Προσωπικά εργαλεία

Linux/LTSP/Προχωρημένα/Πολλά εργαστήρια/Δύο εξυπηρετητές

Από WIKI Τεχνικής Στήριξης
< Linux | LTSP | Προχωρημένα | Πολλά εργαστήρια(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
 
Γραμμή 14: Γραμμή 14:
 
* Αποθηκεύστε το αρχείο.
 
* Αποθηκεύστε το αρχείο.
 
* Επανεκκινήστε τον dnsmasq πληκτρολογώντας στο τερματικό: <br/>{{Terminal|sudo service dnsmasq restart}}
 
* Επανεκκινήστε τον dnsmasq πληκτρολογώντας στο τερματικό: <br/>{{Terminal|sudo service dnsmasq restart}}
* Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία και στους υπόλοιπους εξυπηρετητές. <br/>{{Hint|Αν έχετε μόνο δύο εξυπηρετητές τότε μπορείτε να έχετε το ίδιο αρχείο {{Button|lab.conf}} με τη διαφορά ότι στον έναν η τελευταία εγγραφή θα είναι<br/>  
+
* Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία και στους υπόλοιπους εξυπηρετητές. <br/>{{Hint|Αν έχετε μόνο δύο εξυπηρετητές τότε μπορείτε να έχετε το ίδιο αρχείο {{Label|lab.conf}} με τη διαφορά ότι στον έναν η τελευταία εγγραφή θα είναι<br/>  
 
{{Editor|<nowiki>dhcp-ignore=#lab</nowiki>}} και στον άλλον <br/>
 
{{Editor|<nowiki>dhcp-ignore=#lab</nowiki>}} και στον άλλον <br/>
 
{{Editor|<nowiki>dhcp-ignore=lab</nowiki>}}}}
 
{{Editor|<nowiki>dhcp-ignore=lab</nowiki>}}}}

Τελευταία αναθεώρηση της 12:38, 20 Μαρτίου 2014

Το ακόλουθο άρθρο περιγράφει την περίπτωση σε μια σχολική μονάδα να υπάρχουν πολλά εργαστήρια και δύο ή περισσότεροι εξυπηρετητές που ανήκουν στο ίδιο υποδίκτυο και το πως μπορείτε να διαχωρίσετε τα εργαστήρια αυτά.

Σε αυτή την περίπτωση, το πρόβλημα είναι ότι οι σταθμοί εργασίας μπορεί να συνδεθούν σε οποιοδήποτε εξυπηρετητή κατά τη δικτυακή εκκίνηση τους με αποτέλεσμα η εφαρμογή Application-ubuntu-epoptes.png Επόπτης (Epoptes) να εμφανίζει τους σταθμούς εργασίας ενός άλλου εργαστηριού και οι σταθμοί εργασίας να έχουν άλλη διαμόρφωση από αυτό που περιμένατε. Για να λυθεί το πρόβλημα, θα πρέπει να οριστεί σε κάθε εξυπηρετητή ποιοι σταθμοί εργασίας ανήκουν σε αυτόν, δηλαδή στο δικό του εργαστήριο. Αυτό γίνεται στον εξυπηρετητή, και πιο συγκεκριμένα στην υπηρεσία dnsmasq, όπου θα πρέπει να οριστούν οι MAC διευθύνσεις των σταθμών εργασίας στις οποίες επιτρέπεται να "απαντήσει" ο εξυπηρετητής, δημιουργώντας ένα αρχείο με όνομα Tag.png lab.conf.

[επεξεργασία] Δημιουργία του αρχείου lab.conf

Για να δημιουργήσετε το αρχείο θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

 • Πηγαίνετε σε έναν από τους εξυπηρετητές.
 • Εκκινήστε μόνο τους σταθμούς εργασίας που επιθυμείτε να ελέγχονται από το συγκεκριμένο εξυπηρετητή.
 • Πλοηγηθείτε στο κατάλογο /etc/dnsmasq.d/ ανοίγοντας ένα τερματικό Alt+Ctrl+T, πληκτρολογώντας την εντολή:

  Terminal.pngcd /etc/dnsmasq.d/

 • Δημιουργήστε το προς επεξεργασία αρχείο Tag.png lab.conf πληκτρολογώντας στο τερματικό:

  Terminal.pngsudo gedit lab.conf


  Info-32.pngΣτον συγκεκριμένο κατάλογο απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή (root) για να μπορέσετε να δημιουργήσετε/γράψετε ένα αρχείο.

 • Από την εφαρμογή Application-ubuntu-epoptes.png Επόπτης (Epoptes) αντιγράψτε τις MAC διευθύνσεις του κάθε σταθμού εργασίας στο αρχείο Tag.png lab.conf.

  Info-32.pngΣτο Linux/epoptes/Διαχείριση υπολογιστών υποδεικνύετε ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να βρείτε την MAC διεύθυνση ενός σταθμού εργασίας.


  Dialog-information.pngΚάθε MAC διεύθυνση θα πρέπει να είναι σε διαφορετική γραμμή.

 • Πριν από κάθε MAC διεύθυνση ορίστε το όνομα του εργαστήριου:

  Editor.pngdhcp-mac=<όνομα εργαστηρίου>,<MAC διεύθυνση>
  για παράδειγμα αν το όνομα του εργαστηρίου είναι lab ορίστε: dhcp-mac=lab,00:1d:a1:b9:27:b3

 • Στην τελευταία γραμμή του αρχείου Tag.png lab.conf προσθέστε την εντολή:

  Editor.pngdhcp-ignore=#lab

  ώστε να αγνοεί αιτήσεις από άλλες MAC διευθύνσεις.
 • Αποθηκεύστε το αρχείο.
 • Επανεκκινήστε τον dnsmasq πληκτρολογώντας στο τερματικό:

  Terminal.pngsudo service dnsmasq restart

 • Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία και στους υπόλοιπους εξυπηρετητές.

  Info-32.pngΑν έχετε μόνο δύο εξυπηρετητές τότε μπορείτε να έχετε το ίδιο αρχείο Tag.png lab.conf με τη διαφορά ότι στον έναν η τελευταία εγγραφή θα είναι

  Editor.pngdhcp-ignore=#lab

  και στον άλλον

  Editor.pngdhcp-ignore=labΠαραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλεία