Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Linux/Προχωρημένα/Squid/Ενεργοποίηση WPAD"

 
(21 ενδιάμεσες εκδόσεις από 3 χρήστες δεν εμφανίζονται)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
Με την ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου WPAD εάν για κάποιο λόγο ο Squid εξυπηρετητής δεν είναι διαθέσιμος (πχ λόγω βλάβης υλικού, λόγω προβλήματος στο λειτουργικό σύστημα κτλ) οι σταθμοί εργασίας αυτόματα θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στο Internet απευθείας μέσω του διαμεσολαβητή.
+
{{Hint|Με την ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου WPAD εάν για κάποιο λόγο ο Squid εξυπηρετητής δεν είναι διαθέσιμος (πχ γιατί κάποιος σταμάτησε το service του squid ή ο εξυπηρετητής που "τρέχει" το squid δεν είναι διαθέσιμος λόγω βλάβης υλικού ή λόγω προβλήματος στο λειτουργικό σύστημα) οι σταθμοί εργασίας αυτόματα θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στο Internet (απευθείας χωρίς διαμεσολαβητή).}}
  
{{Notice|H συγκεκριμένη ρύθμιση δεν παίζει καλά σε Chromium browser.}}
+
{{Warning|H ενεργοποίηση του συγκεκριμένου πρωτοκόλλου δεν υποστηρίζεται προς το παρόν από τον φυλλομετρητή Chromium browser με αποτέλεσμα ο συγκεκριμένος φυλλομετρητής να μην ακούει τον διαμεσολαβητή δικτύου.<br/>
  
Για να ρυθμίσετε τον εξυπηρετητή και τους σταθμούς εργασίας αυτόματα να χρησιμοποιούν ως proxy το Squid του εξυπηρετητή χωρίς την δυνατότητα αλλαγής από τους χρήστες:
+
Εάν στο εργαστήριο σας χρησιμοποιείτε μόνο το Chromium φυλλομετρητή μπορείτε να κοιτάξετε στο [[Linux/Προχωρημένα/Squid/Προχωρημένα/Χειροκίνητα]], στο οποίο δίνονται οδηγίες για την ρητή δήλωση proxy στο σύστημα το οποίο είναι συμβατό και με αυτόν το φυλλομετρητή.}}
* Ανοίξτε ένα τερματικό (δίνοντας το συνδυασμό {{Keypress|Alt}}+{{Keypress|Ctrl}}+{{Keypress|T}}).
 
* Εγκαταστήστε το web server Apache2 στον εξυπηρετητή δίνοντας την εντολή
 
  
{{Terminal|sudo apt-get install apache2}}
+
Για να ενεργοποιήσετε το WPAD στον εξυπηρετητή που είναι εγκατεστημένο το Squid:
 
+
# Ανοίξτε ένα τερματικό (δίνοντας το συνδυασμό {{Keypress|Alt}}+{{Keypress|Ctrl}}+{{Keypress|T}}).
* Ανοίξτε το αρχείο ρυθμίσεων του web server, {{Label|mime.conf}} δίνοντας την εντολή  
+
# Εγκαταστήστε το web server {{Application-linux|apache2}} στον εξυπηρετητή δίνοντας την εντολή: <br/>{{Terminal|sudo apt-get install apache2}}
 
+
# Ανοίξτε το αρχείο ρυθμίσεων του web server, {{Label|mime.conf}} δίνοντας την εντολή: <br/>{{Terminal|sudo gedit /etc/apache2/mods-available/mime.conf}}
{{Terminal|sudo gedit /etc/apache2/mods-available/mime.conf}}
+
# Προσθέστε τις γραμμές: <br/>{{Editor|AddType application/x-javascript-config dat<br/>AddType application/x-ns-proxy-autoconfig dat}}  
 
+
# Δημιουργήστε το αρχείο {{Label|wpad.dat}} δίνοντας την εντολή: <br/>{{Terminal|sudo gedit /var/www/wpad.dat}} και προσθέστε τις παρακάτω γραμμές δηλώνοντας την IP διεύθυνση του εξυπηρετητή σας αντί για <ip_address_server><br/>{{Editor|<nowiki>function FindProxyForURL(url, host) {</nowiki><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<nowiki>return "PROXY <ip_address_server>:3128; DIRECT";</nowiki><br/><nowiki>}</nowiki>}}
* Προσθέστε τις γραμμές  
+
# Τέλος, κάντε επανεκκίνηση τον web server δίνοντας την εντολή: <br/>{{Terminal|sudo service apache2 restart}}
 
 
{{Editor|AddType application/x-javascript-config dat<br/>AddType application/x-ns-proxy-autoconfig dat}}  
 
 
 
* Δημιουργήστε το αρχείο {{Label|wpad.dat}} δίνοντας την εντολή  
 
 
 
{{Terminal|sudo gedit /var/www/wpad.dat}}  
 
 
 
και προσθέστε τις παρακάτω γραμμές  
 
 
 
{{Editor|<nowiki>function FindProxyForURL(url, host) {</nowiki><br/>
 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<nowiki>return "PROXY <ip_address_server>:3128; DIRECT";</nowiki>
 
<nowiki>}</nowiki>}}
 
 
 
* Δημιουργήστε τους παρακάτω καταλόγους στο κατάλογο <tt>/etc</tt>  
 
 
 
{{Terminal|sudo mkdir -p /etc/dconf/db/proxy.d/locks}} {{Terminal|sudo mkdir -p /etc/dconf/profile}}
 
 
 
* Δημιουργήστε τα παρακάτω αρχεία δίνοντας τις εντολές
 
 
 
{{Terminal|sudo touch /etc/dconf/db/proxy.d/00_proxy_settings}}
 
{{Terminal|sudo touch /etc/dconf/db/proxy.d/locks/00_proxy}}
 
{{Terminal|sudo touch /etc/dconf/profile/user}}
 
 
 
* Ανοίξτε το αρχείο <tt>/etc/dconf/profile/user</tt> και προσθέστε τις παρακάτω γραμμές
 
 
 
{{Editor|user-db:user<br/>system-db:proxy}}
 
 
 
* Ανοίξτε το αρχείο <tt>/etc/dconf/db/proxy.d/00_proxy_settings</tt> και προσθέστε τις παρακάτω γραμμές
 
 
 
{{Editor|<nowiki>[system/proxy]</nowiki>
 
<nowiki>mode='auto'</nowiki>
 
<nowiki>autoconfig-url='http://<ip_address_server>/wpad.dat'</nowiki>}}
 
 
 
* Ανοίξτε το αρχείο <tt>/etc/dconf/db/proxy.d/locks/00_proxy</tt> και προσθέστε την παρακάτω γραμμή
 
 
 
{{Editor|/system/proxy/mode}}
 
 
 
* Τέλος, δώστε την εντολή
 
 
 
{{Terminal|sudo dconf update}}
 

Τελευταία αναθεώρηση της 17:06, 12 Οκτωβρίου 2014


Info-32.pngΜε την ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου WPAD εάν για κάποιο λόγο ο Squid εξυπηρετητής δεν είναι διαθέσιμος (πχ γιατί κάποιος σταμάτησε το service του squid ή ο εξυπηρετητής που "τρέχει" το squid δεν είναι διαθέσιμος λόγω βλάβης υλικού ή λόγω προβλήματος στο λειτουργικό σύστημα) οι σταθμοί εργασίας αυτόματα θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στο Internet (απευθείας χωρίς διαμεσολαβητή).Dialog-warning.pngH ενεργοποίηση του συγκεκριμένου πρωτοκόλλου δεν υποστηρίζεται προς το παρόν από τον φυλλομετρητή Chromium browser με αποτέλεσμα ο συγκεκριμένος φυλλομετρητής να μην ακούει τον διαμεσολαβητή δικτύου.
Εάν στο εργαστήριο σας χρησιμοποιείτε μόνο το Chromium φυλλομετρητή μπορείτε να κοιτάξετε στο Linux/Προχωρημένα/Squid/Προχωρημένα/Χειροκίνητα, στο οποίο δίνονται οδηγίες για την ρητή δήλωση proxy στο σύστημα το οποίο είναι συμβατό και με αυτόν το φυλλομετρητή.


Για να ενεργοποιήσετε το WPAD στον εξυπηρετητή που είναι εγκατεστημένο το Squid:

 1. Ανοίξτε ένα τερματικό (δίνοντας το συνδυασμό Alt+Ctrl+T).
 2. Εγκαταστήστε το web server Application-ubuntu-other.png apache2 στον εξυπηρετητή δίνοντας την εντολή:

  Terminal.pngsudo apt-get install apache2

 3. Ανοίξτε το αρχείο ρυθμίσεων του web server, Tag.png mime.conf δίνοντας την εντολή:

  Terminal.pngsudo gedit /etc/apache2/mods-available/mime.conf

 4. Προσθέστε τις γραμμές:

  Editor.pngAddType application/x-javascript-config dat
  AddType application/x-ns-proxy-autoconfig dat

 5. Δημιουργήστε το αρχείο Tag.png wpad.dat δίνοντας την εντολή:

  Terminal.pngsudo gedit /var/www/wpad.dat

  και προσθέστε τις παρακάτω γραμμές δηλώνοντας την IP διεύθυνση του εξυπηρετητή σας αντί για <ip_address_server>

  Editor.pngfunction FindProxyForURL(url, host) {
      return "PROXY <ip_address_server>:3128; DIRECT";
  }

 6. Τέλος, κάντε επανεκκίνηση τον web server δίνοντας την εντολή:

  Terminal.pngsudo service apache2 restart