Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Linux/Προχωρημένα/Squid/Ενεργοποίηση WPAD"

Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 
Με την ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου WPAD εάν για κάποιο λόγο ο Squid εξυπηρετητής δεν είναι διαθέσιμος (πχ λόγω βλάβης υλικού, λόγω προβλήματος στο λειτουργικό σύστημα κτλ) οι σταθμοί εργασίας αυτόματα θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στο Internet απευθείας μέσω του διαμεσολαβητή.
 
Με την ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου WPAD εάν για κάποιο λόγο ο Squid εξυπηρετητής δεν είναι διαθέσιμος (πχ λόγω βλάβης υλικού, λόγω προβλήματος στο λειτουργικό σύστημα κτλ) οι σταθμοί εργασίας αυτόματα θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στο Internet απευθείας μέσω του διαμεσολαβητή.
  
{{Warning|H συγκεκριμένη ρύθμιση δεν υποστηρίζεται προς το παρόν σε Chromium browser.}}
+
{{Warning|H ενεργοποίηση του συγκεκριμένου πρωτοκόλλου δεν υποστηρίζεται προς το παρόν από τον φυλλομετρητή Chromium browser.}}
  
Για να ρυθμίσετε τον εξυπηρετητή και τους σταθμούς εργασίας αυτόματα να χρησιμοποιούν ως proxy το Squid του εξυπηρετητή χωρίς την δυνατότητα αλλαγής από τους χρήστες, στον εξυπηρετητή ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
+
Για να ενεργοποιήσετε το WPAD στον εξυπηρετητή που είναι εγκατεστημένο το Squid:
* Ανοίξτε ένα τερματικό (δίνοντας το συνδυασμό {{Keypress|Alt}}+{{Keypress|Ctrl}}+{{Keypress|T}}).
+
# Ανοίξτε ένα τερματικό (δίνοντας το συνδυασμό {{Keypress|Alt}}+{{Keypress|Ctrl}}+{{Keypress|T}}).
* Εγκαταστήστε το web server Apache2 στον εξυπηρετητή δίνοντας την εντολή  
+
# Εγκαταστήστε το web server {{Applcation-other|apache2}} στον εξυπηρετητή δίνοντας την εντολή: <br/>{{Terminal|sudo apt-get install apache2}}
 
 
{{Terminal|sudo apt-get install apache2}}
 
  
 
* Ανοίξτε το αρχείο ρυθμίσεων του web server, {{Label|mime.conf}} δίνοντας την εντολή  
 
* Ανοίξτε το αρχείο ρυθμίσεων του web server, {{Label|mime.conf}} δίνοντας την εντολή  

Αναθεώρηση της 11:55, 28 Μαρτίου 2014

Με την ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου WPAD εάν για κάποιο λόγο ο Squid εξυπηρετητής δεν είναι διαθέσιμος (πχ λόγω βλάβης υλικού, λόγω προβλήματος στο λειτουργικό σύστημα κτλ) οι σταθμοί εργασίας αυτόματα θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στο Internet απευθείας μέσω του διαμεσολαβητή.


Dialog-warning.pngH ενεργοποίηση του συγκεκριμένου πρωτοκόλλου δεν υποστηρίζεται προς το παρόν από τον φυλλομετρητή Chromium browser.


Για να ενεργοποιήσετε το WPAD στον εξυπηρετητή που είναι εγκατεστημένο το Squid:

  1. Ανοίξτε ένα τερματικό (δίνοντας το συνδυασμό Alt+Ctrl+T).
  2. Εγκαταστήστε το web server Πρότυπο:Applcation-other στον εξυπηρετητή δίνοντας την εντολή:

    Terminal.pngsudo apt-get install apache2

  • Ανοίξτε το αρχείο ρυθμίσεων του web server, Tag.png mime.conf δίνοντας την εντολή


Terminal.pngsudo gedit /etc/apache2/mods-available/mime.conf


  • Προσθέστε τις γραμμές


Editor.pngAddType application/x-javascript-config dat
AddType application/x-ns-proxy-autoconfig dat


  • Δημιουργήστε το αρχείο Tag.png wpad.dat δίνοντας την εντολή


Terminal.pngsudo gedit /var/www/wpad.dat


και προσθέστε τις παρακάτω γραμμές


Editor.pngfunction FindProxyForURL(url, host) {

    return "PROXY <ip_address_server>:3128; DIRECT";

}