Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Linux/LTSP/Προχωρημένα/Πολλά εργαστήρια"

 
(8 ενδιάμεσες εκδόσεις από 3 χρήστες δεν εμφανίζονται)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
Για σχολεία που διαθέτουν περισσότερα από ένα εργαστήρια θα πρέπει να γίνουν κάποιες επιπλέον ρυθμίσεις στον εξυπηρετητή ανάλογα με τα ακόλουθα σενάρια:
+
Το ακόλουθο άρθρο περιγράφει την περίπτωση σε μια σχολική μονάδα να υπάρχουν πολλά εργαστήρια που ανήκουν στο ίδιο υποδίκτυο και το πως μπορείτε να διαχωρίσετε τα εργαστήρια αυτά. <br>
 +
Διακρίνονται οι περιπτώσεις που διαθέτετε μόνο έναν εξυπηρετητή LTSP για όλα τα εργαστήρια ή περισσότερους τους ενός εξυπηρετητές LTSP.
  
* Στην περίπτωση που υπάρχει ένας εξυπηρετητής διαθέσιμος για όλα τα εργαστήρια δείτε στο [[./Ένας_εξυπηρετητής]]
+
==Ένας εξυπηρετητής LTSP==
 +
Σε αυτήν την περίπτωση το μόνο πρόβλημα είναι ότι η εφαρμογή {{Epoptes}} αναγνωρίζει όλους τους σταθμούς εργασίας όλων των εργαστηριών. Έτσι προτείνεται να δημιουργηθούν στον Επόπτη μια ομάδα για κάθε εργαστήριο, σύμφωνα με τις οδηγίες που βρίσκονται στο [[Linux/epoptes/Δημιουργία τάξης]].
  
* Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι από ένας εξυπηρετητής ανά εργαστήριο δείτε στο [[Linux/LTSP/Προχωρημένα/Πολλά_εργαστήρια/Δύο_εξυπηρετητές]]
+
==Πολλοί εξυπηρετητές LTSP==
 +
Σε αυτή την περίπτωση οι σταθμοί εργασίας μπορεί να συνδεθούν σε οποιοδήποτε εξυπηρετητή κατά τη δικτυακή τους εκκίνηση. Έτσι μπορεί να φαίνονται στον Επόπτη του άλλου εργαστηρίου, ή να ισχύουν οι λογαριασμοί του άλλου εργαστηρίου κλπ. Η λύση είναι να οριστεί σε κάθε εξυπηρετητή ποιοι σταθμοί εργασίας θα ξεκινούν από αυτόν, δηλώνοντας στην υπηρεσία dnsmasq τις διευθύνσεις MAC των αντίστοιχων σταθμών εργασίας.
 +
 
 +
Για να δημιουργήσετε τα κατάλληλα αρχεία ρυθμίσεων θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα (ορίζετε ποιοι Η/Υ --mac addresses-- ανήκουν στο κάθε εργαστήριο και ενημερώνετε το dnsmasq να αγνοεί τις αιτήσεις των υπολοίπων Η/Υ):
 +
* Πηγαίνετε σε έναν από τους εξυπηρετητές.
 +
* Εκκινήστε μόνο τους σταθμούς εργασίας που επιθυμείτε να ελέγχονται από το συγκεκριμένο εξυπηρετητή.
 +
* Δώστε τις παρακάτω εντολές, για να δημιουργήσετε και να ανοίξετε τα κατάλληλα αρχεία ρυθμίσεων:
 +
 
 +
{{Terminal|cd /etc/dnsmasq.d/<br/>sudo mkdir dhcp-hosts<br/>sudo pluma dhcp-hosts.conf dhcp-hosts/lab1.conf}}
 +
 
 +
Θα ανοίξει ο κειμενογράφος με δύο αρχεία. Στο αρχείο dhcp-hosts.conf βάλτε μόνο τις παρακάτω γραμμές:
 +
 
 +
{{Editor|<nowiki>dhcp-hostsfile=/etc/dnsmasq.d/dhcp-hosts</nowiki><br/>
 +
<nowiki>dhcp-ignore=tag:!lab1</nowiki>}}
 +
 
 +
Στο αρχείο dhcp-hosts/lab1.conf βάλτε για όλους τους σταθμούς εργασίας γραμμές με τη MAC address, το εργαστήριο και το hostname τους:
 +
 
 +
{{Editor|<nowiki>08:00:27:29:13:01,set:lab1,pc01</nowiki><br/>
 +
<nowiki>08:00:27:29:13:02,set:lab1,pc02</nowiki>}}
 +
 
 +
Τις MAC addresses μπορείτε να τις δείτε από την εφαρμογή {{Epoptes}} κάνοντας δεξί κλικ → Ιδιότητες σε κάθε σταθμό. Στη συνέχεια, επανεκκινήστε την υπηρεσία dnsmasq με την εντολή:
 +
 
 +
{{Terminal|sudo systemctl restart dnsmasq}}
 +
 
 +
Στη συνέχεια στα υπόλοιπα εργαστήρια ακολουθήστε τις ίδιες οδηγίες, αλλά όπου βλέπετε lab1, βάλτε lab2, lab3 κλπ.

Τελευταία αναθεώρηση της 09:25, 24 Σεπτεμβρίου 2020

Το ακόλουθο άρθρο περιγράφει την περίπτωση σε μια σχολική μονάδα να υπάρχουν πολλά εργαστήρια που ανήκουν στο ίδιο υποδίκτυο και το πως μπορείτε να διαχωρίσετε τα εργαστήρια αυτά.
Διακρίνονται οι περιπτώσεις που διαθέτετε μόνο έναν εξυπηρετητή LTSP για όλα τα εργαστήρια ή περισσότερους τους ενός εξυπηρετητές LTSP.

Ένας εξυπηρετητής LTSP

Σε αυτήν την περίπτωση το μόνο πρόβλημα είναι ότι η εφαρμογή Application-ubuntu-epoptes.png Επόπτης (Epoptes) αναγνωρίζει όλους τους σταθμούς εργασίας όλων των εργαστηριών. Έτσι προτείνεται να δημιουργηθούν στον Επόπτη μια ομάδα για κάθε εργαστήριο, σύμφωνα με τις οδηγίες που βρίσκονται στο Linux/epoptes/Δημιουργία τάξης.

Πολλοί εξυπηρετητές LTSP

Σε αυτή την περίπτωση οι σταθμοί εργασίας μπορεί να συνδεθούν σε οποιοδήποτε εξυπηρετητή κατά τη δικτυακή τους εκκίνηση. Έτσι μπορεί να φαίνονται στον Επόπτη του άλλου εργαστηρίου, ή να ισχύουν οι λογαριασμοί του άλλου εργαστηρίου κλπ. Η λύση είναι να οριστεί σε κάθε εξυπηρετητή ποιοι σταθμοί εργασίας θα ξεκινούν από αυτόν, δηλώνοντας στην υπηρεσία dnsmasq τις διευθύνσεις MAC των αντίστοιχων σταθμών εργασίας.

Για να δημιουργήσετε τα κατάλληλα αρχεία ρυθμίσεων θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα (ορίζετε ποιοι Η/Υ --mac addresses-- ανήκουν στο κάθε εργαστήριο και ενημερώνετε το dnsmasq να αγνοεί τις αιτήσεις των υπολοίπων Η/Υ):

  • Πηγαίνετε σε έναν από τους εξυπηρετητές.
  • Εκκινήστε μόνο τους σταθμούς εργασίας που επιθυμείτε να ελέγχονται από το συγκεκριμένο εξυπηρετητή.
  • Δώστε τις παρακάτω εντολές, για να δημιουργήσετε και να ανοίξετε τα κατάλληλα αρχεία ρυθμίσεων:


Terminal.pngcd /etc/dnsmasq.d/
sudo mkdir dhcp-hosts
sudo pluma dhcp-hosts.conf dhcp-hosts/lab1.conf


Θα ανοίξει ο κειμενογράφος με δύο αρχεία. Στο αρχείο dhcp-hosts.conf βάλτε μόνο τις παρακάτω γραμμές:


Editor.pngdhcp-hostsfile=/etc/dnsmasq.d/dhcp-hosts
dhcp-ignore=tag:!lab1


Στο αρχείο dhcp-hosts/lab1.conf βάλτε για όλους τους σταθμούς εργασίας γραμμές με τη MAC address, το εργαστήριο και το hostname τους:


Editor.png08:00:27:29:13:01,set:lab1,pc01
08:00:27:29:13:02,set:lab1,pc02


Τις MAC addresses μπορείτε να τις δείτε από την εφαρμογή Application-ubuntu-epoptes.png Επόπτης (Epoptes) κάνοντας δεξί κλικ → Ιδιότητες σε κάθε σταθμό. Στη συνέχεια, επανεκκινήστε την υπηρεσία dnsmasq με την εντολή:


Terminal.pngsudo systemctl restart dnsmasq


Στη συνέχεια στα υπόλοιπα εργαστήρια ακολουθήστε τις ίδιες οδηγίες, αλλά όπου βλέπετε lab1, βάλτε lab2, lab3 κλπ.