Προσωπικά εργαλεία

Linux/LTSP/Προχωρημένα/Πολλά εργαστήρια/Δύο εξυπηρετητές

Από WIKI Τεχνικής Στήριξης
< Linux | LTSP | Προχωρημένα | Πολλά εργαστήρια(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
(Δημιουργία του αρχείου lab.conf)
(Δημιουργία του αρχείου lab.conf)
Γραμμή 5: Γραμμή 5:
  
 
==Δημιουργία του αρχείου lab.conf==
 
==Δημιουργία του αρχείου lab.conf==
Για να δημιουργήσετε το αρχείο:
+
Για να δημιουργήσετε το αρχείο θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:
* Πηγαίνετε στο κατάλογο /etc/dnsmasq.d/ ανοίγωντας ένα τερματικό {{keypress|Alt}}+{{keypress|Ctrl}}+{{keypress|T}} και πληκτρολογώντας την εντολή:
+
# Πηγαίνετε σε έναν από του εξυπηρετητές.
 +
# Εκκινήστε μόνο τους σταθμούς εργασίας που επιθυμείτε να ελέγχονται από το συγκεκριμένο εξυπηρετητή.
 +
# Πλοηγηθείτε στο κατάλογο /etc/dnsmasq.d/ ανοίγοντας ένα τερματικό {{keypress|Alt}}+{{keypress|Ctrl}}+{{keypress|T}} και πληκτρολογώντας την εντολή:
 
{{Terminal|cd /etc/dnsmasq.d/}}
 
{{Terminal|cd /etc/dnsmasq.d/}}
* Από τον Επόπτη καταγράψτε τις MAC διευθύνσεις του κάθε σταθμού εργασίας σε ένα αρχείο κειμένου με όνομα lab.conf
+
# Δημιουργήστε το προς επεξεργασία αρχείο {{UserResponse|lab.conf}} πληκτρολογώντας στο τερματικό:
 +
{{Terminal|sudo gedit lab.conf}}
 +
# Από την εφαρμογή {{Application|Επόπτη (Epoptes)}} αντιγράψτε τις MAC διευθύνσεις του κάθε σταθμού εργασίας στο αρχείο lab.conf.
 
* Πριν από κάθε mac διεύθυνση ορίστε το όνομα του lab dhcp-mac=<όνομα εργαστηρίου>,<MAC διεύθυνση>, για παράδειγμα dhcp-mac=lab,00:1d:a1:b9:27:b3
 
* Πριν από κάθε mac διεύθυνση ορίστε το όνομα του lab dhcp-mac=<όνομα εργαστηρίου>,<MAC διεύθυνση>, για παράδειγμα dhcp-mac=lab,00:1d:a1:b9:27:b3
 
* Η τελευταία εντολή να είναι dhcp-ignore=#lab ώστε να αγνοεί αιτήσεις από άλλες MAC διευθύνσεις.
 
* Η τελευταία εντολή να είναι dhcp-ignore=#lab ώστε να αγνοεί αιτήσεις από άλλες MAC διευθύνσεις.

Αναθεώρηση της 15:13, 25 Φεβρουαρίου 2013

Περιγραφή προβλήματος

Το ακόλουθο άρθρο περιγράφει το πρόβλημα που υπάρχει όταν σε μια σχολική μονάδα υπάρχουν πολλά εργαστήρια και δύο ή περισσότεροι εξυπηρετητές που ανήκουν στο ίδιο υποδίκτυο και το πως μπορείτε να διαχωρίσετε τα εργαστήρια αυτά.

Σε αυτή την περίπτωση, το πρόβλημα είναι ότι οι σταθμοί εργασίας μπορεί να συνδεθούν σε οποιοδήποτε εξυπηρετητή κατά τη δικτυακή εκκίνηση τους με αποτέλεσμα η εφαρμογή Επόπτης να εμφανίζει τους σταθμούς εργασίας ενός άλλου εργαστηριού και οι σταθμοί εργασίας να έχουν άλλη διαμόρφωση από αυτό που περιμένατε. Για να λυθεί το πρόβλημα, θα πρέπει να οριστεί σε κάθε εξυπηρετητή ποιοι σταθμοί εργασίας ανήκουν σε αυτόν, δηλαδή στο δικό του εργαστήριο. Αυτό γίνεται στον εξυπηρετητή, και πιο συγκεκριμένα στην υπηρεσία dnsmasq, όπου θα πρέπει να οριστούν οι MAC διευθύνσεις των σταθμών εργασίας στις οποίες επιτρέπεται να "απαντήσει" ο εξυπηρετητής, δημιουργώντας ένα αρχείο με όνομα Πρότυπο:UserResponse.

Δημιουργία του αρχείου lab.conf

Για να δημιουργήσετε το αρχείο θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

  1. Πηγαίνετε σε έναν από του εξυπηρετητές.
  2. Εκκινήστε μόνο τους σταθμούς εργασίας που επιθυμείτε να ελέγχονται από το συγκεκριμένο εξυπηρετητή.
  3. Πλοηγηθείτε στο κατάλογο /etc/dnsmasq.d/ ανοίγοντας ένα τερματικό Alt+Ctrl+T και πληκτρολογώντας την εντολή:

Terminal.pngcd /etc/dnsmasq.d/

  1. Δημιουργήστε το προς επεξεργασία αρχείο Πρότυπο:UserResponse πληκτρολογώντας στο τερματικό:

Terminal.pngsudo gedit lab.conf

  1. Από την εφαρμογή Επόπτη (Epoptes) αντιγράψτε τις MAC διευθύνσεις του κάθε σταθμού εργασίας στο αρχείο lab.conf.
  • Πριν από κάθε mac διεύθυνση ορίστε το όνομα του lab dhcp-mac=<όνομα εργαστηρίου>,<MAC διεύθυνση>, για παράδειγμα dhcp-mac=lab,00:1d:a1:b9:27:b3
  • Η τελευταία εντολή να είναι dhcp-ignore=#lab ώστε να αγνοεί αιτήσεις από άλλες MAC διευθύνσεις.
  • Αποθηκεύστε αυτό το αρχείο στο /etc/dnsmasq.d/lab.conf
  • Επανεκκινήστε τον dnsmasq

Info-32.pngΑν έχετε μόνο δύο εξυπηρετητές τότε μπορείτε να έχετε το ίδιο αρχείο lab.conf με τη διαφορά ότι στον έναν η τελευταία εγγραφή θα είναι dhcp-ignore=#lab και στον άλλον dhcp-ignore=lab


Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλεία