Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Linux/LTSP/Προχωρημένα/Χάρτης"

Γραμμή 18: Γραμμή 18:
 
* Πηγαίνετε στο σύνδεσμο [http://www.ltsp.org/stories/addstory/ Add your own LTSP Story!] που βρίσκεται πάνω αριστερά από το χάρτη.
 
* Πηγαίνετε στο σύνδεσμο [http://www.ltsp.org/stories/addstory/ Add your own LTSP Story!] που βρίσκεται πάνω αριστερά από το χάρτη.
 
* Συμπληρώνετε το διάλογο και κάνετε κλικ στο {{Button|Save my information}} (βλ. Εικόνα 2).
 
* Συμπληρώνετε το διάλογο και κάνετε κλικ στο {{Button|Save my information}} (βλ. Εικόνα 2).
 +
<br>
 
[[File:Ltsp-map-first-dialog.png|thumb|center|450px|Εικόνα 2. Αρχικός διάλογος για την εισαγωγή του σχολείου στο χάρτη.]]
 
[[File:Ltsp-map-first-dialog.png|thumb|center|450px|Εικόνα 2. Αρχικός διάλογος για την εισαγωγή του σχολείου στο χάρτη.]]
 
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
 
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>

Αναθεώρηση της 11:24, 21 Φεβρουαρίου 2014

Στον παρακάτω χάρτη φαίνονται μερικά από τα σχολεία τα οποία έχουν υιοθετήσει την λύση Ubuntu LTSP.Δήλωση του σχολείου σας στο χάρτη

Εφόσον είστε ευχαριστημένοι από τη λειτουργία του Ubuntu LTSP στο ΣΕΠΕΗΥ σας μπορείτε να το δηλώσετε στη σελίδα του οργανισμού LTSP που έχει δημιουργήσει έναν παγκόσμιο χάρτη (google maps) με τη χρήση του LTSP ανά χώρα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

 1. Δημιουργία λογαριασμού (ιστορίας)
 2. Δήλωση τοποθεσίας
 3. Δήλωση υλικού
 4. Επεξεργασία στοιχείων λογαριασμού

Δημιουργία λογαριασμού (ιστορίας)

Εικόνα 1. Χάρτης σχολείων που χρησιμοποιούν Ubuntu LTSP σε όλον τον κόσμο
 • Συνδεθείτε στη ιστοσελίδα http://www.ltsp.org/stories/. Στην οθόνη, σας εμφανίζεται ένας παγκόσμιος χάρτης με τους χρήστες που χρησιμοποιούν την λύση LTSP, καθώς και μια πίτα που απεικονίζει τα αντίστοιχα ποσοστά των χωρών στις οποίες χρησιμοποιείτε αυτή η λύση (βλ. Εικόνα 1).
 • Πηγαίνετε στο σύνδεσμο Add your own LTSP Story! που βρίσκεται πάνω αριστερά από το χάρτη.
 • Συμπληρώνετε το διάλογο και κάνετε κλικ στο Save my information (βλ. Εικόνα 2).


Εικόνα 2. Αρχικός διάλογος για την εισαγωγή του σχολείου στο χάρτη.Δήλωση τοποθεσίας

 • Στη συνέχεια, συμπληρώνετε έναν δεύτερο διάλογο, ο οποίος σας ζητά διάφορες πληροφορίες για το σχολικό εργαστήριο (βλ. Εικόνα 3), όπως:
  • τη χώρα,
  • την ακριβής διεύθυνση του σχολείου,
  • τη διανομή Linux,
  • την έκδοση του LTSP,
  • τους σταθμούς εργασίας,
  • και τέλος, τους εξυπηρετητές που υπάρχουν στο εργαστήριο.


Εικόνα 3. Διάλογος εισαγωγής στοιχείων για το εργαστήριο.
Εικόνα 4. Μετατροπή της φυσικής διεύθυνσης σε Latitude και LongitudeInfo-32.png Στο πεδίο Tag.png Address / Coordinates δίνεται την φυσική διεύθυνση του σχολείου (βλ. Εικόνα 3) και κάνοντας κλικ στην επιλογή Tag.png Convert address to longitude/latitude προκύπτουν οι συντεταγμένες (βλ. Εικόνα 4).
Dialog-information.png Μετά από κάθε βήμα θα σας αποσταλεί ένα email, της μορφής που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, το οποίο θα σας παρέχει το link για την επεξεργασία της "ιστορίας" σας.

Ltsp-success-story.png
Dialog-warning.png Στην περίπτωση που στην φόρμα δήλωσης της διεύθυνσης δεν σας επιστραφούν σωστά αποτελέσματα (πχ αναγνωρίζει τη διεύθυνση σε κάποια άλλη περιοχή) ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να βρείτε τις σωστές συντεταγμένες του σχολείου σας:
 • Μεταβείτε στην ιστοσελίδα https://maps.google.gr/
 • Μεγεθύνετε το χάρτη, μέχρις ότου δείτε στο χάρτη κάτω αριστερά την μέτρηση 20 μέτρα Google-maps-zoom.png, στην περιοχή που σας ενδιαφέρει
 • Κατόπιν με δεξί κλικ κεντράρετε το χάρτη Κεντράρετε το χάρτη εδώ
 • Στην συνέχεια, με δεξί κλικ επιλέξτε το Τι υπάρχει εδώ;
 • Αφού σας εμφανιστεί ο δείκτης, κάνοντας κλικ επάνω του μπορείτε να αντιγράψετε το Longitude και το Latitude στο αντίστοιχο πεδίο της φόρμαςΔήλωση υλικού

 • Τέλος, μπορείτε να συμπληρώσετε κάποια περαιτέρω στοιχεία για τα εργαστήρια σας πηγαίνοντας στο σύνδεσμο Add Detailed Information που υπάρχει στην ιστοσελίδα επεξεργασίας της "ιστορίας" σας (βλ. Εικόνα 5).


Εικόνα 5. Διάλογος εισαγωγής περισσοτέρων στοιχείων για το εργαστήριο.Info-32.pngΠροτείνεται η συμπλήρωση τουλάχιστον των πεδίων Tag.png Thin Clients, Tag.png Local Apps, Tag.png Fat Clients? και Tag.png Hardware for LTSP?.Επεξεργασία στοιχείων λογαριασμού

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία των σχολικών σας μονάδων μέσου του συνδέσμου που σας έχει αποσταλεί, σε σχετικό email, κατά την δημιουργία της "ιστορίας". Στην περίπτωση απώλειας του, μπορείτε να ανακτήσετε τον σύνδεσμο πηγαίνοντας στην ιστοσελίδα http://www.ltsp.org/stories/forgotlink/. Βάζοντας στην φόρμα την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της σχολικής σας μονάδα, θα σας αποσταλεί το σχετικό email με το σύνδεσμο επεξεργασίας. Η μορφή του email που θα σας αποσταλεί φαίνεται παραπάνω στην ενότητα Δήλωση τοποθεσίας.

Αφού συνδεθείτε στην ιστοσελίδα, μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία επικοινωνίας όπως:

 • E-mail Address
 • Your Name (First and Last)
 • Organization Name
 • Organization website
 • Why LTSP?

από το σύνδεσμο Edit Story, ή τα στοιχεία του σχολικού εργαστηριού όπως:

 • Description
 • Address/CoordinatesDialog-information.png Αν έχετε κάποιο κινητό με GPS μπορείτε εύκολα να τις βρείτε από το κινητό. Εναλλακτικά δείτε τις οδηγίες στο Δήλωση τοποθεσίας. • Linux Distribution
 • LTSP Version
 • Number of Servers
 • Number of Clients
 • Number of Thin Clients
 • Number of Fat Clients

από τον σύνδεσμο Click here to edit this location, ή τέλος τις πληροφορίες υλικού του εργαστηρίου από τον σύνδεσμο Add Detailed Information.

Παλιός χάρτης

Χάρτης σχολείων που χρησιμοποιούν Ubuntu LTSP

Τα στοιχεία του παλιού χάρτη έχουν μεταφεθεί στον παγκόσμιο χάρτη του LTSP http://www.ltsp.org/stories/ και ειδικά για την ελλάδα μπορείτε να βλέπετε τα στοιχεία στο http://www.ltsp.org/stories/widget-map/?location=Greece.