Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Linux/LTSP/Προχωρημένα/Χάρτης"

 
(40 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
Στον παρακάτω χάρτη φαίνονται μερικά από τα σχολεία τα οποία έχουν υιοθετήσει την λύση Ubuntu LTSP.
+
Στον παρακάτω χάρτη απεικονίζονται τα σχολεία τα οποία έχουν δηλώσει πως αξιοποιούν τη λύση Ubuntu LTSP στα Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. τους.
 +
 
 +
[[File:SEPEHY-LTSP.png|thumb|right|350px|Χάρτης ελληνικών σχολείων που αξιοποιούσαν τη λύση Ubuntu LTSP το 2018]]
 +
<br/><br/>
 +
{{Notice|Ο χάρτης έχει πάψει να ανανεώνεται από τον Μάρτιο του 2018|small}}
 +
<br/><br/>
 +
{{Clear}}
 +
[[File:World-wide-LTSP.png|thumb|right|350px|Χάρτης παγκόσμιας εξάπλωσης της λύσης Ubuntu LTSP το 2017]]
 +
 
 +
<br/><br/>
 +
{{Notice|Η Ελλάδα είναι η 1η χώρα παγκοσμίως στην υιοθέτηση LTSP με σχεδόν 60% των υλοποιήσεων|small}}
 
<br/><br/>
 
<br/><br/>
  
<html><iframe src="http://www.ltsp.org/stories/widget-map/?location=Greece" width="80%" height="600px" style="margin:0% 10% 0% 10%;"></iframe></html>
+
<!-- This comment is a the old map link
 +
<html><iframe src="http://www.ltsp.org/stories/widget-map/?location=Greece" width="80%" height="600px" style="margin:0% 10% 0% 10%;"></iframe></html> end of comment -->
 
<!--nowiki>[[File:Ltsp-map-snapshot.png|none]]</nowiki-->
 
<!--nowiki>[[File:Ltsp-map-snapshot.png|none]]</nowiki-->
 
<br/><br/>
 
<br/><br/>
 +
{{Clear}}
  
 +
<!-- Αυτό το σχόλιο περιέχει την παλιά διαδικασία δήλωσης των σχολείων στο χάρτη
 
== Δήλωση του σχολείου σας στο χάρτη ==
 
== Δήλωση του σχολείου σας στο χάρτη ==
 
Εφόσον είστε ευχαριστημένοι από τη λειτουργία του Ubuntu LTSP στο ΣΕΠΕΗΥ σας μπορείτε να το δηλώσετε στη σελίδα του οργανισμού LTSP που έχει δημιουργήσει έναν παγκόσμιο χάρτη (google maps) με τη χρήση του LTSP ανά χώρα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
 
Εφόσον είστε ευχαριστημένοι από τη λειτουργία του Ubuntu LTSP στο ΣΕΠΕΗΥ σας μπορείτε να το δηλώσετε στη σελίδα του οργανισμού LTSP που έχει δημιουργήσει έναν παγκόσμιο χάρτη (google maps) με τη χρήση του LTSP ανά χώρα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
Γραμμή 18: Γραμμή 31:
 
* Πηγαίνετε στο σύνδεσμο [http://www.ltsp.org/stories/addstory/ Add your own LTSP Story!] που βρίσκεται πάνω αριστερά από το χάρτη.
 
* Πηγαίνετε στο σύνδεσμο [http://www.ltsp.org/stories/addstory/ Add your own LTSP Story!] που βρίσκεται πάνω αριστερά από το χάρτη.
 
* Συμπληρώνετε το διάλογο και κάνετε κλικ στο {{Button|Save my information}} (βλ. Εικόνα 2).
 
* Συμπληρώνετε το διάλογο και κάνετε κλικ στο {{Button|Save my information}} (βλ. Εικόνα 2).
[[File:Ltsp-map-first-dialog.png|thumb|left|450px|Εικόνα 2. Αρχικός διάλογος για την εισαγωγή του σχολείου στο χάρτη.]]
+
<br>
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
+
[[File:Ltsp-map-first-dialog.png|thumb|center|450px|Εικόνα 2. Αρχικός διάλογος για την εισαγωγή του σχολείου στο χάρτη.]]
  
 
=== Δήλωση τοποθεσίας ===
 
=== Δήλωση τοποθεσίας ===
Γραμμή 29: Γραμμή 42:
 
** τους σταθμούς εργασίας,
 
** τους σταθμούς εργασίας,
 
** και τέλος, τους εξυπηρετητές που υπάρχουν στο εργαστήριο.
 
** και τέλος, τους εξυπηρετητές που υπάρχουν στο εργαστήριο.
<br/>
+
 
 
[[File:Ltsp-map-third0-dialog.png|thumb|left|450px|Εικόνα 3. Διάλογος εισαγωγής στοιχείων για το εργαστήριο.]]
 
[[File:Ltsp-map-third0-dialog.png|thumb|left|450px|Εικόνα 3. Διάλογος εισαγωγής στοιχείων για το εργαστήριο.]]
[[File:Ltsp-map-second-dialog.png|thumb|center|450px|Εικόνα 4. Μετατροπή της φυσικής διεύθυνσης σε Latitude και Longitude]]
+
[[File:Ltsp-map-second-dialog.png|thumb|right|450px|Εικόνα 4. Μετατροπή της φυσικής διεύθυνσης σε Latitude και Longitude]]
<br/>
+
 
 
{{Hint| Στο πεδίο {{Label|Address / Coordinates}} δίνεται την φυσική διεύθυνση του σχολείου (βλ. Εικόνα 3) και κάνοντας κλικ στην επιλογή {{Label|Convert address to longitude/latitude}} προκύπτουν οι συντεταγμένες (βλ. Εικόνα 4).}}
 
{{Hint| Στο πεδίο {{Label|Address / Coordinates}} δίνεται την φυσική διεύθυνση του σχολείου (βλ. Εικόνα 3) και κάνοντας κλικ στην επιλογή {{Label|Convert address to longitude/latitude}} προκύπτουν οι συντεταγμένες (βλ. Εικόνα 4).}}
<br/>
+
 
{{Notice| Μετά από κάθε βήμα θα σας αποσταλεί ένα email, της μορφής που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, το οποίο θα σας παρέχει το link για την επεξεργασία της "ιστορίας" σας.<br/><br/>[[File:Ltsp-success-story.png|450px]]<br/>}}
+
{{Notice| Μετά από κάθε βήμα θα σας αποσταλεί ένα email, της μορφής που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, το οποίο θα σας παρέχει το link για την επεξεργασία της "ιστορίας" σας.<br/><br/>[[File:Ltsp-success-story.png|450px]]<br/><br/>}}
<br/>
+
 
 
{{Warning| Στην περίπτωση που στην φόρμα δήλωσης της διεύθυνσης δεν σας επιστραφούν σωστά αποτελέσματα (πχ αναγνωρίζει τη διεύθυνση σε κάποια άλλη περιοχή) ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να βρείτε τις σωστές συντεταγμένες του σχολείου σας:
 
{{Warning| Στην περίπτωση που στην φόρμα δήλωσης της διεύθυνσης δεν σας επιστραφούν σωστά αποτελέσματα (πχ αναγνωρίζει τη διεύθυνση σε κάποια άλλη περιοχή) ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να βρείτε τις σωστές συντεταγμένες του σχολείου σας:
 
* Μεταβείτε στην ιστοσελίδα https://maps.google.gr/
 
* Μεταβείτε στην ιστοσελίδα https://maps.google.gr/
Γραμμή 43: Γραμμή 56:
 
* Στην συνέχεια, με δεξί κλικ επιλέξτε το {{Button|Τι υπάρχει εδώ;}}
 
* Στην συνέχεια, με δεξί κλικ επιλέξτε το {{Button|Τι υπάρχει εδώ;}}
 
* Αφού σας εμφανιστεί ο δείκτης, κάνοντας κλικ επάνω του μπορείτε να αντιγράψετε το Longitude και το Latitude στο αντίστοιχο πεδίο της φόρμας}}
 
* Αφού σας εμφανιστεί ο δείκτης, κάνοντας κλικ επάνω του μπορείτε να αντιγράψετε το Longitude και το Latitude στο αντίστοιχο πεδίο της φόρμας}}
<br/>
 
  
 
=== Δήλωση υλικού ===
 
=== Δήλωση υλικού ===
 +
[[File:Ltsp-map-third-dialog.png|thumb|right|450px|Εικόνα 5. Διάλογος εισαγωγής περισσοτέρων στοιχείων για το εργαστήριο.]]
 
* Τέλος, μπορείτε να συμπληρώσετε κάποια περαιτέρω στοιχεία για τα εργαστήρια σας πηγαίνοντας στο σύνδεσμο {{Button|Add Detailed Information}} που υπάρχει στην ιστοσελίδα επεξεργασίας της "ιστορίας" σας (βλ. Εικόνα 5).
 
* Τέλος, μπορείτε να συμπληρώσετε κάποια περαιτέρω στοιχεία για τα εργαστήρια σας πηγαίνοντας στο σύνδεσμο {{Button|Add Detailed Information}} που υπάρχει στην ιστοσελίδα επεξεργασίας της "ιστορίας" σας (βλ. Εικόνα 5).
<br/>
+
 
[[File:Ltsp-map-third-dialog.png|thumb|center|450px|Εικόνα 5. Διάλογος εισαγωγής περισσοτέρων στοιχείων για το εργαστήριο.]]
+
{{Hint|Προτείνεται η συμπλήρωση τουλάχιστον των πεδίων {{Label|Thin Clients}}, {{Label|Local Apps}}, {{Label|Fat Clients?}} και {{Label|Hardware for LTSP?}}.|medium}}
<br/>
+
{{Clear}}
{{Hint|Προτείνεται η συμπλήρωση τουλάχιστον των πεδίων {{Label|Thin Clients}}, {{Label|Local Apps}}, {{Label|Fat Clients?}} και {{Label|Hardware for LTSP?}}.}}
 
<br/>
 
  
 
=== Επεξεργασία στοιχείων λογαριασμού ===
 
=== Επεξεργασία στοιχείων λογαριασμού ===
Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία των σχολικών σας μονάδων μέσου του συνδέσμου που σας έχει αποσταλεί, σε σχετικό email, κατά την δημιουργία της "ιστορίας". Στην περίπτωση απώλειας του, μπορείτε να ανακτήσετε τον σύνδεσμο πηγαίνοντας στην ιστοσελίδα http://www.ltsp.org/stories/forgotlink/. Βάζοντας στην φόρμα την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της σχολικής σας μονάδα, θα σας αποσταλεί το σχετικό email με το σύνδεσμο επεξεργασίας. Η μορφή του email που θα σας αποσταλεί φαίνεται παραπάνω στην ενότητα [[Linux/LTSP/Προχωρημένα/Χάρτης#Δήλωση_τοποθεσίας|Δήλωση τοποθεσίας]].
+
Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία των σχολικών σας μονάδων μέσου του συνδέσμου που σας έχει αποσταλεί, σε σχετικό email, κατά την δημιουργία της "ιστορίας". Στην περίπτωση απώλειας του, μπορείτε να ανακτήσετε τον σύνδεσμο πηγαίνοντας στην ιστοσελίδα http://www.ltsp.org/stories/forgotlink/. Βάζοντας στην φόρμα την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της σχολικής σας μονάδα, θα σας αποσταλεί το σχετικό email με το σύνδεσμο επεξεργασίας. Η μορφή του email που θα σας αποσταλεί φαίνεται παραπάνω στην ενότητα [[Linux/LTSP/Προχωρημένα/Χάρτης#Δήλωση_τοποθεσίας|δήλωσης τοποθεσίας]].
  
 
Αφού συνδεθείτε στην ιστοσελίδα, μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία επικοινωνίας όπως:
 
Αφού συνδεθείτε στην ιστοσελίδα, μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία επικοινωνίας όπως:
Γραμμή 64: Γραμμή 75:
 
από το σύνδεσμο {{Button|Edit Story}}, ή τα στοιχεία του σχολικού εργαστηριού όπως:
 
από το σύνδεσμο {{Button|Edit Story}}, ή τα στοιχεία του σχολικού εργαστηριού όπως:
 
* Description
 
* Description
* Address/Coordinates
+
* Address/Coordinates <br/>{{Notice | Αν έχετε κάποιο κινητό με GPS μπορείτε εύκολα να τις βρείτε από το κινητό. Εναλλακτικά δείτε τις οδηγίες στην ενότητα [[Linux/LTSP/Προχωρημένα/Χάρτης#Δήλωση_τοποθεσίας|δήλωσης τοποθεσίας]].}}
<br/>
 
{{Notice | Αν έχετε κάποιο κινητό με GPS μπορείτε εύκολα να τις βρείτε από το κινητό. Εναλλακτικά δείτε τις οδηγίες στο [[Linux/LTSP/Προχωρημένα/Χάρτης#Δήλωση_τοποθεσίας|Δήλωση τοποθεσίας]].}}
 
<br/>
 
 
* Linux Distribution
 
* Linux Distribution
 
* LTSP Version
 
* LTSP Version
Γραμμή 76: Γραμμή 84:
 
από τον σύνδεσμο {{Button|Click here to edit this location}}, ή τέλος τις πληροφορίες υλικού του εργαστηρίου από τον σύνδεσμο {{Button|Add Detailed Information}}.
 
από τον σύνδεσμο {{Button|Click here to edit this location}}, ή τέλος τις πληροφορίες υλικού του εργαστηρίου από τον σύνδεσμο {{Button|Add Detailed Information}}.
  
== Παλιός χάρτης ==
+
Τέλος σχολίου -->
[[File:map.png|right|thumb|350px|Χάρτης σχολείων που χρησιμοποιούν Ubuntu LTSP]]
+
 
 +
== Παλαιότερη έκδοση του χάρτη ==
 +
[[File:map.png|right|thumb|350px|Χάρτης ελληνικών σχολείων που αξιοποιούσαν τη λύση του Ubuntu LTSP το 2012]]
 +
<br></br>{{Notice|Τα σχολεία που είχαν υιοθετήσει την έκδοση 12.04 του Ubuntu Linux LTSP το 2012|small}}
 +
<!-- Παλαιότερη έκδοση του χάρτη δεν ισχύουν τα links
 
Τα στοιχεία του  [http://goo.gl/maps/nOoQ παλιού χάρτη] έχουν μεταφεθεί στον παγκόσμιο χάρτη του LTSP http://www.ltsp.org/stories/ και ειδικά για την ελλάδα μπορείτε να βλέπετε τα στοιχεία στο http://www.ltsp.org/stories/widget-map/?location=Greece.
 
Τα στοιχεία του  [http://goo.gl/maps/nOoQ παλιού χάρτη] έχουν μεταφεθεί στον παγκόσμιο χάρτη του LTSP http://www.ltsp.org/stories/ και ειδικά για την ελλάδα μπορείτε να βλέπετε τα στοιχεία στο http://www.ltsp.org/stories/widget-map/?location=Greece.
 +
Τέλος σχολίου-->

Τελευταία αναθεώρηση της 15:19, 19 Δεκεμβρίου 2020

Στον παρακάτω χάρτη απεικονίζονται τα σχολεία τα οποία έχουν δηλώσει πως αξιοποιούν τη λύση Ubuntu LTSP στα Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. τους.

Χάρτης ελληνικών σχολείων που αξιοποιούσαν τη λύση Ubuntu LTSP το 2018
Dialog-information.pngΟ χάρτης έχει πάψει να ανανεώνεται από τον Μάρτιο του 2018

Χάρτης παγκόσμιας εξάπλωσης της λύσης Ubuntu LTSP το 2017
Dialog-information.pngΗ Ελλάδα είναι η 1η χώρα παγκοσμίως στην υιοθέτηση LTSP με σχεδόν 60% των υλοποιήσεων
Παλαιότερη έκδοση του χάρτη

Χάρτης ελληνικών σχολείων που αξιοποιούσαν τη λύση του Ubuntu LTSP το 2012
Dialog-information.pngΤα σχολεία που είχαν υιοθετήσει την έκδοση 12.04 του Ubuntu Linux LTSP το 2012