Προσωπικά εργαλεία

Linux/Gnome-System-Monitor

Από WIKI Τεχνικής Στήριξης
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Με την εφαρμογή gnome-system-monitor (Παρακολούθηση συστήματος) μπορούμε να προβάλλουμε βασικές πληροφορίες για το σύστημά μας και να παρακολουθούμε τις διεργασίες που εκτελούνται στο σύστημα, την χρήση των πόρων (επεξεργαστής, μνήμη, δίσκος, κτλ.) και τα συστήματα αρχείων. Μπορούμε επίσης, να χρησιμοποιήσουμε την Παρακολούθηση συστήματος, για να τροποποιήσουμε την συμπεριφορά του συστήματός μας.

Η Παρακολούθηση συστήματος βρίσκεται στο μενού  Εφαρμογές  Εργαλεία συστήματος  Παρακολούθηση συστήματος .


Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλεία