Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Linux/LAMP server"

(Παροχή υπηρεσιών LAMP ανά χρήστη συστήματος)
(Παροχή υπηρεσιών LAMP ανά χρήστη συστήματος)
 
(19 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις από τον ίδιο χρήστη δεν εμφανίζεται)
Γραμμή 19: Γραμμή 19:
 
== Παροχή υπηρεσιών LAMP ανά χρήστη συστήματος ==
 
== Παροχή υπηρεσιών LAMP ανά χρήστη συστήματος ==
 
Για να παρέχετε σε όλους τους χρήστες του συστήματος την δυνατότητα να μπορούν να δημιουργήσουν (πχ: PHP project) ή να εγκαταστήσουν (πχ: Joomla, Wordpress) διάφορες υπηρεσίες διαδικτύου τοπικά στον εξυπηρετητή θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:
 
Για να παρέχετε σε όλους τους χρήστες του συστήματος την δυνατότητα να μπορούν να δημιουργήσουν (πχ: PHP project) ή να εγκαταστήσουν (πχ: Joomla, Wordpress) διάφορες υπηρεσίες διαδικτύου τοπικά στον εξυπηρετητή θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:
* Ενεργοποίηση του public_html καταλόγου των χρηστών του συστήματος. Ο web εξυπηρετητής {{Application-linux|apache2}} δίνει την δυνατότητα να μοιράσει διαδικτυακά
+
* Ενεργοποίηση του public_html καταλόγου των χρηστών του συστήματος. Ο web εξυπηρετητής {{Application-linux|apache2}} δίνει την δυνατότητα στους χρήστες του συστήματος να διαμοιράσουν διαδικτυακά την ιστοσελίδα ή την υπηρεσία διαδικτύου που έχουν, μέσα από τον κατάλογο <tt>public_html</tt>. Παραδείγματος χάρη, έστω ότι έχουμε τον χρήστη συστήματος "administrator" με προσωπικό κατάλογο, το <tt>/home/administrator/</tt>. Εκτελώντας στον εξυπηρετητή την εντολή:<br/>{{Terminal|sudo a2enmod userdir}} τότε ότι βρίσκεται στον κατάλογο <tt>/home/administrator/public_html</tt> θα μπορεί να προβληθεί μέσω ενός οποιοδήποτε φυλλομετρητή δίνοντας την διεύθυνση {{Label|<IP διεύθυνση εξυπηρετήτη>/~administrator}}.<br/>{{Notice|Ο κατάλογος <tt>public_html</tt> δεν δημιουργείται αυτόματα μετά την εκτέλεση της παραπάνω εντολής. Θα πρέπει να δημιουργηθεί από τον ίδιο τον χρήστη ή από τον διαχειριστή του συστήματος. Στην περίπτωση που δημιουργηθεί από τον διαχειριστή του συστήματος θα πρέπει μετέπειτα να εκτελεστεί η ακόλουθη εντολή: <br/>{{Terminal|sudo chown -R <username του χρήστη>:<username του χρήστη> /home/<username του χρήστη>/public_html}}}}
* Εγκατάσταση του [[Linux/LAMP server/phpMyAdmin|phpMyAdmin]]
+
* Ενεργοποίηση της εκτέλεσης της PHP στον προσωπικό κατάλογο του χρήστη, εκτελώντας στον εξυπηρετητή την εντολή:<br/>{{Terminal|sudo gedit /etc/apache2/mods-available/php5.conf}} και βάζοντας σε σχόλια τις ακόλουθες γραμμές: <br/>{{Editor|<nowiki>#<IfModule mod_userdir.c></nowiki><br/><nowiki>#    <Directory /home/*/public_html></nowiki><br/><nowiki>#        php_admin_value engine Off</nowiki><br/><nowiki>#    </Directory></nowiki><br/><nowiki>#</IfModule></nowiki>}}
* Εγκατάσταση και παραμετροποίηση του [[Linux/ProFTPD|Proftpd FTP εξυπηρετητή]] με σκοπό την μεταφόρτωση των αρχείων των χρηστών στους προσωπικούς τους καταλόγους
+
* Επανεκκίνηση της υπηρεσίας του web εξυπηρετητή δίνοντας την εντολή:<br/>{{Terminal|sudo service apache2 restart}}
 +
* Εγκατάσταση του [[Linux/LAMP server/phpMyAdmin#Εγκατάσταση|phpMyAdmin]].
 +
* Δημιουργία χρηστών στην MySQL. Σε αυτό το βήμα θα πρέπει να δημιουργήσετε τόσους χρήστες όσοι είναι και οι χρήστες του συστήματος. Για να το πετύχετε αυτό:
 +
** Μεταβείτε στον φυλλομετρητή και στην διεύθυνση {{Label|localhost/phpmyadmin}}.
 +
** Κάντε κλικ στο {{Button|Δικαιώματα}}.
 +
** Κάντε κλικ στο {{Button|Προσθήκη νέου χρήστη}}.
 +
** Στην καρτέλα {{Label|Πληροφορίες Σύνδεσης}}, δώστε το επιθυμητό {{Label|Όνομα χρήστη}}, {{Label|Φιλοξενητής}}, {{Label|Κωδικός Πρόσβασης}} και {{Label|Επαναεισαγωγή}} <br/>{{Hint|Στο πεδίο {{Label|Φιλοξενητής}} προτείνεται να επιλέξετε το {{Select|Τοπικό}}.}}
 +
** Στην καρτέλα {{Label|Βάση δεδομένων για χρήστη}}, επιλέξτε το {{Select|Πλήρη δικαιώματα σε όνομα μπαλαντέρ (username\_%)}} <br/>{{Warning|Τα ονόματα των βάσεων δεδομένων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από τις δυναμικές ιστοσελίδες του χρήστη θα πρέπει να έχουν όνομα <username του χρήστη>_<όνομα της βάσης δεδομένων>.}}
 +
** Στην καρτέλα {{Label|Γενικά δικαιώματα}}, μην επιλέξετε τίποτα.
 +
** Τέλος, πατήστε το {{Button|Δημιουργία Χρήστη}}.
 +
** Επαναλάβετε την διαδικασία και για την δημιουργία των υπολοίπων λογαριασμών.
 +
* Εγκατάσταση και παραμετροποίηση του [[Linux/ProFTPD|Proftpd FTP εξυπηρετητή]] με σκοπό την μεταφόρτωση αρχείων στον κατάλογο <tt>public_html</tt> από οποιοδήποτε υπολογιστή.

Τελευταία αναθεώρηση της 20:54, 4 Μαΐου 2015

Το LAMP είναι ένα αρκτικόλεξο το οποίο αποτελείται από τα παρακάτω συστατικά μέρη:

 • L: το Linux,
 • A: τον Apache HTTP Server,
 • Μ: το σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων MySQL,
 • P: καθώς και τη γλώσσα προγραμματισμού PHP.

Ο LAMP εξυπηρετητής, ουσιαστικά είναι ένα/μια μεταπακέτο/σουίτα το οποίο προσφέρει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την παροχή υπηρεσιών μέσω διαδικτύου και είναι κατάλληλο για τη δημιουργία δυναμικών ιστοσελίδων και διαδικτυακών εφαρμογών. Η αντίστοιχη σουίτα για τα Windows είναι το WAMP (Windows, Apache, MySQL, PHP), για τα Macintosh είναι το MAMP, κτλ.

Εγκατάσταση

Η εγκατάσταση του LAMP εξυπηρετητή μπορεί να επιτευχθεί δίνοντας την εντολή σε ένα τερματικό:

Terminal.pngsudo apt-get install lamp-server^


Το μεταπακέτο lamp-server^ εγκαθιστά όλα τα απαραίτητα πακέτα που είναι διαθέσιμα στην τρέχουσα διανομή linux.


Dialog-information.pngΚατά την εγκατάσταση του μεταπακέτου θα σας ζητηθεί να δώσετε το κωδικό πρόσβασης του root χρήστης της βάσης δεδομένων.


Μετά το τέλος της εγκατάστασης, μπορείτε να μεταβείτε σε ένα φυλλομετρητή και να δώσετε την διεύθυνση Tag.png localhost. Εάν η εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία θα σας εμφανιστεί το μήνυμα Tag.png It works!


Info-32.pngΣε περίπτωση που δεν εμφανιστεί το παραπάνω μήνυμα, δοκιμάστε να επανεκκινήσετε την υπηρεσία Apache δίνοντας σε ένα τερματικό την εντολή:

Terminal.pngsudo service apache2 restart


Παροχή υπηρεσιών LAMP ανά χρήστη συστήματος

Για να παρέχετε σε όλους τους χρήστες του συστήματος την δυνατότητα να μπορούν να δημιουργήσουν (πχ: PHP project) ή να εγκαταστήσουν (πχ: Joomla, Wordpress) διάφορες υπηρεσίες διαδικτύου τοπικά στον εξυπηρετητή θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

 • Ενεργοποίηση του public_html καταλόγου των χρηστών του συστήματος. Ο web εξυπηρετητής Application-ubuntu-other.png apache2 δίνει την δυνατότητα στους χρήστες του συστήματος να διαμοιράσουν διαδικτυακά την ιστοσελίδα ή την υπηρεσία διαδικτύου που έχουν, μέσα από τον κατάλογο public_html. Παραδείγματος χάρη, έστω ότι έχουμε τον χρήστη συστήματος "administrator" με προσωπικό κατάλογο, το /home/administrator/. Εκτελώντας στον εξυπηρετητή την εντολή:

  Terminal.pngsudo a2enmod userdir

  τότε ότι βρίσκεται στον κατάλογο /home/administrator/public_html θα μπορεί να προβληθεί μέσω ενός οποιοδήποτε φυλλομετρητή δίνοντας την διεύθυνση Tag.png <IP διεύθυνση εξυπηρετήτη>/~administrator.

  Dialog-information.pngΟ κατάλογος public_html δεν δημιουργείται αυτόματα μετά την εκτέλεση της παραπάνω εντολής. Θα πρέπει να δημιουργηθεί από τον ίδιο τον χρήστη ή από τον διαχειριστή του συστήματος. Στην περίπτωση που δημιουργηθεί από τον διαχειριστή του συστήματος θα πρέπει μετέπειτα να εκτελεστεί η ακόλουθη εντολή:

  Terminal.pngsudo chown -R <username του χρήστη>:<username του χρήστη> /home/<username του χρήστη>/public_html


 • Ενεργοποίηση της εκτέλεσης της PHP στον προσωπικό κατάλογο του χρήστη, εκτελώντας στον εξυπηρετητή την εντολή:

  Terminal.pngsudo gedit /etc/apache2/mods-available/php5.conf

  και βάζοντας σε σχόλια τις ακόλουθες γραμμές:

  Editor.png#<IfModule mod_userdir.c>
  # <Directory /home/*/public_html>
  # php_admin_value engine Off
  # </Directory>
  #</IfModule>

 • Επανεκκίνηση της υπηρεσίας του web εξυπηρετητή δίνοντας την εντολή:

  Terminal.pngsudo service apache2 restart

 • Εγκατάσταση του phpMyAdmin.
 • Δημιουργία χρηστών στην MySQL. Σε αυτό το βήμα θα πρέπει να δημιουργήσετε τόσους χρήστες όσοι είναι και οι χρήστες του συστήματος. Για να το πετύχετε αυτό:
  • Μεταβείτε στον φυλλομετρητή και στην διεύθυνση Tag.png localhost/phpmyadmin.
  • Κάντε κλικ στο Δικαιώματα.
  • Κάντε κλικ στο Προσθήκη νέου χρήστη.
  • Στην καρτέλα Tag.png Πληροφορίες Σύνδεσης, δώστε το επιθυμητό Tag.png Όνομα χρήστη, Tag.png Φιλοξενητής, Tag.png Κωδικός Πρόσβασης και Tag.png Επαναεισαγωγή

   Info-32.pngΣτο πεδίο Tag.png Φιλοξενητής προτείνεται να επιλέξετε το Hand.png Τοπικό.

  • Στην καρτέλα Tag.png Βάση δεδομένων για χρήστη, επιλέξτε το Hand.png Πλήρη δικαιώματα σε όνομα μπαλαντέρ (username\_%)

   Dialog-warning.pngΤα ονόματα των βάσεων δεδομένων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από τις δυναμικές ιστοσελίδες του χρήστη θα πρέπει να έχουν όνομα <username του χρήστη>_<όνομα της βάσης δεδομένων>.

  • Στην καρτέλα Tag.png Γενικά δικαιώματα, μην επιλέξετε τίποτα.
  • Τέλος, πατήστε το Δημιουργία Χρήστη.
  • Επαναλάβετε την διαδικασία και για την δημιουργία των υπολοίπων λογαριασμών.
 • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση του Proftpd FTP εξυπηρετητή με σκοπό την μεταφόρτωση αρχείων στον κατάλογο public_html από οποιοδήποτε υπολογιστή.