Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Linux/Προχωρημένα/Περιφερειακά/Εκτυπωτές"

Γραμμή 3: Γραμμή 3:
 
* Επίσης ελέγξτε αν υπάρχει διαθέσιμος οδηγός στο project [http://www.OpenPrinting.org OpenPrinting] στη σελίδα http://www.openprinting.org/drivers καθώς και το βαθμό υποστήριξης του συγκεκριμένου εκτυπωτή (πλήρης, μερική κ.τ.λ.) στη σελίδα http://www.openprinting.org/printers.
 
* Επίσης ελέγξτε αν υπάρχει διαθέσιμος οδηγός στο project [http://www.OpenPrinting.org OpenPrinting] στη σελίδα http://www.openprinting.org/drivers καθώς και το βαθμό υποστήριξης του συγκεκριμένου εκτυπωτή (πλήρης, μερική κ.τ.λ.) στη σελίδα http://www.openprinting.org/printers.
 
* Για βασικές οδηγίες σχετικές με τις ρυθμίσεις των εκτυπωτών δείτε τις οδηγίες στο https://wiki.ubuntu.com/Printing
 
* Για βασικές οδηγίες σχετικές με τις ρυθμίσεις των εκτυπωτών δείτε τις οδηγίες στο https://wiki.ubuntu.com/Printing
* Για το διαμοιρασμό των εκτυπωτών (στον εξυπηρετητή LTSP, σε LTSP thin/fat clients ή και σε standalone σταθμούς) δείτε στο [Linux/LTSP/Προχωρημένα/Εκτυπωτές]
+
* Για το διαμοιρασμό των εκτυπωτών (στον εξυπηρετητή LTSP, σε LTSP thin/fat clients ή και σε standalone σταθμούς) δείτε στο [[Linux/LTSP/Προχωρημένα/Εκτυπωτές]]

Αναθεώρηση της 13:17, 27 Αυγούστου 2019

Το Ubuntu αναγνωρίζει ένα πλήθος εκτυπωτών και τους εγκαθιστά αυτόματα.