Προσωπικά εργαλεία

Linux/ProFTPD

Από WIKI Τεχνικής Στήριξης
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Ο File Transfer Protocol (FTP), είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο πρωτόκολλο σε δίκτυα τα οποία υποστηρίζουν το πρωτόκολλο TCP/IP (δίκτυα όπως internet ή intranet). Ο υπολογιστής που τρέχει εφαρμογή FTP client μόλις συνδεθεί με τον server μπορεί να εκτελέσει ένα πλήθος διεργασιών όπως ανέβασμα αρχείων στον server, κατέβασμα αρχείων από τον server, μετονομασία ή διαγραφή αρχείων από τον server κ.ο.κ. Το πρωτόκολλο είναι ένα ανοιχτό πρότυπο. Είναι δυνατό κάθε υπολογιστής που είναι συνδεδεμένος σε ένα δίκτυο, να διαχειρίζεται αρχεία σε ένα άλλο υπολογιστή του δικτύου, ακόμη και εάν ο δεύτερος διαθέτει διαφορετικό λειτουργικό σύστημα.

Μερικά από τα πιο γνωστά πακέτα παροχή FTP υπηρεσίας σε Linux συστήματα είναι:

  • Application-ubuntu-other.png proftpd
  • Application-ubuntu-other.png vsftpd
  • Application-ubuntu-other.png pure-ftpd

Εγκατάσταση

Η εγκατάσταση του Proftpd FTP εξυπηρετητή μπορεί να επιτευχθεί δίνοντας την ακόλουθη εντολή σε ένα τερματικό:


Terminal.pngsudo apt-get install proftpd

Κατά την διάρκεια της εγκατάστασης θα σας ζητηθεί να επιλέξετε την κατάσταση λειτουργίας της υπηρεσίας. Προτείνεται να επιλέξετε Hand.png Standalone.

Αποκλεισμό των χρηστών στον προσωπικό τους καταλόγο

Για να τον αποκλεισμό των χρηστών να Στο αρχείο /etc/proftpd/proftpd.conf αφαιρούμε το comment (#) από την γραμμή Tag.png DefaultRoot και στην συνέχεια επανεκκινούμε την υπηρεσία δίνοντας την εντολή:


Terminal.pngsudo service proftpd restart


Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλεία