Προσωπικά εργαλεία

Linux/Προχωρημένα/Squid/Ενεργοποίηση WPAD

Από WIKI Τεχνικής Στήριξης
< Linux | Προχωρημένα | Squid(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Γραμμή 6: Γραμμή 6:
 
# Ανοίξτε ένα τερματικό (δίνοντας το συνδυασμό {{Keypress|Alt}}+{{Keypress|Ctrl}}+{{Keypress|T}}).
 
# Ανοίξτε ένα τερματικό (δίνοντας το συνδυασμό {{Keypress|Alt}}+{{Keypress|Ctrl}}+{{Keypress|T}}).
 
# Εγκαταστήστε το web server {{Applcation-other|apache2}} στον εξυπηρετητή δίνοντας την εντολή: <br/>{{Terminal|sudo apt-get install apache2}}
 
# Εγκαταστήστε το web server {{Applcation-other|apache2}} στον εξυπηρετητή δίνοντας την εντολή: <br/>{{Terminal|sudo apt-get install apache2}}
 
+
# Ανοίξτε το αρχείο ρυθμίσεων του web server, {{Label|mime.conf}} δίνοντας την εντολή: <br/>{{Terminal|sudo gedit /etc/apache2/mods-available/mime.conf}}
* Ανοίξτε το αρχείο ρυθμίσεων του web server, {{Label|mime.conf}} δίνοντας την εντολή  
+
# Προσθέστε τις γραμμές: <br/>{{Editor|AddType application/x-javascript-config dat<br/>AddType application/x-ns-proxy-autoconfig dat}}  
 
+
# Δημιουργήστε το αρχείο {{Label|wpad.dat}} δίνοντας την εντολή: <br/>{{Terminal|sudo gedit /var/www/wpad.dat}} και προσθέστε τις παρακάτω γραμμές <br/>{{Editor|<nowiki>function FindProxyForURL(url, host) {</nowiki><br/>
{{Terminal|sudo gedit /etc/apache2/mods-available/mime.conf}}
+
 
+
* Προσθέστε τις γραμμές  
+
 
+
{{Editor|AddType application/x-javascript-config dat<br/>AddType application/x-ns-proxy-autoconfig dat}}  
+
 
+
* Δημιουργήστε το αρχείο {{Label|wpad.dat}} δίνοντας την εντολή  
+
 
+
{{Terminal|sudo gedit /var/www/wpad.dat}}  
+
 
+
και προσθέστε τις παρακάτω γραμμές  
+
 
+
{{Editor|<nowiki>function FindProxyForURL(url, host) {</nowiki><br/>
+
 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<nowiki>return "PROXY <ip_address_server>:3128; DIRECT";</nowiki>
 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<nowiki>return "PROXY <ip_address_server>:3128; DIRECT";</nowiki>
 
<nowiki>}</nowiki>}}
 
<nowiki>}</nowiki>}}

Αναθεώρηση της 11:57, 28 Μαρτίου 2014

Με την ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου WPAD εάν για κάποιο λόγο ο Squid εξυπηρετητής δεν είναι διαθέσιμος (πχ λόγω βλάβης υλικού, λόγω προβλήματος στο λειτουργικό σύστημα κτλ) οι σταθμοί εργασίας αυτόματα θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στο Internet απευθείας μέσω του διαμεσολαβητή.


Dialog-warning.pngH ενεργοποίηση του συγκεκριμένου πρωτοκόλλου δεν υποστηρίζεται προς το παρόν από τον φυλλομετρητή Chromium browser.

Για να ενεργοποιήσετε το WPAD στον εξυπηρετητή που είναι εγκατεστημένο το Squid:

 1. Ανοίξτε ένα τερματικό (δίνοντας το συνδυασμό Alt+Ctrl+T).
 2. Εγκαταστήστε το web server Πρότυπο:Applcation-other στον εξυπηρετητή δίνοντας την εντολή:

  Terminal.pngsudo apt-get install apache2

 3. Ανοίξτε το αρχείο ρυθμίσεων του web server, Tag.png mime.conf δίνοντας την εντολή:

  Terminal.pngsudo gedit /etc/apache2/mods-available/mime.conf

 4. Προσθέστε τις γραμμές:

  Editor.pngAddType application/x-javascript-config dat
  AddType application/x-ns-proxy-autoconfig dat

 5. Δημιουργήστε το αρχείο Tag.png wpad.dat δίνοντας την εντολή:

  Terminal.pngsudo gedit /var/www/wpad.dat

  και προσθέστε τις παρακάτω γραμμές

  Editor.pngfunction FindProxyForURL(url, host) {

      return "PROXY <ip_address_server>:3128; DIRECT";

  }


Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλεία