Προσωπικά εργαλεία

Linux/Προχωρημένα/Squid

Από WIKI Τεχνικής Στήριξης
< Linux | Προχωρημένα(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Γραμμή 8: Γραμμή 8:
 
{{Notice|Παρακάτω ακολουθούν οι οδηγίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης του διαμεσολαβητή δικτύου Squid σε [[Linux/LTSP|Ubuntu LTSP]].}}   
 
{{Notice|Παρακάτω ακολουθούν οι οδηγίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης του διαμεσολαβητή δικτύου Squid σε [[Linux/LTSP|Ubuntu LTSP]].}}   
  
* [Linux/Προχωρημένα/Squid/Εγκατάσταση|Εγκατάσταση]
+
* [[Linux/Προχωρημένα/Squid/Εγκατάσταση|Εγκατάσταση]]
* [Linux/Προχωρημένα/Squid/Παραμετροποίηση|Παραμετροποίηση αρχείου ρυθμίσεων]
+
* [[Linux/Προχωρημένα/Squid/Παραμετροποίηση|Παραμετροποίηση αρχείου ρυθμίσεων]]
  
  

Αναθεώρηση της 18:14, 27 Μαρτίου 2014

Το Squid είναι ένας διαμεσολαβητής δικτύου (proxy server) το οποίο προσφέρει και υπηρεσίες web caching. Έχει ένα ευρύ φάσμα χρήσεων:

 • αυξάνει την ταχύτητα απόκρισης του web server, αποθηκεύοντας προσωρινά επαναλαμβανόμενες αιτήσεις για συγκεκριμένες ιστοσελίδες,
 • αποθηκεύει τις συχνά προσπελάσιμες ιστοσελίδες στην προσωρινή μνήμη (πχ: updates λειτουργικού συστήματος )
 • παρέχει DNS υπηρεσίες,
 • φιλτράρει την κυκλοφορία του δικτύου, υποβοηθώντας την ασφάλεια.

Δεν υποστηρίζει πλήρως τα πρωτόκολλα TLS, SSL, Internet Gopher και HTTPS, αντιθέτως υποστηρίζει πλήρως τα πρωτόκολλα HTTP και FTP. Το Squid αρχικά είχε σχεδιαστεί για να τρέχει σε UNIX συστήματα. Η συμβατότητα με το λειτουργικό σύστημα MS-Windows σταμάτησε μετά την έκδοση 2.7, ενώ η τρέχουσα stable έκδοση είναι 3.4.2. Στο Ubuntu 12.04 είναι διαθέσιμη η έκδοση 3.1.19.


Dialog-information.pngΠαρακάτω ακολουθούν οι οδηγίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης του διαμεσολαβητή δικτύου Squid σε Ubuntu LTSP.


Περιεχόμενα

Ρύθμιση εξυπηρετητή και σταθμών εργασίας

Υπάρχουν δύο τρόποι να ρυθμιστούν τόσο ο εξυπηρετητής όσο και οι σταθμοί εργασίας να χρησιμοποιούν ως διαμεσολαβητή δικτύου (proxy) το Squid:

 • Χειροκίνητα: ρητή δήλωση του διαμεσολαβητή στο σύστημα.
 • Αυτόματα: χρήση του πρωτοκόλου Wpad.

Χειροκίνητα

Για να ρυθμίσετε χειροκίνητα τον εξυπηρετητή και τους σταθμούς εργασίας να χρησιμοποιούν ως proxy το Squid χωρίς την δυνατότητα αλλαγής από τους χρήστες:

 • Ανοίξτε ένα τερματικό (δίνοντας το συνδυασμό Alt+Ctrl+T).
 • Δημιουργήστε τους παρακάτω καταλόγους στο κατάλογο /etc δίνοντας τις εντολές

Terminal.pngsudo mkdir -p /etc/dconf/db/proxy.d/locks


Terminal.pngsudo mkdir -p /etc/dconf/profile

 • Δημιουργήστε τα παρακάτω αρχεία δίνοντας τις εντολές

Terminal.pngsudo touch /etc/dconf/db/proxy.d/00_proxy_settings


Terminal.pngsudo touch /etc/dconf/db/proxy.d/locks/00_proxy


Terminal.pngsudo touch /etc/dconf/profile/user

 • Ανοίξτε το αρχείο /etc/dconf/profile/user και προσθέστε τις παρακάτω γραμμές:

Editor.pnguser-db:user
system-db:proxy

 • Ανοίξτε το αρχείο /etc/dconf/db/proxy.d/00_proxy_settings και προσθέστε τις παρακάτω γραμμές:

Editor.png[system/proxy]
mode='manual'


[system/proxy/ftp]
host='<ip_address_server>'
port=3128

[system/proxy/http]
host='<ip_address_server>'
port=3128

[system/proxy/https]
host='<ip_address_server>'
port=3128

[system/proxy/socks]
host='<ip_address_server>'

port=3128

 • Ανοίξτε το αρχείο /etc/dconf/db/proxy.d/locks/00_proxy και προσθέστε την παρακάτω γραμμή

Editor.png/system/proxy/mode

 • Τέλος, δώστε την εντολή

Terminal.pngsudo dconf update

Αυτόματα

Με την ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου WPAD εάν για κάποιο λόγο ο Squid εξυπηρετητής δεν είναι διαθέσιμος (πχ λόγω βλάβης υλικού, λόγω προβλήματος στο λειτουργικό σύστημα κτλ) οι σταθμοί εργασίας αυτόματα θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στο Internet απευθείας μέσω του διαμεσολαβητή.


Dialog-information.pngH συγκεκριμένη ρύθμιση δεν παίζει καλά σε Chromium browser.

Για να ρυθμίσετε τον εξυπηρετητή και τους σταθμούς εργασίας αυτόματα να χρησιμοποιούν ως proxy το Squid του εξυπηρετητή χωρίς την δυνατότητα αλλαγής από τους χρήστες:

 • Ανοίξτε ένα τερματικό (δίνοντας το συνδυασμό Alt+Ctrl+T).
 • Εγκαταστήστε το web server Apache2 στον εξυπηρετητή δίνοντας την εντολή

Terminal.pngsudo apt-get install apache2

 • Ανοίξτε το αρχείο ρυθμίσεων του web server, Tag.png mime.conf δίνοντας την εντολή

Terminal.pngsudo gedit /etc/apache2/mods-available/mime.conf

 • Προσθέστε τις γραμμές

Editor.pngAddType application/x-javascript-config dat
AddType application/x-ns-proxy-autoconfig dat

 • Δημιουργήστε το αρχείο Tag.png wpad.dat δίνοντας την εντολή

Terminal.pngsudo gedit /var/www/wpad.dat

και προσθέστε τις παρακάτω γραμμές


Editor.pngfunction FindProxyForURL(url, host) {

    return "PROXY <ip_address_server>:3128; DIRECT";

}

 • Δημιουργήστε τους παρακάτω καταλόγους στο κατάλογο /etc

Terminal.pngsudo mkdir -p /etc/dconf/db/proxy.d/locks


Terminal.pngsudo mkdir -p /etc/dconf/profile

 • Δημιουργήστε τα παρακάτω αρχεία δίνοντας τις εντολές

Terminal.pngsudo touch /etc/dconf/db/proxy.d/00_proxy_settings


Terminal.pngsudo touch /etc/dconf/db/proxy.d/locks/00_proxy


Terminal.pngsudo touch /etc/dconf/profile/user

 • Ανοίξτε το αρχείο /etc/dconf/profile/user και προσθέστε τις παρακάτω γραμμές

Editor.pnguser-db:user
system-db:proxy

 • Ανοίξτε το αρχείο /etc/dconf/db/proxy.d/00_proxy_settings και προσθέστε τις παρακάτω γραμμές

Editor.png[system/proxy]

mode='auto'

autoconfig-url='http://<ip_address_server>/wpad.dat'

 • Ανοίξτε το αρχείο /etc/dconf/db/proxy.d/locks/00_proxy και προσθέστε την παρακάτω γραμμή

Editor.png/system/proxy/mode

 • Τέλος, δώστε την εντολή

Terminal.pngsudo dconf update

Παρεμετροποίηση φυλλομετρητών


Dialog-warning.pngΗ λύση έχει δοκιμαστή μόνο με Mozzila Firefox και Chromium Browser.

Η μοναδική αλλαγή που χρειάζεται είναι μόνο στον φυλομετρητή Mozzila Firefox. Πιο συγκεκριμένα για να μπορέσετε να αποτρέψετε την χειροκίνητη αλλαγή του διαμεσολαβητή δικτύου από το συγκεκριμένο φυλλομετρητή:

 • Δημιουργήστε ένα αρχείο /usr/lib/firefox/defaults/user.js δίνοντας την εντολή

Terminal.pngsudo gedit /usr/lib/firefox/defaults/user.js

 • Τέλος, προσθέστε την παρακάτω γραμμή

Editor.pnglockPref("network.proxy.type", 5)

Δημοσίευση εικονικού δίσκου

Τέλος, το μόνο που απαιτείται είναι η δημοσίευση του εικονικού δίσκου μέσα από τα Application-ubuntu-sch-scripts.png Διαχείριση ΣΕΠΕΗΥ (sch-scripts) και η επανεκκίνηση των σταθμών εργασίας.


Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλεία