Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Linux/LTSP/Βιωματικά εργαστήρια"

< Linux‎ | LTSP
Γραμμή 6: Γραμμή 6:
 
<br><br>
 
<br><br>
 
'''Ενότητα 1:'''
 
'''Ενότητα 1:'''
o Αίτηση δημιουργίας λογαριασμού
+
Αίτηση δημιουργίας λογαριασμού
o Περιβάλλον Gnome και βασικές εφαρμογές (GIMP, Libreoffice κλπ)
+
Περιβάλλον Gnome και βασικές εφαρμογές (GIMP, Libreoffice κλπ)
o Κοινόχρηστοι φάκελοι
+
Κοινόχρηστοι φάκελοι
o Εκτέλεση εφαρμογών Windows που δίνονται μέσω Remote Desktop Services από ιδεατό εξυπηρετητή στον Linux εξυπηρετητή
+
Εκτέλεση εφαρμογών Windows που δίνονται μέσω Remote Desktop Services από ιδεατό εξυπηρετητή στον Linux εξυπηρετητή
o Αξιοποίηση μαθημάτων σε Moodle & LAMS
+
Αξιοποίηση μαθημάτων σε Moodle & LAMS
  
 
'''Ενότητα 2:'''   
 
'''Ενότητα 2:'''   
o Η Τεχνική Στήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων Σχολικών Μονάδων (Σκοπός και Στόχοι, Σχήμα υποστήριξης),  
+
Η Τεχνική Στήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων Σχολικών Μονάδων (Σκοπός και Στόχοι, Σχήμα υποστήριξης),  
o Βασικά Πληροφοριακά Συστήματα helpdesk.sch.gr, ts.sch.gr,  
+
Βασικά Πληροφοριακά Συστήματα helpdesk.sch.gr, ts.sch.gr,  
o Τεκμηρίωση της υποστήριξης (Βιβλιοθήκη, wiki, online λογισμικό).
+
Τεκμηρίωση της υποστήριξης (Βιβλιοθήκη, wiki, online λογισμικό).
  
 
'''Ενότητα 3:'''  
 
'''Ενότητα 3:'''  
o Ανοιχτό Λογισμικό (ΕΛ/ΛΑΚ),  
+
Ανοιχτό Λογισμικό (ΕΛ/ΛΑΚ),  
o ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση
+
ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση
o Αρχιτεκτονική και πλεονεκτήματα  της λύσης Linux (αξιοποίηση παλαιωμένου εξοπλισμού, κεντρική διαχείριση)
+
Αρχιτεκτονική και πλεονεκτήματα  της λύσης Linux (αξιοποίηση παλαιωμένου εξοπλισμού, κεντρική διαχείριση)
o Μειονεκτήματα και απαιτήσεις
+
Μειονεκτήματα και απαιτήσεις
o Θέματα διδακτικής αξιοποίησης.
+
Θέματα διδακτικής αξιοποίησης.
 
   
 
   
 
'''Ενότητα 4:'''
 
'''Ενότητα 4:'''
o Linux/LTSP: Οδηγίες εγκατάστασης,  
+
Linux/LTSP: Οδηγίες εγκατάστασης,  
o Ειδικά θέματα όπως το περιβάλλον MS-Windows μέσα από Windows Terminal Services σε virtual machine στον Linux Server, κ.ά.  
+
Ειδικά θέματα όπως το περιβάλλον MS-Windows μέσα από Windows Terminal Services σε virtual machine στον Linux Server, κ.ά.  
o Διαχείριση τάξης και διαχείριση του περιβάλλοντος ως διδάσκοντες εκπαιδευτικοί και ως διαχειριστές - ΣΕΠΕΗΥ.
+
Διαχείριση τάξης και διαχείριση του περιβάλλοντος ως διδάσκοντες εκπαιδευτικοί και ως διαχειριστές - ΣΕΠΕΗΥ.
  
 
Τα βιωματικά εργαστήρια έχουν πραγματοποιηθεί στις ακόλουθες πόλεις:  
 
Τα βιωματικά εργαστήρια έχουν πραγματοποιηθεί στις ακόλουθες πόλεις:  
 
<br><br>
 
<br><br>
 
<html><iframe src="https://mapsengine.google.com/map/embed?mid=zi9kDG-p02xQ.kdxCeLbW17TQ" width="80%" height="600px" style="margin:0% 10% 0% 10%;"></iframe></html>
 
<html><iframe src="https://mapsengine.google.com/map/embed?mid=zi9kDG-p02xQ.kdxCeLbW17TQ" width="80%" height="600px" style="margin:0% 10% 0% 10%;"></iframe></html>

Αναθεώρηση της 14:01, 12 Φεβρουαρίου 2014

Η ομάδα της Τεχνικής Στήριξης πραγματοποιεί βιωματικά εργαστήρια επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στη λύση του Ubuntu LTSP. Τα βιωματικά εργαστήρια πραγματοποιούνται σε σχολικά εργαστήρια σε ομάδες των 12 εκπαιδευτικών ανά εργαστήριο (ώστε κάθε εκπαιδευτικός να έχει τον δικό του Η/Υ) και είναι διάρκειας 5 ή 6 διδακτικών ωρών.

Οι επιμορφούμενοι αρχικά συνδέονται ως μαθητές και κατανοούν το νέο περιβάλλον, τις εφαρμογές του και τον τρόπο λειτουργίας τους (υλικό διαθέσιμο εδώ) και στη συνέχεια κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας του περιβάλλοντος αρχικά ως εκπαιδευτικοί και στη συνέχεια ως διαχειριστές. Πιο αναλυτικά το βιωματικό εργαστήριο περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

Ενότητα 1: Αίτηση δημιουργίας λογαριασμού Περιβάλλον Gnome και βασικές εφαρμογές (GIMP, Libreoffice κλπ) Κοινόχρηστοι φάκελοι Εκτέλεση εφαρμογών Windows που δίνονται μέσω Remote Desktop Services από ιδεατό εξυπηρετητή στον Linux εξυπηρετητή Αξιοποίηση μαθημάτων σε Moodle & LAMS

Ενότητα 2: Η Τεχνική Στήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων Σχολικών Μονάδων (Σκοπός και Στόχοι, Σχήμα υποστήριξης), Βασικά Πληροφοριακά Συστήματα helpdesk.sch.gr, ts.sch.gr, Τεκμηρίωση της υποστήριξης (Βιβλιοθήκη, wiki, online λογισμικό).

Ενότητα 3: Ανοιχτό Λογισμικό (ΕΛ/ΛΑΚ), ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση Αρχιτεκτονική και πλεονεκτήματα της λύσης Linux (αξιοποίηση παλαιωμένου εξοπλισμού, κεντρική διαχείριση) Μειονεκτήματα και απαιτήσεις Θέματα διδακτικής αξιοποίησης.

Ενότητα 4: Linux/LTSP: Οδηγίες εγκατάστασης, Ειδικά θέματα όπως το περιβάλλον MS-Windows μέσα από Windows Terminal Services σε virtual machine στον Linux Server, κ.ά. Διαχείριση τάξης και διαχείριση του περιβάλλοντος ως διδάσκοντες εκπαιδευτικοί και ως διαχειριστές - ΣΕΠΕΗΥ.

Τα βιωματικά εργαστήρια έχουν πραγματοποιηθεί στις ακόλουθες πόλεις: