Προσωπικά εργαλεία

Linux/Προχωρημένα/Περιοδικές εργασίες

Από WIKI Τεχνικής Στήριξης
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Απομάκρυνση μη χρησιμοποιούμενων πακέτων

Κάποια από τα αρχικά εγκατεστημένα πακέτα αντικαθίστανται με νεότερες εκδόσεις. Διαγράψτε τα μη χρησιμοποιούμενα πακέτα με την εντολή:


Terminal.pngsudo apt-get autoclean

Εάν επιθυμείτε να διαγράψετε και πακέτα που είχαν εγκατασταθεί ως εξαρτήσεις (dependencies) άλλων πακέτων που εν τω μεταξύ έχουν διαγραφεί ή αντικατασταθεί, χρησιμοποιήστε την εντολή:


Terminal.pngsudo apt-get autoremove

Αφαίρεση παλαιών πυρήνων

Για να διαγράψετε τους παλιούς πυρήνες (δεν χρησιμοποιούνται πλέον) και για να μειώσετε το μενού των επιλογών του grub κατά την εκκίνηση κάντε τα ακόλουθα βήματα:

  • Από την Προσθαφαίρεση Προγραμμάτων αναζητήστε τα linux-image και επιλέξτε εξ' αυτών όσα δεν χρειάζεστε
  • Αφαιρέστε τα συγκεκριμένα πακέτα  δεξί click στα επιλεγμένα πακέτα  Σημείωση για απομάκρυνση 

Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλεία