Προσωπικά εργαλεία

Linux/LTSP/Προχωρημένα/Πολλά εργαστήρια/Δύο εξυπηρετητές

Από WIKI Τεχνικής Στήριξης
< Linux | LTSP | Προχωρημένα | Πολλά εργαστήρια(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
(Δημιουργία του αρχείου lab.conf)
(Δημιουργία του αρχείου lab.conf)
Γραμμή 26: Γραμμή 26:
  
 
{{Editor|<nowiki>dhcp-mac=<όνομα εργαστηρίου>,<MAC διεύθυνση>
 
{{Editor|<nowiki>dhcp-mac=<όνομα εργαστηρίου>,<MAC διεύθυνση>
 
+
<br>
για παράδειγμα dhcp-mac=lab,00:1d:a1:b9:27:b3</nowiki>}}
+
για παράδειγμα αν το όνομα του εργαστηρίου είναι lab ορίστε: dhcp-mac=lab,00:1d:a1:b9:27:b3</nowiki>}}
 
<br/>
 
<br/>
 
* Στην τελευταία γραμμή του αρχείου {{UserResponse|lab.conf}} προσθέστε την εντολή:
 
* Στην τελευταία γραμμή του αρχείου {{UserResponse|lab.conf}} προσθέστε την εντολή:

Αναθεώρηση της 16:53, 25 Φεβρουαρίου 2013

Το ακόλουθο άρθρο περιγράφει την περίπτωση σε μια σχολική μονάδα να υπάρχουν πολλά εργαστήρια και δύο ή περισσότεροι εξυπηρετητές που ανήκουν στο ίδιο υποδίκτυο και το πως μπορείτε να διαχωρίσετε τα εργαστήρια αυτά.

Σε αυτή την περίπτωση, το πρόβλημα είναι ότι οι σταθμοί εργασίας μπορεί να συνδεθούν σε οποιοδήποτε εξυπηρετητή κατά τη δικτυακή εκκίνηση τους με αποτέλεσμα η εφαρμογή Επόπτης να εμφανίζει τους σταθμούς εργασίας ενός άλλου εργαστηριού και οι σταθμοί εργασίας να έχουν άλλη διαμόρφωση από αυτό που περιμένατε. Για να λυθεί το πρόβλημα, θα πρέπει να οριστεί σε κάθε εξυπηρετητή ποιοι σταθμοί εργασίας ανήκουν σε αυτόν, δηλαδή στο δικό του εργαστήριο. Αυτό γίνεται στον εξυπηρετητή, και πιο συγκεκριμένα στην υπηρεσία dnsmasq, όπου θα πρέπει να οριστούν οι MAC διευθύνσεις των σταθμών εργασίας στις οποίες επιτρέπεται να "απαντήσει" ο εξυπηρετητής, δημιουργώντας ένα αρχείο με όνομα Πρότυπο:UserResponse.

Δημιουργία του αρχείου lab.conf

Για να δημιουργήσετε το αρχείο θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

  • Πηγαίνετε σε έναν από του εξυπηρετητές.
  • Εκκινήστε μόνο τους σταθμούς εργασίας που επιθυμείτε να ελέγχονται από το συγκεκριμένο εξυπηρετητή.
  • Πλοηγηθείτε στο κατάλογο /etc/dnsmasq.d/ ανοίγοντας ένα τερματικό Alt+Ctrl+T και πληκτρολογώντας την εντολή:

Terminal.pngcd /etc/dnsmasq.d/


  • Δημιουργήστε το προς επεξεργασία αρχείο Πρότυπο:UserResponse πληκτρολογώντας στο τερματικό:

Terminal.pngsudo gedit lab.confInfo-32.pngΣτον συγκεκριμένο κατάλογο απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή (root) για να μπορέσετε να δημιουργήσετε/γράψετε ένα αρχείο.


  • Από την εφαρμογή Επόπτη (Epoptes) αντιγράψτε τις MAC διευθύνσεις του κάθε σταθμού εργασίας στο αρχείο lab.conf.

Info-32.pngΣτο άρθρο Διαχείριση υπολογιστών υποδεικνύετε ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να βρείτε την MAC διεύθυνση ενός σταθμού εργασίας.


Dialog-information.pngΚάθε MAC διεύθυνση θα πρέπει να είναι σε διαφορετική γραμμή.


  • Πριν από κάθε MAC διεύθυνση ορίστε το όνομα του εργαστήριου:

Editor.pngdhcp-mac=<όνομα εργαστηρίου>,<MAC διεύθυνση> <br> για παράδειγμα αν το όνομα του εργαστηρίου είναι lab ορίστε: dhcp-mac=lab,00:1d:a1:b9:27:b3Editor.pngdhcp-ignore=#lab


ώστε να αγνοεί αιτήσεις από άλλες MAC διευθύνσεις.

  • Αποθηκεύστε το αρχείο.
  • Επανεκκινήστε τον dnsmasq πληκτρολογώντας στο τερματικό:

Terminal.pngsudo service dnsmasq restart


  • Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία και στους υπόλοιπους εξυπηρετητές.

Info-32.pngΑν έχετε μόνο δύο εξυπηρετητές τότε μπορείτε να έχετε το ίδιο αρχείο Πρότυπο:UserResponse με τη διαφορά ότι στον έναν η τελευταία εγγραφή θα είναι


Editor.pngdhcp-ignore=#lab


και στον άλλον


Editor.pngdhcp-ignore=labΠαραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλεία