Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Linux/LAMP server"

(Παροχή υπηρεσιών LAMP ανά χρήστη συστήματος)
(Παροχή υπηρεσιών LAMP ανά χρήστη συστήματος)
Γραμμή 28: Γραμμή 28:
 
** Κάντε κλικ στο {{Button|Προσθήκη νέου χρήστη}}
 
** Κάντε κλικ στο {{Button|Προσθήκη νέου χρήστη}}
 
** Στην καρτέλα {{Label|Πληροφορίες Σύνδεσης}}, δώστε το επιθυμητό {{Label|Όνομα χρήστη}}, {{Label|Φιλοξενητής}}, {{Label|Κωδικός Πρόσβασης}} και {{Label|Επαναεισαγωγή}} <br/>{{Hint|Στο πεδίο {{Label|Φιλοξενητής}} προτείνεται να επιλέξετε το {{Select|Τοπικό}}}}
 
** Στην καρτέλα {{Label|Πληροφορίες Σύνδεσης}}, δώστε το επιθυμητό {{Label|Όνομα χρήστη}}, {{Label|Φιλοξενητής}}, {{Label|Κωδικός Πρόσβασης}} και {{Label|Επαναεισαγωγή}} <br/>{{Hint|Στο πεδίο {{Label|Φιλοξενητής}} προτείνεται να επιλέξετε το {{Select|Τοπικό}}}}
** Στην καρτέλα {{Label|Βάση δεδομένων για χρήστη}}, επιλέξτε το {{Select|Πλήρη δικαιώματα σε όνομα μπαλαντέρ (username\_%) <br/>{{Warning|Τα ονόματα των βάσεων δεδομένων που πρόκειτα να χρησιμοποιηθούν απο τις υπηρεσίες διαδικτύου του χρήστη θα πρέπει να έχουν όνομα <username του χρήστη>_<όνομα της βάσης δεδομένων>}}
+
** Στην καρτέλα {{Label|Βάση δεδομένων για χρήστη}}, επιλέξτε το {{Select|Πλήρη δικαιώματα σε όνομα μπαλαντέρ (username\_%)}} <br/>{{Warning|Τα ονόματα των βάσεων δεδομένων που πρόκειτα να χρησιμοποιηθούν απο τις υπηρεσίες διαδικτύου του χρήστη θα πρέπει να έχουν όνομα <username του χρήστη>_<όνομα της βάσης δεδομένων>}}
 
** Στην καρτέλα {{Label|Γενικά δικαιώματα}}, μην επιλέξετε τίποτα
 
** Στην καρτέλα {{Label|Γενικά δικαιώματα}}, μην επιλέξετε τίποτα
 
** Τέλος, πατήστε το {{Button|Δημιουργία Χρήστη}}
 
** Τέλος, πατήστε το {{Button|Δημιουργία Χρήστη}}
 
** Επαναλάβετε την διαδικασία και για την δημιουργία των υπολοίπων λογαριασμών
 
** Επαναλάβετε την διαδικασία και για την δημιουργία των υπολοίπων λογαριασμών
 
* Εγκατάσταση και παραμετροποίηση του [[Linux/ProFTPD|Proftpd FTP εξυπηρετητή]] με σκοπό την μεταφόρτωση των αρχείων των χρηστών στον καταλόγο <tt>public_html</tt> από οποιοδήποτε υπολογιστή
 
* Εγκατάσταση και παραμετροποίηση του [[Linux/ProFTPD|Proftpd FTP εξυπηρετητή]] με σκοπό την μεταφόρτωση των αρχείων των χρηστών στον καταλόγο <tt>public_html</tt> από οποιοδήποτε υπολογιστή

Αναθεώρηση της 19:40, 4 Μαΐου 2015

Το LAMP είναι ένα αρκτικόλεξο το οποίο αποτελείται από τα παρακάτω συστατικά μέρη:

 • L: το Linux,
 • A: τον Apache HTTP Server,
 • Μ: το σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων MySQL,
 • P: καθώς και τη γλώσσα προγραμματισμού PHP.

Ο LAMP εξυπηρετητής, ουσιαστικά είναι ένα/μια μεταπακέτο/σουίτα το οποίο προσφέρει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την παροχή υπηρεσιών μέσω διαδικτύου και είναι κατάλληλο για τη δημιουργία δυναμικών ιστοσελίδων και διαδικτυακών εφαρμογών. Η αντίστοιχη σουίτα για τα Windows είναι το WAMP (Windows, Apache, MySQL, PHP), για τα Macintosh είναι το MAMP, κτλ.

Εγκατάσταση

Η εγκατάσταση του LAMP εξυπηρετητή μπορεί να επιτευχθεί δίνοντας την εντολή σε ένα τερματικό:

Terminal.pngsudo apt-get install lamp-server^


Το μεταπακέτο lamp-server^ εγκαθιστά όλα τα απαραίτητα πακέτα που είναι διαθέσιμα στην τρέχουσα διανομή linux.


Dialog-information.pngΚατά την εγκατάσταση του μεταπακέτου θα σας ζητηθεί να δώσετε το κωδικό πρόσβασης του root χρήστης της βάσης δεδομένων.


Μετά το τέλος της εγκατάστασης, μπορείτε να μεταβείτε σε ένα φυλλομετρητή και να δώσετε την διεύθυνση Tag.png localhost. Εάν η εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία θα σας εμφανιστεί το μήνυμα Tag.png It works!


Info-32.pngΣε περίπτωση που δεν εμφανιστεί το παραπάνω μήνυμα, δοκιμάστε να επανεκκινήσετε την υπηρεσία Apache δίνοντας σε ένα τερματικό την εντολή:

Terminal.pngsudo service apache2 restart


Παροχή υπηρεσιών LAMP ανά χρήστη συστήματος

Για να παρέχετε σε όλους τους χρήστες του συστήματος την δυνατότητα να μπορούν να δημιουργήσουν (πχ: PHP project) ή να εγκαταστήσουν (πχ: Joomla, Wordpress) διάφορες υπηρεσίες διαδικτύου τοπικά στον εξυπηρετητή θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

 • Ενεργοποίηση του public_html καταλόγου των χρηστών του συστήματος. Ο web εξυπηρετητής Application-ubuntu-other.png apache2 δίνει την δυνατότητα στους χρήστες του συστήματος να διαμοιράσουν διαδικτυακά την ιστοσελίδα ή την υπηρεσία διαδικτύου που έχουν μέσα από τον κατάλογο public_html. Παραδείγματος χάρη, έστω ότι έχουμε τον χρήστη συστήματος "administrator" με προσωπικό κατάλογο, το /home/administrator/. Εκτελώντας την εντολή:

  Terminal.pngsudo a2enmod userdir

  τότε ότι βρίσκεται στον κατάλογο /home/administrator/public_html θα μπορεί να προβληθεί μέσω ενός οποιοδήποτε φυλλομετρητή δίνοντας την διεύθυνση Tag.png <IP διεύθυνση εξυπηρετήτη>/~administrator.

  Dialog-information.pngΟ κατάλογος public_html δεν δημιουργείται αυτόματα μετά την εκτέλεση της παραπάνω εντολής. Θα πρέπει να δημιουργηθεί από τον ίδιο τον χρήστη ή από τον διαχειριστή του συστήματος. Στην περίπτωση που δημιουργηθεί από τον διαχειριστή του συστήματος θα πρέπει μετέπειτα να εκτελεστεί η ακόλουθη εντολή:

  Terminal.pngsudo chown -R <username του χρήστη>:<username του χρήστη> /home/<username του χρήστη>/public_html


 • Ενεργοποίηση της εκτέλεσης της PHP στον προσωπικό κατάλογο του χρήστη, εκτελώντας την εντολή:

  Terminal.pngsudo gedit /etc/apache2/mods-available/php5.conf

  και βάζοντας σε σχόλια τις ακόλουθες γραμμές:

  Editor.png#<IfModule mod_userdir.c>
  # <Directory /home/*/public_html>
  # php_admin_value engine Off
  # </Directory>
  #</IfModule>

 • Επανεκκίνηση της υπηρεσίας του web εξυπηρετητή δίνοντας την εντολή:

  Terminal.pngsudo service apache2 restart

 • Εγκατάσταση του phpMyAdmin
 • Δημιουργία χρηστών στην MySQL. Σε αυτό το βήμα θα πρέπει να δημιουργήσετε τόσους χρήστες όσοι είναι και οι χρήστες του συστήματος. Για να το πετύχετε αυτό:
  • Μεταβείτε από τον φυλλομετρητή, στην διεύθυνση Tag.png localhost/phpmyadmin
  • Κάντε κλικ στο Δικαιώματα
  • Κάντε κλικ στο Προσθήκη νέου χρήστη
  • Στην καρτέλα Tag.png Πληροφορίες Σύνδεσης, δώστε το επιθυμητό Tag.png Όνομα χρήστη, Tag.png Φιλοξενητής, Tag.png Κωδικός Πρόσβασης και Tag.png Επαναεισαγωγή

   Info-32.pngΣτο πεδίο Tag.png Φιλοξενητής προτείνεται να επιλέξετε το Hand.png Τοπικό

  • Στην καρτέλα Tag.png Βάση δεδομένων για χρήστη, επιλέξτε το Hand.png Πλήρη δικαιώματα σε όνομα μπαλαντέρ (username\_%)

   Dialog-warning.pngΤα ονόματα των βάσεων δεδομένων που πρόκειτα να χρησιμοποιηθούν απο τις υπηρεσίες διαδικτύου του χρήστη θα πρέπει να έχουν όνομα <username του χρήστη>_<όνομα της βάσης δεδομένων>

  • Στην καρτέλα Tag.png Γενικά δικαιώματα, μην επιλέξετε τίποτα
  • Τέλος, πατήστε το Δημιουργία Χρήστη
  • Επαναλάβετε την διαδικασία και για την δημιουργία των υπολοίπων λογαριασμών
 • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση του Proftpd FTP εξυπηρετητή με σκοπό την μεταφόρτωση των αρχείων των χρηστών στον καταλόγο public_html από οποιοδήποτε υπολογιστή