Προσωπικά εργαλεία

Linux/Προχωρημένα/Squid/Ενεργοποίηση WPAD

Από WIKI Τεχνικής Στήριξης
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Με την ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου WPAD εάν για κάποιο λόγο ο Squid εξυπηρετητής δεν είναι διαθέσιμος (πχ λόγω βλάβης υλικού, λόγω προβλήματος στο λειτουργικό σύστημα κτλ) οι σταθμοί εργασίας αυτόματα θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στο Internet απευθείας μέσω του διαμεσολαβητή.


Dialog-warning.pngH συγκεκριμένη ρύθμιση δεν υποστηρίζεται προς το παρόν σε Chromium browser.

Για να ρυθμίσετε τον εξυπηρετητή και τους σταθμούς εργασίας αυτόματα να χρησιμοποιούν ως proxy το Squid του εξυπηρετητή χωρίς την δυνατότητα αλλαγής από τους χρήστες, στον εξυπηρετητή ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  • Ανοίξτε ένα τερματικό (δίνοντας το συνδυασμό Alt+Ctrl+T).
  • Εγκαταστήστε το web server Apache2 στον εξυπηρετητή δίνοντας την εντολή

Terminal.pngsudo apt-get install apache2

  • Ανοίξτε το αρχείο ρυθμίσεων του web server, Tag.png mime.conf δίνοντας την εντολή

Terminal.pngsudo gedit /etc/apache2/mods-available/mime.conf

  • Προσθέστε τις γραμμές

Editor.pngAddType application/x-javascript-config dat
AddType application/x-ns-proxy-autoconfig dat

  • Δημιουργήστε το αρχείο Tag.png wpad.dat δίνοντας την εντολή

Terminal.pngsudo gedit /var/www/wpad.dat

και προσθέστε τις παρακάτω γραμμές


Editor.pngfunction FindProxyForURL(url, host) {

    return "PROXY <ip_address_server>:3128; DIRECT";

}


Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλεία