Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Linux/LTSP/Προχωρημένα/Χάρτης"

(Δήλωση τοποθεσίας)
(Δήλωση τοποθεσίας)
Γραμμή 31: Γραμμή 31:
 
[[File:Ltsp-map-second-dialog.png|thumb|center|450px|Εικόνα 4. Μετατροπή της φυσικής διεύθυνσης σε Latitude και Longitude]]
 
[[File:Ltsp-map-second-dialog.png|thumb|center|450px|Εικόνα 4. Μετατροπή της φυσικής διεύθυνσης σε Latitude και Longitude]]
 
<br/>
 
<br/>
 +
{{Hint| Στο πεδίο {{UserResponse|Address / Coordinates}} δίνεται την φυσική διεύθυνση του σχολείου (βλ. Εικόνα 3) και κάνοντας κλικ στην επιλογή {{UserResponse|Convert address to longitude/latitude}} προκυπτούν οι συντεταγμένες του σχολείου (βλ. Εικόνα 4)}}
 +
<br/>
 
{{Notice| Μετά από κάθε βήμα θα σας αποσταλεί ένα email, της μορφής που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, το οποίο θα σας παρέχει το link για την επεξεργασία της "ιστορίας" σας.<br/><br/>[[File:Ltsp-success-story.png|none|500px]]<br/>}}
 
{{Notice| Μετά από κάθε βήμα θα σας αποσταλεί ένα email, της μορφής που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, το οποίο θα σας παρέχει το link για την επεξεργασία της "ιστορίας" σας.<br/><br/>[[File:Ltsp-success-story.png|none|500px]]<br/>}}
 
 
<br/>
 
<br/>
 
{{Hint| Στην περίπτωση που στην φόρμα δήλωσης της διεύθυνσης δεν σας επιστραφούν σωστά αποτελέσματα μπορείτε να ακολουθήσετε τα εξής βήματα για να βρείτε τις σωστές συντεταγμένες του σχολείου σας:
 
{{Hint| Στην περίπτωση που στην φόρμα δήλωσης της διεύθυνσης δεν σας επιστραφούν σωστά αποτελέσματα μπορείτε να ακολουθήσετε τα εξής βήματα για να βρείτε τις σωστές συντεταγμένες του σχολείου σας:

Αναθεώρηση της 16:35, 10 Ιανουαρίου 2013

Χάρτης

Στον παρακάτω χάρτη φαίνονται μερικά από τα σχολεία τα οποία έχουν υιοθετήσει την λύση Ubuntu LTSP.

Δήλωση του σχολείου σας στο χάρτη

Εφόσον είστε ευχαριστημένοι από τη λειτουργία του Ubuntu LTSP στο ΣΕΠΕΗΥ σας μπορείτε να το δηλώσετε στη σελίδα του οργανισμού LTSP που έχει δημιουργήσει έναν παγκόσμιο χάρτη (google maps) με τη χρήση του LTSP ανά χώρα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Δημιουργία λογαριασμού (ιστορίας)

 • Συνδεθείτε στη ιστοσελίδα http://www.ltsp.org/stories/. Στην οθόνη, σας εμφανίζεται ένας παγκόσμιος χάρτης με τους χρήστες που χρησιμοποιούν την λύση LTSP, καθώς και μια πίτα που απεικονίζει τα αντίστοιχα ποσοστά των χωρών στις οποίες χρησιμοποιείτε αυτή η λύση (βλ. Εικόνα 1).


Εικόνα 1. Χάρτης σχολείων που χρησιμοποιούν Ubuntu LTSP σε όλον τον κόσμο


 • Πηγαίνετε στο σύνδεσμο Add your own LTSP Story! που βρίσκεται πάνω αριστερά από το χάρτη.


Εικόνα 2. Αρχικός διάλογος για την εισαγωγή του σχολείου στο χάρτη.


Δήλωση τοποθεσίας

 • Στη συνέχεια, συμπληρώνετε έναν δεύτερο διάλογο, ο οποίος σας ζητά διάφορες πληροφορίες για το σχολικό εργαστήριο (βλ. Εικόνα 3), όπως:
  • τη χώρα,
  • την ακριβής διεύθυνση του σχολείου,
  • τη διανομή Linux,
  • την έκδοση του LTSP,
  • τους σταθμούς εργασίας,
  • και τέλος, τους εξυπηρετητές που υπάρχουν στο εργαστήριο.


Εικόνα 3. Διάλογος εισαγωγής στοιχείων για το εργαστήριο.
Εικόνα 4. Μετατροπή της φυσικής διεύθυνσης σε Latitude και LongitudeInfo-32.png Στο πεδίο Πρότυπο:UserResponse δίνεται την φυσική διεύθυνση του σχολείου (βλ. Εικόνα 3) και κάνοντας κλικ στην επιλογή Πρότυπο:UserResponse προκυπτούν οι συντεταγμένες του σχολείου (βλ. Εικόνα 4)
Dialog-information.png Μετά από κάθε βήμα θα σας αποσταλεί ένα email, της μορφής που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, το οποίο θα σας παρέχει το link για την επεξεργασία της "ιστορίας" σας.

Ltsp-success-story.png
Info-32.png Στην περίπτωση που στην φόρμα δήλωσης της διεύθυνσης δεν σας επιστραφούν σωστά αποτελέσματα μπορείτε να ακολουθήσετε τα εξής βήματα για να βρείτε τις σωστές συντεταγμένες του σχολείου σας:
 • Μεταβείτε στην ιστοσελίδα https://maps.google.gr/,
 • Μεγεθύνετε το χάρτη, μέχρις ότου δείτε στο χάρτη κάτω αριστερά την μέτρηση 20 μέτρα Google-maps-zoom.png, στην περιοχή που σας ενδιαφέρει.
 • Κατόπιν με δεξί κλικ κεντράρετε το χάρτη Πρότυπο:UserResponse,
 • Στην συνέχεια, με δεξί κλικ επιλέξτε το Πρότυπο:UserResponse,
 • Αφού σας εμφανιστεί ο δείκτης, κάνοντας κλικ επάνω του μπορείτε να αντιγράψετε το Longitude και το Latitude στο αντίστοιχο πεδίο της φόρμας.Δήλωση υλικού

 • Τέλος, μπορείτε να συμπληρώσετε κάποια περαιτέρω στοιχεία για τα εργαστήρια σας πηγαίνοντας στο σύνδεσμο Πρότυπο:UserResponse που υπάρχει στην ιστοσελίδα επεξεργασίας της "ιστορίας" σας (βλ. Εικόνα 4).


Εικόνα 4. Διάλογος εισαγωγής περισσοτέρων στοιχείων για το εργαστήριο.Info-32.pngΠροτείνεται η συμπλήρωση τουλάχιστον των πεδίων Πρότυπο:UserResponse και Πρότυπο:UserResponse.Παλιός χάρτης

Χάρτης σχολείων που χρησιμοποιούν Ubuntu LTSP

Τα στοιχεία του παλιού χάρτη θα μεταφερθούν αυτόματα στον παγκόσμιο χάρτη του LTSP.


Dialog-warning.pngΕπειδή μεταφέρουμε τα στοιχεία του χάρτη μας στον παγκόσμιο χάρτη του LTSP http://www.ltsp.org/stories/ παρακαλώ για τις νέες δηλώσεις/εγγραφές χρησιμοποιήστε τον καινούριο χάρτη σύμφωνα με τι οδηγίες που αναγράφονται παραπάνω.