Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Linux/LTSP/Προχωρημένα/Εκτυπωτές"

(Εκτυπωτές συνδεδεμένοι στον LTSP server)
(Κοινή χρήση εκτυπωτών σε LTSP)
 
(21 ενδιάμεσες εκδόσεις από 4 χρήστες δεν εμφανίζονται)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
Για την κοινή χρήση εκτυπωτών με το LTSP υπάρχουν οι παρακάτω περιπτώσεις:
+
== Εγκατάσταση Οδηγών ==
 +
{{:Linux/Προχωρημένα/Περιφερειακά/Εκτυπωτές}}
  
== Εκτυπωτές συνδεδεμένοι στο LTSP εργαστήριο (εξυπηρετητή ή thin/fat clients) ==
+
== Κοινή χρήση εκτυπωτών σε LTSP==
=== Εκτυπωτές συνδεδεμένοι στον LTSP server ===
+
Για την κοινή χρήση εκτυπωτών σε περιβάλλον LTSP διακρίνουμε τις παρακάτω περιπτώσεις:
[[Αρχείο:printer_check.png|350px|right ]]
+
<br>
Για την προβολή του εκτυπωτή στους σταθμούς εργασίας, στον εξυπηρετητή θα πρέπει να επιλέξετε από το πάνω δεξιά μέρος της οθόνης το {{Menu|εικονίδιο με το γρανάζι|Εκτυπωτές|Εξυπηρετητής|Επιλογές}}. Στον διαλόγο που θα σας εμφανιστεί θα πρέπει να τσεκάρετε την επιλογή {{UserResponse|<big>☑</big> Δημοσιεύση κοινόχρηστων εκτυπωτών που είναι συνδεδεμένοι σε αυτό το σύστημα" , όπως φαίνεται και στην εικόνα στα δεξιά}}
+
=== α) Εκτυπωτές συνδεδεμένοι στον LTSP server ===
 +
Οι LTSP clients θα πρέπει να βλέπουν άμεσα όλους τους εκτυπωτές που έχετε συνδεδεμένους στον LTSP server χωρίς να κάνετε κάποια ενέργεια. Εάν χρειάζεται εγκατάσταση drivers, αυτή γίνεται μόνο στον server.
  
Οι LTSP clients θα πρέπει να βλέπουν άμεσα όλους τους εκτυπωτές που έχετε συνδεδεμένους στον LTSP server χωρίς να κάνετε κάποια ενέργεια.
+
=== β) Ένας εκτυπωτής συνδεδεμένος σε client ===
 +
Εάν έχετε μόνο έναν εκτυπωτή που είναι συνδεδεμένος σε client, τότε καλύτερα να τον εγκαταστήσετε αρχικά στον server, ώστε να βεβαιωθείτε ότι δεν χρειάζεται κάποιος ιδιαίτερος οδηγός, και μετά να κάνετε δημοσίευση εικονικού δίσκου. Στη συνέχεια, βάλτε το παρακάτω στο ltsp.conf, όπου η IP αυτή είναι του client που έχει τον εκτυπωτή:
  
Βέβαια, εάν έχετε και μη-LTSP clients, τότε θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες της τελευταίας παραγράφου ώστε να μπορούν να εκτυπώσουν και αυτοί.
+
{{Editor|[clients]<br/><nowiki>CUPS_SERVER="10.161.254.30"</nowiki>}}
  
{{Hint|Συνιστούμε όλους τους εκτυπωτές του ΣΕΠΕΗΥ να τους συνδέετε στον εξυπηρετητή LTSP ώστε να μην απαιτείται καμία ρύθμιση στα LTSP thin & fat clients}}
+
=== γ) Πολλοί εκτυπωτές συνδεδεμένοι σε clients ===
 +
Κανονικά οι LTSP clients συνδέονται απομακρυσμένα στην υπηρεσία εκτυπώσεων CUPS του εξυπηρετητή, και έτσι όλοι βλέπουν τους ίδιους εκτυπωτές με τον server. Αν στο τοπικό δίκτυο υπάρχουν διάφοροι εκτυπωτές, άλλοι στον server και άλλοι στους clients, τότε καλύτερα να ακυρωθεί η λειτουργία αυτή του LTSP και όλοι οι υπολογιστές να βλέπουν όλους τους εκτυπωτές, βάζοντας το παρακάτω στο ltsp.conf:
  
{{Notice|Στην περίπτωση που υπάρχουν μόνο thin clients δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε καμιά αλλαγή (δημοσιοποίηση εκτυπωτή) στον εξυπηρετητή}}
+
{{Editor|[clients]<br/><nowiki>CUPS_SERVER="ignore"</nowiki>}}
 
 
=== Εκτυπωτές συνδεδεμένοι σε LTSP fat clients ===
 
Για να δημοσιεύσετε τους εκτυπωτές των fat clients στο τοπικό δίκτυο, ακολουθήστε τις οδηγίες της πρώτης παραγράφου στον LTSP server, και στη συνέχεια από τα sch-scripts κάντε {{Menu|Δημοσίευση εικονικού δίσκου}}. Στην επόμενη επανεκκίνηση των clients θα πρέπει οι εκτυπωτές να φαίνονται από όλους τους υπολογιστές του τοπικού δικτύου.
 
 
 
=== Εκτυπωτές συνδεδεμένοι σε LTSP thin clients ===
 
Κάντε τις ίδιες ενέργειες με την προηγούμενη παράγραφο, αλλά ταυτόχρονα βάλτε και τα παρακάτω στο lts.conf:
 
 
 
{{Editor|[a1:b2:c3:d4:e5:f6]<br/><nowiki>KEEP_SYSTEM_SERVICES="cups"</nowiki>}}
 
<br/>
 
Συνήθως η υπηρεσία cups είναι απενεργοποιημένη στους thin clients, ενώ έτσι καθορίζετε ότι θέλετε στο συγκεκριμένο client να εκτελεστεί κανονικά. Τη MAC address του client μπορείτε να τη δείτε από τον Επόπτη με δεξί κλικ στις {{Menu|Ιδιότητες}}.
 
 
 
=== Προεπιλεγμένοι εκτυπωτές ===
 
Για να περιορίσετε την πρόσβαση σε ορισμένους εκτυπωτές, ή για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή για κάθε client (για παράδειγμα, όλοι οι LTSP clients στη βιβλιοθήκη να τυπώνουν στον εκτυπωτή της βιβλιοθήκης), χρησιμοποιήστε τις παρακάτω οδηγίες του lts.conf:
 
 
 
{{Editor|[a1:b2:c3:d4:e5:f6]<br/><nowiki>LDM_PRINTER_LIST="printer 1,printer 2"</nowiki><br/><nowiki>LDM_PRINTER_DEFAULT="printer 1"</nowiki>}}
 
<br/>
 
Για να δείτε τη λίστα των ονομάτων των κοινόχρηστων εκτυπωτών, τρέξτε:
 
 
 
{{Terminal|lpstat -a}}
 
 
 
== Εκτυπωτές συνδεδεμένοι σε Linux συστήματα χωρίς LTSP ==
 
Εάν τυχόν έχετε εγκαταστήσει Ubuntu π.χ. στον υπολογιστή της γραμματείας και δεν τον χρησιμοποιείτε ως LTSP fat client, αλλά θέλετε να μπορείτε να τυπώνετε στον εκτυπωτή του ακόμα και από LTSP clients, τότε ενεργοποιήστε την κοινή χρήση εκτυπωτών και σε αυτόν τον υπολογιστή αλλά και στον LTSP server, ως εξής:
 
* Από το πάνω δεξιά μέρος της οθόνης επιλέξτε το {{Menu|εικονίδιο με το γρανάζι|Εκτυπωτές|Εξυπηρετητής|Επιλογές}}, και τσεκάρετε τα <big>☑</big> Εμφάνιση εκτυπωτών κοινόχρηστων από άλλα συστήματα, και <big>☑</big>  Δημοσιοποίηση κοινόχρηστων εκτυπωτών που είναι συνδεδεμένοι σε αυτό το σύστημα.
 
 
 
Έτσι η υπηρεσία CUPS βρίσκει αυτόματα όλους τους κοινόχρηστους εκτυπωτές στο τοπικό δίκτυο.
 

Τελευταία αναθεώρηση της 17:28, 23 Ιανουαρίου 2021

Εγκατάσταση Οδηγών

Το Ubuntu αναγνωρίζει ένα πλήθος εκτυπωτών και τους εγκαθιστά αυτόματα. Έτσι για τη χρήση εκτυπωτών στο Ubuntu πολλές φορές είτε δεν χρειάζονται καθόλου drivers, είτε είναι προεγκατεστημένοι, όπως για παράδειγμα οι περισσότεροι εκτυπωτές του οίκου HP.

Κοινή χρήση εκτυπωτών σε LTSP

Για την κοινή χρήση εκτυπωτών σε περιβάλλον LTSP διακρίνουμε τις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Εκτυπωτές συνδεδεμένοι στον LTSP server

Οι LTSP clients θα πρέπει να βλέπουν άμεσα όλους τους εκτυπωτές που έχετε συνδεδεμένους στον LTSP server χωρίς να κάνετε κάποια ενέργεια. Εάν χρειάζεται εγκατάσταση drivers, αυτή γίνεται μόνο στον server.

β) Ένας εκτυπωτής συνδεδεμένος σε client

Εάν έχετε μόνο έναν εκτυπωτή που είναι συνδεδεμένος σε client, τότε καλύτερα να τον εγκαταστήσετε αρχικά στον server, ώστε να βεβαιωθείτε ότι δεν χρειάζεται κάποιος ιδιαίτερος οδηγός, και μετά να κάνετε δημοσίευση εικονικού δίσκου. Στη συνέχεια, βάλτε το παρακάτω στο ltsp.conf, όπου η IP αυτή είναι του client που έχει τον εκτυπωτή:


Editor.png[clients]
CUPS_SERVER="10.161.254.30"


γ) Πολλοί εκτυπωτές συνδεδεμένοι σε clients

Κανονικά οι LTSP clients συνδέονται απομακρυσμένα στην υπηρεσία εκτυπώσεων CUPS του εξυπηρετητή, και έτσι όλοι βλέπουν τους ίδιους εκτυπωτές με τον server. Αν στο τοπικό δίκτυο υπάρχουν διάφοροι εκτυπωτές, άλλοι στον server και άλλοι στους clients, τότε καλύτερα να ακυρωθεί η λειτουργία αυτή του LTSP και όλοι οι υπολογιστές να βλέπουν όλους τους εκτυπωτές, βάζοντας το παρακάτω στο ltsp.conf:


Editor.png[clients]
CUPS_SERVER="ignore"