Προσωπικά εργαλεία

Linux/Προχωρημένα/Squid/Ενεργοποίηση WPAD

Από WIKI Τεχνικής Στήριξης
< Linux | Προχωρημένα | Squid(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 
Με την ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου WPAD εάν για κάποιο λόγο ο Squid εξυπηρετητής δεν είναι διαθέσιμος (πχ λόγω βλάβης υλικού, λόγω προβλήματος στο λειτουργικό σύστημα κτλ) οι σταθμοί εργασίας αυτόματα θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στο Internet απευθείας μέσω του διαμεσολαβητή.
 
Με την ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου WPAD εάν για κάποιο λόγο ο Squid εξυπηρετητής δεν είναι διαθέσιμος (πχ λόγω βλάβης υλικού, λόγω προβλήματος στο λειτουργικό σύστημα κτλ) οι σταθμοί εργασίας αυτόματα θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στο Internet απευθείας μέσω του διαμεσολαβητή.
  
{{Notice|H συγκεκριμένη ρύθμιση δεν παίζει καλά σε Chromium browser.}}
+
{{Warning|H συγκεκριμένη ρύθμιση δεν υποστηρίζεται προς το παρόν σε Chromium browser.}}
  
 
Για να ρυθμίσετε τον εξυπηρετητή και τους σταθμούς εργασίας αυτόματα να χρησιμοποιούν ως proxy το Squid του εξυπηρετητή χωρίς την δυνατότητα αλλαγής από τους χρήστες:
 
Για να ρυθμίσετε τον εξυπηρετητή και τους σταθμούς εργασίας αυτόματα να χρησιμοποιούν ως proxy το Squid του εξυπηρετητή χωρίς την δυνατότητα αλλαγής από τους χρήστες:

Αναθεώρηση της 18:25, 27 Μαρτίου 2014

Με την ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου WPAD εάν για κάποιο λόγο ο Squid εξυπηρετητής δεν είναι διαθέσιμος (πχ λόγω βλάβης υλικού, λόγω προβλήματος στο λειτουργικό σύστημα κτλ) οι σταθμοί εργασίας αυτόματα θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στο Internet απευθείας μέσω του διαμεσολαβητή.


Dialog-warning.pngH συγκεκριμένη ρύθμιση δεν υποστηρίζεται προς το παρόν σε Chromium browser.

Για να ρυθμίσετε τον εξυπηρετητή και τους σταθμούς εργασίας αυτόματα να χρησιμοποιούν ως proxy το Squid του εξυπηρετητή χωρίς την δυνατότητα αλλαγής από τους χρήστες:

 • Ανοίξτε ένα τερματικό (δίνοντας το συνδυασμό Alt+Ctrl+T).
 • Εγκαταστήστε το web server Apache2 στον εξυπηρετητή δίνοντας την εντολή

Terminal.pngsudo apt-get install apache2

 • Ανοίξτε το αρχείο ρυθμίσεων του web server, Tag.png mime.conf δίνοντας την εντολή

Terminal.pngsudo gedit /etc/apache2/mods-available/mime.conf

 • Προσθέστε τις γραμμές

Editor.pngAddType application/x-javascript-config dat
AddType application/x-ns-proxy-autoconfig dat

 • Δημιουργήστε το αρχείο Tag.png wpad.dat δίνοντας την εντολή

Terminal.pngsudo gedit /var/www/wpad.dat

και προσθέστε τις παρακάτω γραμμές


Editor.pngfunction FindProxyForURL(url, host) {

    return "PROXY <ip_address_server>:3128; DIRECT";

}

 • Δημιουργήστε τους παρακάτω καταλόγους στο κατάλογο /etc

Terminal.pngsudo mkdir -p /etc/dconf/db/proxy.d/locks


Terminal.pngsudo mkdir -p /etc/dconf/profile

 • Δημιουργήστε τα παρακάτω αρχεία δίνοντας τις εντολές

Terminal.pngsudo touch /etc/dconf/db/proxy.d/00_proxy_settings


Terminal.pngsudo touch /etc/dconf/db/proxy.d/locks/00_proxy


Terminal.pngsudo touch /etc/dconf/profile/user

 • Ανοίξτε το αρχείο /etc/dconf/profile/user και προσθέστε τις παρακάτω γραμμές

Editor.pnguser-db:user
system-db:proxy

 • Ανοίξτε το αρχείο /etc/dconf/db/proxy.d/00_proxy_settings και προσθέστε τις παρακάτω γραμμές

Editor.png[system/proxy]

mode='auto'

autoconfig-url='http://<ip_address_server>/wpad.dat'

 • Ανοίξτε το αρχείο /etc/dconf/db/proxy.d/locks/00_proxy και προσθέστε την παρακάτω γραμμή

Editor.png/system/proxy/mode

 • Τέλος, δώστε την εντολή

Terminal.pngsudo dconf update


Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλεία