Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Linux/LTSEnablementStack"

(Διαθέσιμοι kernels και Xorg)
(33 ενδιάμεσες εκδόσεις από 3 χρήστες δεν εμφανίζονται)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
Για την 12.04, υπάρχουν οι εξής πυρήνες διαθέσιμοι:
+
__TOC__
 +
{{Notice|Τα Ubuntu LTS enablement stacks παρέχουν νέους πυρήνες και υποστήριξη X (Xorg) για τις υπάρχουσες (υποστηριζόμενες) LTS εκδόσεις.}}
 +
== Διαθέσιμοι kernels και Xorg ==
 +
Ο πυρήνας (kernel) του Linux υποστηρίζει τις συσκευές υλικού των Η/Υ (αντίστοιχα με τους device drivers των Windows), ενώ το Xorg τις κάρτες γραφικών. Συνήθως, θα θέλαμε τις πιο καινούργιες εκδόσεις και από τα δύο αυτά λογισμικά. Όμως, μπορεί οι καινούργιες τους εκδόσεις να μην είναι συμβατές με κάποιες παλιές συσκευές, και έτσι ανάλογα με την ηλικία του εργαστηρίου μας, επιλέγουμε μεταξύ τριών συνδυασμών kernel και Xorg, όπως περιγράφεται παρακάτω.
 +
 
 +
Για να δείτε τον kernel και το Xorg που έχετε εγκατεστημένα, δώστε:
 +
{{Terminal|dpkg -l 'linux-image-generic*' xserver-xorg 'xserver-xorg-lts*' 2>/dev/null <nowiki>|</nowiki> awk '/^ii/ { print $2 }'}}
 +
 
 +
Επίσης, για να μην μπερδευτείτε εάν τυχόν έχετε πολλές εκδόσεις του ίδιου πυρήνα, καλύτερα πριν συνεχίσετε με την παρούσα σελίδα, να ακολουθήσετε τις οδηγίες της παραγράφου «Αφαίρεση παλιών πυρήνων» της σελίδας [[Linux/sch-scripts/Συντήρηση_ΣΕΠΕΗΥ|Συντήρησης ΣΕΠΕΗΥ]].
 +
 
 +
Οι διαθέσιμοι πυρήνες για το λειτουργικό σύστημα Ubuntu 12.04, είναι:
 
{| class="wikitable" width="70%" style="margin:0 auto;"
 
{| class="wikitable" width="70%" style="margin:0 auto;"
 
|-
 
|-
Γραμμή 8: Γραμμή 18:
 
|linux-image-generic
 
|linux-image-generic
 
|3.2
 
|3.2
|ΟΚ
+
|Προεπιλεγμένος
  
 
|-
 
|-
Γραμμή 28: Γραμμή 38:
 
|linux-image-generic-lts-trusty
 
|linux-image-generic-lts-trusty
 
|3.13
 
|3.13
|'''Προτεινόμενος για υποστήριξη νέων επεξεργαστών'''
+
|Προτεινόμενος για υποστήριξη νέων επεξεργαστών
 
|}
 
|}
  
Και τα εξής xorg:
+
Τα διαθέσιμα Χorg για το Ubuntu 12.04, είναι:
 
{| class="wikitable" width="70%" style="margin:0 auto;"
 
{| class="wikitable" width="70%" style="margin:0 auto;"
 
|-
 
|-
Γραμμή 40: Γραμμή 50:
 
|xserver-xorg
 
|xserver-xorg
 
|1.11
 
|1.11
|'''Προτεινόμενο για υποστήριξη παλιών καρτών γραφικών'''
+
|Προτεινόμενο για υποστήριξη παλιών καρτών γραφικών
  
 
|-
 
|-
Γραμμή 60: Γραμμή 70:
 
|xserver-xorg-lts-trusty
 
|xserver-xorg-lts-trusty
 
|1.15
 
|1.15
|ΟΚ
+
|Προτεινόμενο για υποστήριξη νέων καρτών γραφικών
 
|}
 
|}
  
Τα εργαστήρια με την default εγκατάσταση από το live CD της Τεχνικής Στήριξης, έχουν εγκατεστημένα τα πρώτα από τον κάθε πίνακα.
+
{{Hint|Ο πυρήνας 3.2 είναι αυτός που εγκαταστάθηκε αρχικά από την 12.04 και συνεχίζει να υποστηρίζεται. Επομένως αν δεν έχετε προβλήματα συνεχίζεται με αυτόν. Οι πυρήνες 3.5, 3.8, 3.11 εμφανίστηκαν κάποια στιγμή για την αναβάθμιση του 3.2 σε όσους είχαν προβλήματα υποστήριξης με το υλικό τους, αλλά πλέον δεν υποστηρίζονται καθώς υπάρχει ο 3.13. Δείτε και στο [https://wiki.ubuntu.com/Kernel/LTSEnablementStack LTSEnablement Stack] τις εικόνες με την εξέλιξη τόσο των πυρήνων για τις διάφορες εκδόσεις του Ubuntu, όσο και ειδικότερα για την έκδοση 12.04.}}
Όσοι ακολούθησαν κάποτε τις οδηγίες του παρόντος θέματος, μπορεί να έχουν κάποια ξεπερασμένη έκδοση.
+
 
 +
== Παλιός kernel, παλιό Xorg ==
 +
Τα σχολικά εργαστήρια που έκαναν εγκατάσταση Ubuntu/LTSP με το [[Linux/LiveCD|LiveCD]] της Τεχνικής Στήριξης, έχουν εγκατεστημένα τα παλιά kernel/Xorg. Αυτό έγινε γιατί τότε που φτιάχτηκαν τα LiveCD δεν υπήρχαν οι νεότερες εκδόσεις. Παρόλα αυτά εάν το εργαστήριο δουλεύει χωρίς κανένα πρόβλημα, δεν έχετε κανέναν λόγο να κάνετε αναβάθμιση.
 +
 
 +
Από την άλλη, εάν δοκιμάσατε νεότερες εκδόσεις και παρουσιάστηκαν προβλήματα, και θέλετε να επιστρέψετε στα παλιά, δώστε:
 +
{{Terminal|sudo apt-get install --purge linux-image-generic-pae xserver-xorg xorg}}
 +
 
 +
Στη συνέχεια κάντε επανεκκίνηση και στην οθόνη επιλογής λειτουργικού του boot manager grub, επιλέξτε "Previous Linux versions" και στη συνέχεια τον πυρήνα 3.2. Μετά, δώστε:
 +
{{Terminal|dpkg -l 'linux-*3.13*' <nowiki>|</nowiki> awk '/^ii/ { print $2 }'}}
 +
Αυτό θα σας δείξει όλους τους νέους πυρήνες που έχετε, και οι οποίοι πρέπει να αφαιρεθούν. Όλα αυτά τα ονόματα βάλτε τα σε μια εντολή apt-get purge, για παράδειγμα:
 +
{{Terminal|sudo apt-get purge --auto-remove linux-headers-3.13.0-45 linux-headers-3.13.0-45-generic linux-image-3.13.0-45-generic}}
 +
 
 +
Τέλος, κάντε δημοσίευση εικονικού δίσκου.
  
Προτείνεται:
+
== Νέος kernel, νέο Xorg ==
* Όσοι έχουν την αρχική εγκατάσταση και τους δουλεύουν όλα, να μην κάνουν τίποτα.
+
Κάποιοι νέοι υπολογιστές έχουν προβλήματα με τον παλιό kernel, για παράδειγμα μπορεί καινούργιοι σταθμοί εργασίας να μην ξεκινάνε γιατί ο παλιός kernel δεν περιέχει τον driver για την κάρτα δικτύου τους. Ή, να έχουν προβλήματα με την κάρτα γραφικών τους, είτε να μην δείχνει καθόλου, είτε να μην είναι διαθέσιμες όλες οι αναλύσεις.
  
* Τα "συνηθισμένα/προτεινόμενα" πια είναι αυτά που είναι σημειωμένα με bold στους πίνακες.
+
Σ' αυτήν την περίπτωση μπορείτε να βάλετε τα νέα kernel και xorg δίνοντας:
Η εγκατάσταση αυτών γίνεται με την εξής εντολή:
+
{{Terminal|sudo apt-get install --purge linux-hwe-generic xserver-xorg-lts-trusty xorg}}
  
{{Terminal|sudo apt-get install --purge linux-hwe-generic xserver-xorg}}
+
Όταν τελειώσει, κάντε επανεκκίνηση ώστε να συνδεθείτε με τον νέο kernel, και να είστε σε θέση να σβήσετε τον παλιό. Δώστε:
 +
{{Terminal|dpkg -l 'linux-*3.2*' <nowiki>|</nowiki> awk '/^ii/ { print $2 }'}}
 +
Αυτό θα σας δείξει όλους τους παλιούς πυρήνες που έχετε, και οι οποίοι πρέπει να αφαιρεθούν. Όλα αυτά τα ονόματα βάλτε τα σε μια εντολή apt-get purge, για παράδειγμα:
 +
{{Terminal|sudo apt-get purge --auto-remove linux-headers-3.2.0-76 linux-headers-3.2.0-76-generic-pae linux-image-3.2.0-76-generic-pae}}
  
{{Hint|Το hwe εγκαθιστά το τελευταίο, το -trusty.}}
+
Τέλος, κάντε δημοσίευση εικονικού δίσκου.
  
Μετά το τέλος της εγκατάστασης θα χρειαστεί επανεκκίνηση του εξυπηρετητή για να χρησιμοποιηθεί ο καινούριος πυρήνας, [[Linux/sch-scripts/Συντήρηση ΣΕΠΕΗΥ#Αφαίρεση παλιών πυρήνων|αφαίρεση των παλιών πυρήνων]] και [[Linux/sch-scripts/Δημοσίευση εικονικού δίσκου|δημοσίευση του εικονικού δίσκου]].
+
== Νέος kernel, παλιό Xorg ==
 +
Σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις, μπορεί να χρειαζόμαστε καινούργιο kernel για τον server ή για ορισμένους σταθμούς εργασίας, αλλά να θέλουμε παλιό Xorg γιατί έχουμε κάποιες παλιές κάρτες γραφικών, όπως S3Virge, Trident, Rage κλπ, οι οποίες δεν υποστηρίζονται από το καινούργιο Xorg (επειδή αφαιρέθηκε η υποστήριξη καρτών που λειτουργούσαν με την αρχιτεκτονική XAA).
  
{{Notice|Για νέες εγκαταστάσεις, θα δημιουργηθεί ένα ακόμα live CD της 12.04.5 που θα περιέχει αυτές τις προτεινόμενες εκδόσεις.}}
+
Μόνο σ' αυτήν την περίπτωση, αναγκαζόμαστε να έχουμε νέο kernel και παλιό Xorg, δίνοντας:
 +
{{Terminal|sudo apt-get install --purge linux-hwe-generic xserver-xorg xorg}}
  
* Αν κάποιος έχει πολύ καινούργιους σταθμούς εργασίας και κάνει το προτεινόμενο (2) παραπάνω, και παρόλα αυτά έχει θέματα με τις κάρτες γραφικών, τότε προτείνεται να το αναφέρει και να δοκιμάσει το εξής:
+
Όταν τελειώσει, κάντε επανεκκίνηση ώστε να συνδεθείτε με τον νέο kernel, και να είστε σε θέση να σβήσετε τον παλιό. Δώστε:
 +
{{Terminal|dpkg -l 'linux-*3.2*' <nowiki>|</nowiki> awk '/^ii/ { print $2 }'}}
 +
Αυτό θα σας δείξει όλους τους παλιούς πυρήνες που έχετε, και οι οποίοι πρέπει να αφαιρεθούν. Όλα αυτά τα ονόματα βάλτε τα σε μια εντολή apt-get purge, για παράδειγμα:
 +
{{Terminal|sudo apt-get purge --auto-remove linux-headers-3.2.0-76 linux-headers-3.2.0-76-generic-pae linux-image-3.2.0-76-generic-pae}}
  
{{Terminal|sudo apt-get install --purge linux-hwe-generic xserver-xorg-lts-trusty}}
+
Τέλος, κάντε δημοσίευση εικονικού δίσκου.

Αναθεώρηση της 14:14, 4 Ιουνίου 2015


Dialog-information.pngΤα Ubuntu LTS enablement stacks παρέχουν νέους πυρήνες και υποστήριξη X (Xorg) για τις υπάρχουσες (υποστηριζόμενες) LTS εκδόσεις.


Διαθέσιμοι kernels και Xorg

Ο πυρήνας (kernel) του Linux υποστηρίζει τις συσκευές υλικού των Η/Υ (αντίστοιχα με τους device drivers των Windows), ενώ το Xorg τις κάρτες γραφικών. Συνήθως, θα θέλαμε τις πιο καινούργιες εκδόσεις και από τα δύο αυτά λογισμικά. Όμως, μπορεί οι καινούργιες τους εκδόσεις να μην είναι συμβατές με κάποιες παλιές συσκευές, και έτσι ανάλογα με την ηλικία του εργαστηρίου μας, επιλέγουμε μεταξύ τριών συνδυασμών kernel και Xorg, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Για να δείτε τον kernel και το Xorg που έχετε εγκατεστημένα, δώστε:


Terminal.pngdpkg -l 'linux-image-generic*' xserver-xorg 'xserver-xorg-lts*' 2>/dev/null | awk '/^ii/ { print $2 }'


Επίσης, για να μην μπερδευτείτε εάν τυχόν έχετε πολλές εκδόσεις του ίδιου πυρήνα, καλύτερα πριν συνεχίσετε με την παρούσα σελίδα, να ακολουθήσετε τις οδηγίες της παραγράφου «Αφαίρεση παλιών πυρήνων» της σελίδας Συντήρησης ΣΕΠΕΗΥ.

Οι διαθέσιμοι πυρήνες για το λειτουργικό σύστημα Ubuntu 12.04, είναι:

Όνομα Έκδοση Κατάσταση
linux-image-generic 3.2 Προεπιλεγμένος
linux-image-generic-lts-quantal 3.5 Ξεπερασμένος
linux-image-generic-lts-raring 3.8 Ξεπερασμένος
linux-image-generic-lts-saucy 3.11 Ξεπερασμένος
linux-image-generic-lts-trusty 3.13 Προτεινόμενος για υποστήριξη νέων επεξεργαστών

Τα διαθέσιμα Χorg για το Ubuntu 12.04, είναι:

Όνομα Αντίστοιχη έκδοση xorg-core Κατάσταση
xserver-xorg 1.11 Προτεινόμενο για υποστήριξη παλιών καρτών γραφικών
xserver-xorg-lts-quantal 1.13 Ξεπερασμένο
xserver-xorg-lts-raring 1.13 Ξεπερασμένο
xserver-xorg-lts-saucy 1.14 Ξεπερασμένο
xserver-xorg-lts-trusty 1.15 Προτεινόμενο για υποστήριξη νέων καρτών γραφικών


Info-32.pngΟ πυρήνας 3.2 είναι αυτός που εγκαταστάθηκε αρχικά από την 12.04 και συνεχίζει να υποστηρίζεται. Επομένως αν δεν έχετε προβλήματα συνεχίζεται με αυτόν. Οι πυρήνες 3.5, 3.8, 3.11 εμφανίστηκαν κάποια στιγμή για την αναβάθμιση του 3.2 σε όσους είχαν προβλήματα υποστήριξης με το υλικό τους, αλλά πλέον δεν υποστηρίζονται καθώς υπάρχει ο 3.13. Δείτε και στο LTSEnablement Stack τις εικόνες με την εξέλιξη τόσο των πυρήνων για τις διάφορες εκδόσεις του Ubuntu, όσο και ειδικότερα για την έκδοση 12.04.


Παλιός kernel, παλιό Xorg

Τα σχολικά εργαστήρια που έκαναν εγκατάσταση Ubuntu/LTSP με το LiveCD της Τεχνικής Στήριξης, έχουν εγκατεστημένα τα παλιά kernel/Xorg. Αυτό έγινε γιατί τότε που φτιάχτηκαν τα LiveCD δεν υπήρχαν οι νεότερες εκδόσεις. Παρόλα αυτά εάν το εργαστήριο δουλεύει χωρίς κανένα πρόβλημα, δεν έχετε κανέναν λόγο να κάνετε αναβάθμιση.

Από την άλλη, εάν δοκιμάσατε νεότερες εκδόσεις και παρουσιάστηκαν προβλήματα, και θέλετε να επιστρέψετε στα παλιά, δώστε:


Terminal.pngsudo apt-get install --purge linux-image-generic-pae xserver-xorg xorg


Στη συνέχεια κάντε επανεκκίνηση και στην οθόνη επιλογής λειτουργικού του boot manager grub, επιλέξτε "Previous Linux versions" και στη συνέχεια τον πυρήνα 3.2. Μετά, δώστε:


Terminal.pngdpkg -l 'linux-*3.13*' | awk '/^ii/ { print $2 }'


Αυτό θα σας δείξει όλους τους νέους πυρήνες που έχετε, και οι οποίοι πρέπει να αφαιρεθούν. Όλα αυτά τα ονόματα βάλτε τα σε μια εντολή apt-get purge, για παράδειγμα:


Terminal.pngsudo apt-get purge --auto-remove linux-headers-3.13.0-45 linux-headers-3.13.0-45-generic linux-image-3.13.0-45-generic


Τέλος, κάντε δημοσίευση εικονικού δίσκου.

Νέος kernel, νέο Xorg

Κάποιοι νέοι υπολογιστές έχουν προβλήματα με τον παλιό kernel, για παράδειγμα μπορεί καινούργιοι σταθμοί εργασίας να μην ξεκινάνε γιατί ο παλιός kernel δεν περιέχει τον driver για την κάρτα δικτύου τους. Ή, να έχουν προβλήματα με την κάρτα γραφικών τους, είτε να μην δείχνει καθόλου, είτε να μην είναι διαθέσιμες όλες οι αναλύσεις.

Σ' αυτήν την περίπτωση μπορείτε να βάλετε τα νέα kernel και xorg δίνοντας:


Terminal.pngsudo apt-get install --purge linux-hwe-generic xserver-xorg-lts-trusty xorg


Όταν τελειώσει, κάντε επανεκκίνηση ώστε να συνδεθείτε με τον νέο kernel, και να είστε σε θέση να σβήσετε τον παλιό. Δώστε:


Terminal.pngdpkg -l 'linux-*3.2*' | awk '/^ii/ { print $2 }'


Αυτό θα σας δείξει όλους τους παλιούς πυρήνες που έχετε, και οι οποίοι πρέπει να αφαιρεθούν. Όλα αυτά τα ονόματα βάλτε τα σε μια εντολή apt-get purge, για παράδειγμα:


Terminal.pngsudo apt-get purge --auto-remove linux-headers-3.2.0-76 linux-headers-3.2.0-76-generic-pae linux-image-3.2.0-76-generic-pae


Τέλος, κάντε δημοσίευση εικονικού δίσκου.

Νέος kernel, παλιό Xorg

Σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις, μπορεί να χρειαζόμαστε καινούργιο kernel για τον server ή για ορισμένους σταθμούς εργασίας, αλλά να θέλουμε παλιό Xorg γιατί έχουμε κάποιες παλιές κάρτες γραφικών, όπως S3Virge, Trident, Rage κλπ, οι οποίες δεν υποστηρίζονται από το καινούργιο Xorg (επειδή αφαιρέθηκε η υποστήριξη καρτών που λειτουργούσαν με την αρχιτεκτονική XAA).

Μόνο σ' αυτήν την περίπτωση, αναγκαζόμαστε να έχουμε νέο kernel και παλιό Xorg, δίνοντας:


Terminal.pngsudo apt-get install --purge linux-hwe-generic xserver-xorg xorg


Όταν τελειώσει, κάντε επανεκκίνηση ώστε να συνδεθείτε με τον νέο kernel, και να είστε σε θέση να σβήσετε τον παλιό. Δώστε:


Terminal.pngdpkg -l 'linux-*3.2*' | awk '/^ii/ { print $2 }'


Αυτό θα σας δείξει όλους τους παλιούς πυρήνες που έχετε, και οι οποίοι πρέπει να αφαιρεθούν. Όλα αυτά τα ονόματα βάλτε τα σε μια εντολή apt-get purge, για παράδειγμα:


Terminal.pngsudo apt-get purge --auto-remove linux-headers-3.2.0-76 linux-headers-3.2.0-76-generic-pae linux-image-3.2.0-76-generic-pae


Τέλος, κάντε δημοσίευση εικονικού δίσκου.