Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Linux/LTSP/Προχωρημένα/Χάρτης"

(Επεξεργασία στοιχείων λογαριασμού)
 
(125 ενδιάμεσες εκδόσεις από 3 χρήστες δεν εμφανίζονται)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
==Χάρτης==
+
Στον παρακάτω χάρτη απεικονίζονται τα σχολεία τα οποία έχουν δηλώσει πως αξιοποιούν τη λύση Ubuntu LTSP στα Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. τους.  
Στον παρακάτω χάρτη φαίνονται μερικά από τα σχολεία τα οποία έχουν υιοθετήσει την λύση Ubuntu LTSP.
 
  
<html><iframe src="http://www.ltsp.org/stories/widget-map/?location=Greece" width=800 height=600></iframe></html>
+
[[File:SEPEHY-LTSP.png|thumb|right|350px|Χάρτης ελληνικών σχολείων που αξιοποιούσαν τη λύση Ubuntu LTSP το 2018]]
 +
<br/><br/>
 +
{{Notice|Ο χάρτης έχει πάψει να ανανεώνεται από τον Μάρτιο του 2018|small}}
 +
<br/><br/>
 +
{{Clear}}
 +
[[File:World-wide-LTSP.png|thumb|right|350px|Χάρτης παγκόσμιας εξάπλωσης της λύσης Ubuntu LTSP το 2017]]
 +
 
 +
<br/><br/>
 +
{{Notice|Η Ελλάδα είναι η 1η χώρα παγκοσμίως στην υιοθέτηση LTSP με σχεδόν 60% των υλοποιήσεων|small}}
 +
<br/><br/>
 +
 
 +
<!-- This comment is a the old map link
 +
<html><iframe src="http://www.ltsp.org/stories/widget-map/?location=Greece" width="80%" height="600px" style="margin:0% 10% 0% 10%;"></iframe></html> end of comment -->
 
<!--nowiki>[[File:Ltsp-map-snapshot.png|none]]</nowiki-->
 
<!--nowiki>[[File:Ltsp-map-snapshot.png|none]]</nowiki-->
 +
<br/><br/>
 +
{{Clear}}
  
==Δήλωση του σχολείου σας στο χάρτη==
+
<!-- Αυτό το σχόλιο περιέχει την παλιά διαδικασία δήλωσης των σχολείων στο χάρτη
 +
== Δήλωση του σχολείου σας στο χάρτη ==
 
Εφόσον είστε ευχαριστημένοι από τη λειτουργία του Ubuntu LTSP στο ΣΕΠΕΗΥ σας μπορείτε να το δηλώσετε στη σελίδα του οργανισμού LTSP που έχει δημιουργήσει έναν παγκόσμιο χάρτη (google maps) με τη χρήση του LTSP ανά χώρα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
 
Εφόσον είστε ευχαριστημένοι από τη λειτουργία του Ubuntu LTSP στο ΣΕΠΕΗΥ σας μπορείτε να το δηλώσετε στη σελίδα του οργανισμού LTSP που έχει δημιουργήσει έναν παγκόσμιο χάρτη (google maps) με τη χρήση του LTSP ανά χώρα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
 +
# [[Linux/LTSP/Προχωρημένα/Χάρτης#Δημιουργία λογαριασμού (ιστορίας)|Δημιουργία λογαριασμού (ιστορίας)]]
 +
# [[Linux/LTSP/Προχωρημένα/Χάρτης#Δήλωση τοποθεσίας|Δήλωση τοποθεσίας]]
 +
# [[Linux/LTSP/Προχωρημένα/Χάρτης#Δήλωση υλικού|Δήλωση υλικού]]
 +
# [[Linux/LTSP/Προχωρημένα/Χάρτης#Επεξεργασία στοιχείων λογαριασμού|Επεξεργασία στοιχείων λογαριασμού]]
  
===Δημιουργία λογαριασμού (ιστορίας)===
+
=== Δημιουργία λογαριασμού (ιστορίας) ===
 +
[[File:Ltsp-map-website.png|thumb|right|450px|Εικόνα 1. Χάρτης σχολείων που χρησιμοποιούν Ubuntu LTSP σε όλον τον κόσμο]]
 
* Συνδεθείτε στη ιστοσελίδα http://www.ltsp.org/stories/. Στην οθόνη, σας εμφανίζεται ένας παγκόσμιος χάρτης με τους χρήστες που χρησιμοποιούν την λύση LTSP, καθώς και μια πίτα που απεικονίζει τα αντίστοιχα ποσοστά των χωρών στις οποίες χρησιμοποιείτε αυτή η λύση (βλ. Εικόνα 1).
 
* Συνδεθείτε στη ιστοσελίδα http://www.ltsp.org/stories/. Στην οθόνη, σας εμφανίζεται ένας παγκόσμιος χάρτης με τους χρήστες που χρησιμοποιούν την λύση LTSP, καθώς και μια πίτα που απεικονίζει τα αντίστοιχα ποσοστά των χωρών στις οποίες χρησιμοποιείτε αυτή η λύση (βλ. Εικόνα 1).
<br/>
 
[[File:Ltsp-map-website.png|thumb|none|450px|Εικόνα 1. Χάρτης σχολείων που χρησιμοποιούν Ubuntu LTSP σε όλον τον κόσμο]]
 
<br/>
 
 
* Πηγαίνετε στο σύνδεσμο [http://www.ltsp.org/stories/addstory/ Add your own LTSP Story!] που βρίσκεται πάνω αριστερά από το χάρτη.
 
* Πηγαίνετε στο σύνδεσμο [http://www.ltsp.org/stories/addstory/ Add your own LTSP Story!] που βρίσκεται πάνω αριστερά από το χάρτη.
 +
* Συμπληρώνετε το διάλογο και κάνετε κλικ στο {{Button|Save my information}} (βλ. Εικόνα 2).
 +
<br>
 +
[[File:Ltsp-map-first-dialog.png|thumb|center|450px|Εικόνα 2. Αρχικός διάλογος για την εισαγωγή του σχολείου στο χάρτη.]]
  
* Συμπληρώνετε το διάλογο και κάνετε κλικ στο {{UserResponse|Save my information}} (βλ. Εικόνα 2).
+
=== Δήλωση τοποθεσίας ===
<br/>
 
[[File:Ltsp-map-first-dialog.png|thumb|none|450px|Εικόνα 2. Αρχικός διάλογος για την εισαγωγή του σχολείου στο χάρτη.]]
 
<br/>
 
 
 
===Δήλωση τοποθεσίας===
 
 
* Στη συνέχεια, συμπληρώνετε έναν δεύτερο διάλογο, ο οποίος σας ζητά διάφορες πληροφορίες για το σχολικό εργαστήριο (βλ. Εικόνα 3), όπως:  
 
* Στη συνέχεια, συμπληρώνετε έναν δεύτερο διάλογο, ο οποίος σας ζητά διάφορες πληροφορίες για το σχολικό εργαστήριο (βλ. Εικόνα 3), όπως:  
 
** τη χώρα,
 
** τη χώρα,
Γραμμή 28: Γραμμή 42:
 
** τους σταθμούς εργασίας,
 
** τους σταθμούς εργασίας,
 
** και τέλος, τους εξυπηρετητές που υπάρχουν στο εργαστήριο.
 
** και τέλος, τους εξυπηρετητές που υπάρχουν στο εργαστήριο.
<br/>
+
 
 
[[File:Ltsp-map-third0-dialog.png|thumb|left|450px|Εικόνα 3. Διάλογος εισαγωγής στοιχείων για το εργαστήριο.]]
 
[[File:Ltsp-map-third0-dialog.png|thumb|left|450px|Εικόνα 3. Διάλογος εισαγωγής στοιχείων για το εργαστήριο.]]
 
[[File:Ltsp-map-second-dialog.png|thumb|right|450px|Εικόνα 4. Μετατροπή της φυσικής διεύθυνσης σε Latitude και Longitude]]
 
[[File:Ltsp-map-second-dialog.png|thumb|right|450px|Εικόνα 4. Μετατροπή της φυσικής διεύθυνσης σε Latitude και Longitude]]
<br/>
+
 
{{Hint| Στο πεδίο {{UserResponse|Address / Coordinates}} δίνεται την φυσική διεύθυνση του σχολείου (βλ. Εικόνα 3) και κάνοντας κλικ στην επιλογή {{UserResponse|Convert address to longitude/latitude}} προκύπτουν οι συντεταγμένες (βλ. Εικόνα 4).}}
+
{{Hint| Στο πεδίο {{Label|Address / Coordinates}} δίνεται την φυσική διεύθυνση του σχολείου (βλ. Εικόνα 3) και κάνοντας κλικ στην επιλογή {{Label|Convert address to longitude/latitude}} προκύπτουν οι συντεταγμένες (βλ. Εικόνα 4).}}
<br/>
+
 
{{Notice| Μετά από κάθε βήμα θα σας αποσταλεί ένα email, της μορφής που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, το οποίο θα σας παρέχει το link για την επεξεργασία της "ιστορίας" σας.<br/><br/>[[File:Ltsp-success-story.png|450px]]<br/>}}
+
{{Notice| Μετά από κάθε βήμα θα σας αποσταλεί ένα email, της μορφής που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, το οποίο θα σας παρέχει το link για την επεξεργασία της "ιστορίας" σας.<br/><br/>[[File:Ltsp-success-story.png|450px]]<br/><br/>}}
<br/>
+
 
 
{{Warning| Στην περίπτωση που στην φόρμα δήλωσης της διεύθυνσης δεν σας επιστραφούν σωστά αποτελέσματα (πχ αναγνωρίζει τη διεύθυνση σε κάποια άλλη περιοχή) ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να βρείτε τις σωστές συντεταγμένες του σχολείου σας:
 
{{Warning| Στην περίπτωση που στην φόρμα δήλωσης της διεύθυνσης δεν σας επιστραφούν σωστά αποτελέσματα (πχ αναγνωρίζει τη διεύθυνση σε κάποια άλλη περιοχή) ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να βρείτε τις σωστές συντεταγμένες του σχολείου σας:
* Μεταβείτε στην ιστοσελίδα https://maps.google.gr/,
+
* Μεταβείτε στην ιστοσελίδα https://maps.google.gr/
* Μεγεθύνετε το χάρτη, μέχρις ότου δείτε στο χάρτη κάτω αριστερά την μέτρηση 20 μέτρα [[File:Google-maps-zoom.png]], στην περιοχή που σας ενδιαφέρει.
+
* Μεγεθύνετε το χάρτη, μέχρις ότου δείτε στο χάρτη κάτω αριστερά την μέτρηση 20 μέτρα [[File:Google-maps-zoom.png]], στην περιοχή που σας ενδιαφέρει
* Κατόπιν με δεξί κλικ κεντράρετε το χάρτη {{UserResponse|Κεντράρετε το χάρτη εδώ}},
+
* Κατόπιν με δεξί κλικ κεντράρετε το χάρτη {{Button|Κεντράρετε το χάρτη εδώ}}
* Στην συνέχεια, με δεξί κλικ επιλέξτε το {{UserResponse|Τι υπάρχει εδώ;}},
+
* Στην συνέχεια, με δεξί κλικ επιλέξτε το {{Button|Τι υπάρχει εδώ;}}
* Αφού σας εμφανιστεί ο δείκτης, κάνοντας κλικ επάνω του μπορείτε να αντιγράψετε το Longitude και το Latitude στο αντίστοιχο πεδίο της φόρμας.}}
+
* Αφού σας εμφανιστεί ο δείκτης, κάνοντας κλικ επάνω του μπορείτε να αντιγράψετε το Longitude και το Latitude στο αντίστοιχο πεδίο της φόρμας}}
<br/>
+
 
 +
=== Δήλωση υλικού ===
 +
[[File:Ltsp-map-third-dialog.png|thumb|right|450px|Εικόνα 5. Διάλογος εισαγωγής περισσοτέρων στοιχείων για το εργαστήριο.]]
 +
* Τέλος, μπορείτε να συμπληρώσετε κάποια περαιτέρω στοιχεία για τα εργαστήρια σας πηγαίνοντας στο σύνδεσμο {{Button|Add Detailed Information}} που υπάρχει στην ιστοσελίδα επεξεργασίας της "ιστορίας" σας (βλ. Εικόνα 5).
  
===Δήλωση υλικού===
+
{{Hint|Προτείνεται η συμπλήρωση τουλάχιστον των πεδίων {{Label|Thin Clients}}, {{Label|Local Apps}}, {{Label|Fat Clients?}} και {{Label|Hardware for LTSP?}}.|medium}}
* Τέλος, μπορείτε να συμπληρώσετε κάποια περαιτέρω στοιχεία για τα εργαστήρια σας πηγαίνοντας στο σύνδεσμο {{UserResponse|Add Detailed Information}} που υπάρχει στην ιστοσελίδα επεξεργασίας της "ιστορίας" σας (βλ. Εικόνα 5).
+
{{Clear}}
<br/>
 
[[File:Ltsp-map-third-dialog.png|thumb|none|450px|Εικόνα 5. Διάλογος εισαγωγής περισσοτέρων στοιχείων για το εργαστήριο.]]
 
<br/>
 
{{Hint|Προτείνεται η συμπλήρωση τουλάχιστον των πεδίων {{UserResponse|Thin Clients, Local Apps, Fat Clients?}} και {{UserResponse|Hardware for LTSP?}}.}}
 
<br/>
 
  
===Επεξεργασία στοιχείων λογαριασμού===
+
=== Επεξεργασία στοιχείων λογαριασμού ===
Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία των σχολικών σας μονάδων μέσου του συνδέσμου που σας έχει αποσταλεί, σε σχετικό email, κατά την δημιουργία της "ιστορίας". Στην περίπτωση απώλειας του, μπορείτε να ανακτήσετε τον σύνδεσμο πηγαίνοντας στην ιστοσελίδα http://www.ltsp.org/stories/forgotlink/. Βάζοντας στην φόρμα την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της σχολικής σας μονάδα, θα σας αποσταλεί το σχετικό email με το σύνδεσμο επεξεργασία. Η μορφή του email φαίνεται παραπάνω στην ενότητα [[Linux/LTSP/Προχωρημένα/Χάρτης#Δήλωση_τοποθεσίας|Δήλωση τοποθεσίας]].
+
Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία των σχολικών σας μονάδων μέσου του συνδέσμου που σας έχει αποσταλεί, σε σχετικό email, κατά την δημιουργία της "ιστορίας". Στην περίπτωση απώλειας του, μπορείτε να ανακτήσετε τον σύνδεσμο πηγαίνοντας στην ιστοσελίδα http://www.ltsp.org/stories/forgotlink/. Βάζοντας στην φόρμα την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της σχολικής σας μονάδα, θα σας αποσταλεί το σχετικό email με το σύνδεσμο επεξεργασίας. Η μορφή του email που θα σας αποσταλεί φαίνεται παραπάνω στην ενότητα [[Linux/LTSP/Προχωρημένα/Χάρτης#Δήλωση_τοποθεσίας|δήλωσης τοποθεσίας]].
  
==Παλιός χάρτης==
+
Αφού συνδεθείτε στην ιστοσελίδα, μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία επικοινωνίας όπως:
[[File:map.png|right|Χάρτης σχολείων που χρησιμοποιούν Ubuntu LTSP]]
+
* E-mail Address
 +
* Your Name (First and Last)
 +
* Organization Name
 +
* Organization website
 +
* Why LTSP?
 +
από το σύνδεσμο {{Button|Edit Story}}, ή τα στοιχεία του σχολικού εργαστηριού όπως:
 +
* Description
 +
* Address/Coordinates <br/>{{Notice | Αν έχετε κάποιο κινητό με GPS μπορείτε εύκολα να τις βρείτε από το κινητό. Εναλλακτικά δείτε τις οδηγίες στην ενότητα [[Linux/LTSP/Προχωρημένα/Χάρτης#Δήλωση_τοποθεσίας|δήλωσης τοποθεσίας]].}}
 +
* Linux Distribution
 +
* LTSP Version
 +
* Number of Servers
 +
* Number of Clients
 +
* Number of Thin Clients
 +
* Number of Fat Clients
 +
από τον σύνδεσμο {{Button|Click here to edit this location}}, ή τέλος τις πληροφορίες υλικού του εργαστηρίου από τον σύνδεσμο {{Button|Add Detailed Information}}.
  
Τα στοιχεία του  [http://goo.gl/maps/nOoQ παλιού χάρτη] θα μεταφερθούν αυτόματα στον παγκόσμιο χάρτη του LTSP.
+
Τέλος σχολίου -->
  
{{Warning|Επειδή μεταφέρουμε τα στοιχεία του χάρτη μας στον παγκόσμιο χάρτη του LTSP http://www.ltsp.org/stories/ παρακαλώ για τις νέες δηλώσεις/εγγραφές χρησιμοποιήστε τον καινούριο χάρτη σύμφωνα με τι οδηγίες που αναγράφονται παραπάνω.|medium}}
+
== Παλαιότερη έκδοση του χάρτη ==
 +
[[File:map.png|right|thumb|350px|Χάρτης ελληνικών σχολείων που αξιοποιούσαν τη λύση του Ubuntu LTSP το 2012]]
 +
<br></br>{{Notice|Τα σχολεία που είχαν υιοθετήσει την έκδοση 12.04 του Ubuntu Linux LTSP το 2012|small}}
 +
<!-- Παλαιότερη έκδοση του χάρτη δεν ισχύουν τα links
 +
Τα στοιχεία του [http://goo.gl/maps/nOoQ παλιού χάρτη] έχουν μεταφεθεί στον παγκόσμιο χάρτη του LTSP http://www.ltsp.org/stories/ και ειδικά για την ελλάδα μπορείτε να βλέπετε τα στοιχεία στο http://www.ltsp.org/stories/widget-map/?location=Greece.
 +
Τέλος σχολίου-->

Τελευταία αναθεώρηση της 15:19, 19 Δεκεμβρίου 2020

Στον παρακάτω χάρτη απεικονίζονται τα σχολεία τα οποία έχουν δηλώσει πως αξιοποιούν τη λύση Ubuntu LTSP στα Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. τους.

Χάρτης ελληνικών σχολείων που αξιοποιούσαν τη λύση Ubuntu LTSP το 2018
Dialog-information.pngΟ χάρτης έχει πάψει να ανανεώνεται από τον Μάρτιο του 2018

Χάρτης παγκόσμιας εξάπλωσης της λύσης Ubuntu LTSP το 2017
Dialog-information.pngΗ Ελλάδα είναι η 1η χώρα παγκοσμίως στην υιοθέτηση LTSP με σχεδόν 60% των υλοποιήσεων
Παλαιότερη έκδοση του χάρτη

Χάρτης ελληνικών σχολείων που αξιοποιούσαν τη λύση του Ubuntu LTSP το 2012
Dialog-information.pngΤα σχολεία που είχαν υιοθετήσει την έκδοση 12.04 του Ubuntu Linux LTSP το 2012