Προσωπικά εργαλεία

Linux/LTSP/Προχωρημένα/Πολλά εργαστήρια/Δύο εξυπηρετητές

Από WIKI Τεχνικής Στήριξης
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Περιγραφή προβλήματος

Το ακόλουθο άρθρο περιγράφει το πρόβλημα που υπάρχει όταν σε μια σχολική μονάδα υπάρχουν πολλά εργαστήρια και δύο ή περισσότεροι εξυπηρετητές που ανήκουν στο ίδιο υποδίκτυο και το πως μπορείτε να διαχωρίσετε τα εργαστήρια αυτά.

Σε αυτή την περίπτωση, το πρόβλημα είναι ότι οι σταθμοί εργασίας μπορεί να συνδεθούν σε οποιοδήποτε εξυπηρετητή κατά τη δικτυακή εκκίνηση τους με αποτέλεσμα η εφαρμογή Επόπτης να εμφανίζει τους σταθμούς εργασίας ενός άλλου εργαστηριού και οι σταθμοί εργασίας να έχουν άλλη διαμόρφωση από αυτό που περιμένατε. Για να λυθεί το πρόβλημα, θα πρέπει να οριστεί σε κάθε εξυπηρετητή ποιοι σταθμοί εργασίας ανήκουν σε αυτόν, δηλαδή στο δικό του εργαστήριο. Αυτό γίνεται στον εξυπηρετητή, και πιο συγκεκριμένα στην υπηρεσία dnsmasq, όπου θα πρέπει να οριστούν οι MAC διευθύνσεις των σταθμών εργασίας στις οποίες επιτρέπεται να "απαντήσει" ο εξυπηρετητής, δημιουργώντας ένα αρχείο με όνομα Πρότυπο:UserResponse.

Δημιουργία του αρχείου lab.conf

Για να δημιουργήσετε το αρχείο θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

  • Πηγαίνετε σε έναν από του εξυπηρετητές.
  • Εκκινήστε μόνο τους σταθμούς εργασίας που επιθυμείτε να ελέγχονται από το συγκεκριμένο εξυπηρετητή.
  • Πλοηγηθείτε στο κατάλογο /etc/dnsmasq.d/ ανοίγοντας ένα τερματικό Alt+Ctrl+T και πληκτρολογώντας την εντολή:

Terminal.pngcd /etc/dnsmasq.d/

  • Δημιουργήστε το προς επεξεργασία αρχείο Πρότυπο:UserResponse πληκτρολογώντας στο τερματικό:

Terminal.pngsudo gedit lab.conf

  • Από την εφαρμογή Επόπτη (Epoptes) αντιγράψτε τις MAC διευθύνσεις του κάθε σταθμού εργασίας στο αρχείο lab.conf.

Info-32.pngΣτο άρθρο Διαχείριση υπολογιστών υποδεικνύετε ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να βρείτε την MAC διεύθυνση ενός σταθμού εργασίας.


Dialog-information.pngΚάθε MAC διεύθυνση θα πρέπει να είναι σε διαφορετική γραμμή.

  • Πριν από κάθε MAC διεύθυνση ορίστε το όνομα του εργαστήριου

Editor.pngdhcp-mac=<όνομα εργαστηρίου>,<MAC διεύθυνση>, για παράδειγμα dhcp-mac=lab,00:1d:a1:b9:27:b3

  • Προσθέστε σαν τελευταία εντολή την

Editor.pngdhcp-ignore=#lab

ώστε να αγνοεί αιτήσεις από άλλες MAC διευθύνσεις.

  • Αποθηκεύστε το αρχείο
  • Επανεκκινήστε τον dnsmasq πληκτρολογώντας στο τερματικό:

Terminal.pngsudo service dnsmasq restart


Info-32.pngΑν έχετε μόνο δύο εξυπηρετητές τότε μπορείτε να έχετε το ίδιο αρχείο lab.conf με τη διαφορά ότι στον έναν η τελευταία εγγραφή θα είναι dhcp-ignore=#lab και στον άλλον dhcp-ignore=lab


Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλεία