Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Linux/Προχωρημένα/Squid/Ενεργοποίηση WPAD"

Γραμμή 10: Γραμμή 10:
 
# Ανοίξτε το αρχείο ρυθμίσεων του web server, {{Label|mime.conf}} δίνοντας την εντολή: <br/>{{Terminal|sudo gedit /etc/apache2/mods-available/mime.conf}}
 
# Ανοίξτε το αρχείο ρυθμίσεων του web server, {{Label|mime.conf}} δίνοντας την εντολή: <br/>{{Terminal|sudo gedit /etc/apache2/mods-available/mime.conf}}
 
# Προσθέστε τις γραμμές: <br/>{{Editor|AddType application/x-javascript-config dat<br/>AddType application/x-ns-proxy-autoconfig dat}}  
 
# Προσθέστε τις γραμμές: <br/>{{Editor|AddType application/x-javascript-config dat<br/>AddType application/x-ns-proxy-autoconfig dat}}  
# Δημιουργήστε το αρχείο {{Label|wpad.dat}} και δηλώστε την IP διεύθυνση του εξυπηρετητή σας δίνοντας την εντολή: <br/>{{Terminal|sudo gedit /var/www/wpad.dat}} και προσθέστε τις παρακάτω γραμμές <br/>{{Editor|<nowiki>function FindProxyForURL(url, host) {</nowiki><br/>
+
# Δημιουργήστε το αρχείο {{Label|wpad.dat}} δίνοντας την εντολή: <br/>{{Terminal|sudo gedit /var/www/wpad.dat}} και προσθέστε τις παρακάτω γραμμές <br/>{{Editor|<nowiki>function FindProxyForURL(url, host) {</nowiki><br/>
 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<nowiki>return "PROXY <ip_address_server>:3128; DIRECT";</nowiki>
 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<nowiki>return "PROXY <ip_address_server>:3128; DIRECT";</nowiki>
 +
και δηλώστε την IP διεύθυνση του εξυπηρετητή σας αντί για <ip_address_server>
 
<nowiki>}</nowiki>}}
 
<nowiki>}</nowiki>}}

Αναθεώρηση της 13:21, 28 Μαρτίου 2014


Info-32.pngΜε την ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου WPAD εάν για κάποιο λόγο ο Squid εξυπηρετητής δεν είναι διαθέσιμος (πχ γιατί κάποιος σταμάτησε το service του squid ή ο εξυπηρετητής που "τρέχει" το squid δεν είναι διαθέσιμος λόγω βλάβης υλικού ή λόγω προβλήματος στο λειτουργικό σύστημα) οι σταθμοί εργασίας αυτόματα θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στο Internet (απευθείας χωρίς διαμεσολαβητή).Dialog-warning.pngH ενεργοποίηση του συγκεκριμένου πρωτοκόλλου δεν υποστηρίζεται προς το παρόν από τον φυλλομετρητή Chromium browser με αποτέλεσμα ο συγκεκριμένος φυλλομετρητής να μην ακούει τον διαμεσολαβητή δικτύου.
Εάν στο εργαστήριο σας χρησιμοποιείτε μόνο το Chromium φυλλομετρητή μπορείτε να κοιτάξετε στο Linux/Προχωρημένα/Squid/Προχωρημένα/Χειροκίνητα, στο οποίο δίνονται οδηγίες για την ρητή δήλωση proxy στο σύστημα το οποίο είναι συμβατό και με αυτόν το φυλλομετρητή.


Για να ενεργοποιήσετε το WPAD στον εξυπηρετητή που είναι εγκατεστημένο το Squid:

 1. Ανοίξτε ένα τερματικό (δίνοντας το συνδυασμό Alt+Ctrl+T).
 2. Εγκαταστήστε το web server Application-ubuntu-other.png apache2 στον εξυπηρετητή δίνοντας την εντολή:

  Terminal.pngsudo apt-get install apache2

 3. Ανοίξτε το αρχείο ρυθμίσεων του web server, Tag.png mime.conf δίνοντας την εντολή:

  Terminal.pngsudo gedit /etc/apache2/mods-available/mime.conf

 4. Προσθέστε τις γραμμές:

  Editor.pngAddType application/x-javascript-config dat
  AddType application/x-ns-proxy-autoconfig dat

 5. Δημιουργήστε το αρχείο Tag.png wpad.dat δίνοντας την εντολή:

  Terminal.pngsudo gedit /var/www/wpad.dat

  και προσθέστε τις παρακάτω γραμμές

  Editor.pngfunction FindProxyForURL(url, host) {

      return "PROXY <ip_address_server>:3128; DIRECT"; και δηλώστε την IP διεύθυνση του εξυπηρετητή σας αντί για <ip_address_server>

  }