Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Linux/Προχωρημένα/Squid"

Γραμμή 14: Γραμμή 14:
 
* [[Linux/Προχωρημένα/Squid/Παραμετροποίηση Φυλλομετρητών|Παραμετροποίηση Φυλλομετρητών]]
 
* [[Linux/Προχωρημένα/Squid/Παραμετροποίηση Φυλλομετρητών|Παραμετροποίηση Φυλλομετρητών]]
 
* [[Linux/Προχωρημένα/Squid/Ρύθμιση LTSP thin fat clients|Ρύθμιση LTSP thin fat clients]]
 
* [[Linux/Προχωρημένα/Squid/Ρύθμιση LTSP thin fat clients|Ρύθμιση LTSP thin fat clients]]
 +
 
<html>
 
<html>
 
<nowiki>
 
<nowiki>
Γραμμή 67: Γραμμή 68:
  
 
</nowiki>
 
</nowiki>
 +
</html>

Αναθεώρηση της 18:51, 27 Μαρτίου 2014

Το Squid είναι ένας διαμεσολαβητής δικτύου (proxy server) το οποίο προσφέρει και υπηρεσίες web caching. Έχει ένα ευρύ φάσμα χρήσεων:

  • αυξάνει την ταχύτητα απόκρισης του web server, αποθηκεύοντας προσωρινά επαναλαμβανόμενες αιτήσεις για συγκεκριμένες ιστοσελίδες,
  • αποθηκεύει τις συχνά προσπελάσιμες ιστοσελίδες στην προσωρινή μνήμη (πχ: updates λειτουργικού συστήματος )
  • παρέχει DNS υπηρεσίες,
  • φιλτράρει την κυκλοφορία του δικτύου, υποβοηθώντας την ασφάλεια.

Δεν υποστηρίζει πλήρως τα πρωτόκολλα TLS, SSL, Internet Gopher και HTTPS, αντιθέτως υποστηρίζει πλήρως τα πρωτόκολλα HTTP και FTP. Το Squid αρχικά είχε σχεδιαστεί για να τρέχει σε UNIX συστήματα. Η συμβατότητα με το λειτουργικό σύστημα MS-Windows σταμάτησε μετά την έκδοση 2.7, ενώ η τρέχουσα stable έκδοση είναι 3.4.2. Στο Ubuntu 12.04 είναι διαθέσιμη η έκδοση 3.1.19.


Dialog-information.pngΠαρακάτω ακολουθούν οι οδηγίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης του διαμεσολαβητή δικτύου Squid σε Ubuntu LTSP.


=== Ρύθμιση εξυπηρετητή και σταθμών εργασίας === Υπάρχουν δύο τρόποι να ρυθμιστούν τόσο ο εξυπηρετητής όσο και οι σταθμοί εργασίας να χρησιμοποιούν ως διαμεσολαβητή δικτύου (proxy) το Squid: * '''Χειροκίνητα''': ρητή δήλωση του διαμεσολαβητή στο σύστημα. * '''Αυτόματα''': χρήση του πρωτοκόλου Wpad. ==== Χειροκίνητα ==== Για να ρυθμίσετε χειροκίνητα τον εξυπηρετητή και τους σταθμούς εργασίας να χρησιμοποιούν ως proxy το Squid χωρίς την δυνατότητα αλλαγής από τους χρήστες: * Ανοίξτε ένα τερματικό (δίνοντας το συνδυασμό {{Keypress|Alt}}+{{Keypress|Ctrl}}+{{Keypress|T}}). * Δημιουργήστε τους παρακάτω καταλόγους στο κατάλογο /etc δίνοντας τις εντολές {{Terminal|sudo mkdir -p /etc/dconf/db/proxy.d/locks}} {{Terminal|sudo mkdir -p /etc/dconf/profile}} * Δημιουργήστε τα παρακάτω αρχεία δίνοντας τις εντολές {{Terminal|sudo touch /etc/dconf/db/proxy.d/00_proxy_settings}} {{Terminal|sudo touch /etc/dconf/db/proxy.d/locks/00_proxy}} {{Terminal|sudo touch /etc/dconf/profile/user}} * Ανοίξτε το αρχείο /etc/dconf/profile/user και προσθέστε τις παρακάτω γραμμές: {{Editor|user-db:user
system-db:proxy}} * Ανοίξτε το αρχείο /etc/dconf/db/proxy.d/00_proxy_settings και προσθέστε τις παρακάτω γραμμές: {{Editor|[system/proxy]
mode='manual'
[system/proxy/ftp]
host=''
port=3128

[system/proxy/http]
host=''
port=3128

[system/proxy/https]
host=''
port=3128

[system/proxy/socks]
host=''
port=3128
}} * Ανοίξτε το αρχείο /etc/dconf/db/proxy.d/locks/00_proxy και προσθέστε την παρακάτω γραμμή {{Editor|/system/proxy/mode}} * Τέλος, δώστε την εντολή {{Terminal|sudo dconf update}}