινά μπορείτε να δείτε την εξωτερική IP σας από τη σελίδα http://ts.sch.gr/tech/ip.
 • Port forwarding της θύρας 8022 στο router σας.

Πρόσβαση με SSH

Η υπηρεσία SSH για απομακρυσμένη πρόσβαση κονσόλας στον εξυπηρετητή κανονικά ακούει στη θύρα 22, η οποία είναι προσβάσιμη μόνο από το υποδίκτυο διαχείρισης ΣΕΠΕΗΥ (ΚΕΠΛΗΝΕΤ κτλ), και επομένως όχι από το σπίτι σας. Έτσι θα πρέπει να καθορίσετε να ακούει και σε μια δεύτερη θύρα π.χ. 8022, η οποία είναι προσβάσιμη, εκτελώντας από μία κονσόλα:


Terminal.pngsudo xdg-open /etc/ssh/sshd_configκαι προσθέτοντας μία γραμμή ώστε τελικά να υπάρχουν και οι δύο παρακάτω:


Editor.pngPort 22
Port 8022Στη συνέχεια, από το σπίτι σας δίνετε την παρακάτω εντολή για να αποκτήσετε πρόσβαση:


Terminal.pngssh -p 8022 administrator@srv-sxoleio.nom.sch.gr


Πρόσβαση με x2go

Η εφαρμογή x2go επιτρέπει την πρόσβαση στον εξυπηρετητή του σχολείου με γραφικό περιβάλλον. Πρώτα, εκτελέστε την προηγούμενη παράγραφο για να ρυθμίσετε το SSH, το οποίο είναι προϋπόθεση για το x2go. Στη συνέχεια, εγκαταστήστε το x2goserver:


Terminal.pngsudo apt-get install x2goserverΣτο σπίτι σας, εάν έχετε Windows, κατεβάστε τον x2go client από αυτή τη σελίδα: http://www.x2go.org/doku.php/download:start

Εναλλακτικά, εάν έχετε Ubuntu, προσθέστε το αποθετήριο της Τεχνικής Στήριξης στις πηγές σας και εγκαταστήστε τον x2go client:


Terminal.pngsudo add-apt-repository ppa:ts.sch.gr
sudo apt-get update
sudo apt-get install x2goclientΣτη συνέχεια πηγαίνετε στο μενού  Εφαρμογές  Διαδίκτυο  X2Go Client , και επιλέξτε το μενού  Session  New session . Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία:

 • Session name: Το σχολείο μου
 • Host: srv-sxoleio.nom.sch.gr
 • Login: administrator
 • SSH port: 8022
 • Session type: GNOME

Και στην καρτέλα Settings:

 • Keyboard: Keep current keyboard settings (ή αν είστε σε Windows, βάλτε: us,gr).

Αποθηκεύστε και ξεκινήστε τη σύνδεση. Μια καινούργια συνεδρία θα ανοίξει για το χρήστη που επιλέξατε. Δεν συνίσταται να κάνετε απομακρυσμένο login για χρήστη που είναι εκείνη τη στιγμή συνδεδεμένος και τοπικά στον εξυπηρετητή του σχολείου.

Προσοχή: το x2go χρησιμοποιεί κλειδιά SSH παλιού τύπου, ενώ το ssh (κονσόλα) καινούργια. Εάν κάνετε πρώτα ssh και μετά x2go, θα έχει δημιουργηθεί ο καινούργιος τύπος κλειδιών, και το x2go θα βγάλει προειδοποίηση ότι δεν μπορεί να συνδεθεί λόγω προβλήματος με τα κλειδιά. Διαγράψτε το αρχείο /home/username/.ssh/known_hosts σας και συνδεθείτε πρώτα με το x2go ώστε να δημιουργηθεί κλειδί παλιού τύπου. Στη συνέχεια μπορείτε να συνδεθείτε και με ssh (κονσόλα) χωρίς πρόβλημα.

Εάν δεν καταφέρετε να κάνετε να δουλέψουν τα ελληνικά με το x2go, μπορείτε να προσθέσετε προσωρινά το ελληνικό πληκτρολόγιο τρέχοντας μετά τη σύνδεση σε μία κονσόλα την παρακάτω εντολή:


Terminal.pngsetxkbmap -layout "us,gr" -option "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"


Αντίστροφη σύνδεση με VNC

Με αυτήν την τεχνική μπορείτε να συνδεθείτε στον εξυπηρετητή του ΣΕΠΕΗΥ ακόμη και αν υπάρχουν περιορισμοί πρόσβασης (access-lists) στο δρομολογητή του ΣΕΠΕΗΥ. Για να αρθούν αυτοί οι περιορισμοί μπορείτε να "ανοίξετε" τη σύνδεση από τον εξυπηρετητή προς κάποιον Η/Υ εκτός ΣΕΠΕΗΥ και στη συνέχεια από τον συγκεκριμένο Η/Υ να κάνετε αντίστροφη σύνδεση στον εξυπηρετητή σας.

Για παράδειγμα για γρήγορη πρόσβαση σε οποιονδήποτε υπολογιστή του σχολείου αξιοποιήστε τις αντίστροφες συνδέσεις με VNC. Αυτό προϋποθέτει να ξέρετε την IP του σπιτιού σας και να έχετε κάνει port forwarding της κατάλληλης θύρας:

 • 5500 (αν διαθέτετε Ubuntu στο σπίτι σας) ή
 • 5900 (αν διαθέτετε MS-Windows στο σπίτι σας)

στον υπολογιστή του σπιτιού σας.

Βήμα 1: Από τον εξυπηρετητή LTSP του ΣΕΠΕΗΥ

Στον εξυπηρετητή LTSP ανοίξτε ένα παράθυρο τερματικού και δώστε την εντολή:


Terminal.pngx11vnc -loop -connect_or_exit ip-spitiou
Info-32.pngΕναλλακτικά από την εφαρμογή Επόπτης πηγαίνετε στο Menu  Βοήθεια  Απομακρυσμένη Βοήθεια  και δώστε την IP διεύθυνση του σπιτιού σας
Βήμα 2: Από τον Η/Υ του σπιτιού σας

Μόλις επιστρέψτε σπίτι, ανοίξτε τον Η/Υ και δώστε την ακόλουθη εντολή:

 • Εάν διαθέτετε Ubuntu λειτουργικό σύστημα:


Terminal.pngxvnc4viewer -listen • Εάν διαθέτετε MS-Windows λειτουργικό σύστημα θα πρέπει (με δεδομένο ότι έχετε εγκατεστημένη την εφαρμογή UltraVNC) να δώστε την ακόλουθη εντολή:


Terminal.pngC:\Program Files\UltraVNC\vncviewer -listen


ή


Terminal.pngC:\Program Files\UltraVNC\vncviewer -listen 7140


αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποιο άλλο port από το προεπιλεγμένο (default:5500)