Προσωπικά εργαλεία

Linux/LTSP/Προχωρημένα/Πολλά εργαστήρια/Δύο εξυπηρετητές

Από WIKI Τεχνικής Στήριξης
< Linux | LTSP | Προχωρημένα | Πολλά εργαστήρια(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Γραμμή 9: Γραμμή 9:
 
* Επανεκκινήστε τον dnsmasq
 
* Επανεκκινήστε τον dnsmasq
  
{{Hint|Αν έχετε μόνο δύο εξυπηρετητές τότε μπορείτε να έχετε το ίδιο αρχείο lab.conf με τη διαφορά ότι στον έναν η τελευταία εγγραφή θα είναι dhcp-ignore=#lab και στον άλλον dhcp-ignore=lab}}
+
{{Hint|Αν έχετε μόνο δύο εξυπηρετητές τότε μπορείτε να έχετε το ίδιο αρχείο lab.conf με τη διαφορά ότι στον έναν η τελευταία εγγραφή θα είναι }}

Αναθεώρηση της 15:33, 15 Φεβρουαρίου 2013

Σε αυτήν την περίπτωση επειδή συνήθως τα εργαστήρια ανήκουν στο ίδιο υποδίκτυο δημιουργείται το ακόλουθο πρόβλημα:

Κατά τη δικτυακή τους εκκίνηση οι σταθμοί εργασίας μπορεί να συνδεθούν σε οποιονδήποτε από τους διαθέσιμους εξυπηρετητές. Επομένως θα πρέπει να οριστεί σε κάθε εξυπηρετητή ποιοι σταθμοί εργασίας ανήκουν στο δικό του εργαστήριο. Αυτό γίνεται στον εξυπηρετητή dnsmasq όπου ορίζονται οι MAC διευθύνσεις των σταθμών εργασίας στις οποίες επιτρέπεται να "απαντήσει".

  • Από τον Επόπτη καταγράψτε τις MAC διευθύνσεις του κάθε σταθμού εργασίας σε ένα αρχείο κειμένου με όνομα lab.conf
  • Πριν από κάθε mac διεύθυνση ορίστε το όνομα του lab dhcp-mac=<όνομα εργαστηρίου>,<MAC διεύθυνση>, για παράδειγμα dhcp-mac=lab,00:1d:a1:b9:27:b3
  • Η τελευταία εντολή να είναι dhcp-ignore=#lab ώστε να αγνοεί αιτήσεις από άλλες MAC διευθύνσεις.
  • Αποθηκεύστε αυτό το αρχείο στο /etc/dnsmasq.d/lab.conf
  • Επανεκκινήστε τον dnsmasq

Info-32.pngΑν έχετε μόνο δύο εξυπηρετητές τότε μπορείτε να έχετε το ίδιο αρχείο lab.conf με τη διαφορά ότι στον έναν η τελευταία εγγραφή θα είναι


Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλεία