Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Linux/epoptes/Δημιουργία τάξης"

< Linux‎ | epoptes
 
(28 ενδιάμεσες εκδόσεις από 3 χρήστες δεν εμφανίζονται)
Γραμμή 4: Γραμμή 4:
 
[[File:Epoptes-group-a1.png|thumb|350px|right|Εμφάνιση σταθμών εργασίας στην Τάξη "α1".]]
 
[[File:Epoptes-group-a1.png|thumb|350px|right|Εμφάνιση σταθμών εργασίας στην Τάξη "α1".]]
 
[[File:Epoptes-group-a2.png|thumb|350px|right|Εμφάνιση σταθμών εργασίας στην Τάξη "α2".]]
 
[[File:Epoptes-group-a2.png|thumb|350px|right|Εμφάνιση σταθμών εργασίας στην Τάξη "α2".]]
[[File:Epoptes-group-a3.png|thumb|350px|right|Εμφάνιση σταθμών εργασίας στην Τάξη "α3".]]
+
[[File:Epoptes-wake-on-lan.png|thumb|350px|right|Εμφάνιση απενεργοποιημένων σταθμών εργασίας.]]
 
Ένα σημαντικό κομμάτι της εφαρμογής είναι η δημιουργία τάξεων. Με αυτόν τον τρόπο είναι εύκολο οι καθηγητές/δάσκαλοι να διαχειρίζονται συγκεκριμένους σταθμούς εργασίας σε ένα εργαστήριο. Παρακάτω θα αναλύσουμε τον τρόπο με το οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε/διαγράψουμε Τάξεις (Groups) και να προσθέσουμε/αφαιρέσουμε σταθμούς εργασίας σε αυτές.
 
Ένα σημαντικό κομμάτι της εφαρμογής είναι η δημιουργία τάξεων. Με αυτόν τον τρόπο είναι εύκολο οι καθηγητές/δάσκαλοι να διαχειρίζονται συγκεκριμένους σταθμούς εργασίας σε ένα εργαστήριο. Παρακάτω θα αναλύσουμε τον τρόπο με το οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε/διαγράψουμε Τάξεις (Groups) και να προσθέσουμε/αφαιρέσουμε σταθμούς εργασίας σε αυτές.
  
Κατά την έναρξη της εφαρμογής {{Application|Επόπτης (Epoptes)}} την πρώτη φορά, όλοι οι σταθμοί εργασίας που είναι ενεργοποιημένοι εμφανίζονται στην Τάξη (Group) {{UserResponse|Εντοπίστηκαν}}.
+
Κατά την έναρξη της εφαρμογής την πρώτη φορά, όλοι οι σταθμοί εργασίας που είναι ενεργοποιημένοι εμφανίζονται στην Τάξη (Group) {{Label|Εντοπίστηκαν}}.
 
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>
 
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>
Από το εικονίδιο [[File:Epoptes_add_group_button.png]] μπορείτε να δημιουργήσετε μια καινούρια Τάξη. Μετά την επιλογή δημιουργίας στην λίστα τάξεων δημιουργείται μια νέα εγγραφή με όνομα {{UserResponse|New group}} όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, ενώ ταυτόχρονα ενεργοποιείται και η δυνατότητα εισαγωγής κειμένου στην συγκεκριμένη εγγραφή με σκοπό την απόδοση επιθυμητού ονόματος.
+
Από το εικονίδιο [[File:Epoptes_add_group_button.png]] μπορείτε να δημιουργήσετε μια καινούρια Τάξη. Μετά την επιλογή δημιουργίας στην λίστα Τάξεων δημιουργείται μια νέα εγγραφή με όνομα {{Label|New group}} όπως φαίνεται στην εικόνα δεξιά σας, ενώ ταυτόχρονα ενεργοποιείται και η δυνατότητα εισαγωγής κειμένου στην συγκεκριμένη εγγραφή με σκοπό την απόδοση επιθυμητού ονόματος.
  
 
{{Hint|Η αλλαγή του ονόματος μιας Τάξης μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή κάνοντας διπλό κλικ επάνω της.|medium}}
 
{{Hint|Η αλλαγή του ονόματος μιας Τάξης μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή κάνοντας διπλό κλικ επάνω της.|medium}}
<br/>
+
<br/><br/><br/>
Στις καινούριες "Τάξεις" δεν περιέχονται σταθμοί εργασίας. Για να εισάγετε, αρκεί να σύρετε τον σταθμό εργασίας που επιθυμείτε από την Τάξη {{UserResponse|Εντοπίστηκαν}} στην καινούρια Τάξη.  
+
Στις καινούριες Τάξεις δεν περιέχονται σταθμοί εργασίας. Για να εισάγετε, αρκεί να σύρετε τον σταθμό εργασίας που επιθυμείτε από την Τάξη {{Label|Εντοπίστηκαν}} στην καινούρια Τάξη.  
  
{{Notice|Ο σταθμός εργασίας δεν αφαιρείται από την Τάξη {{UserResponse|Εντοπίστηκαν}}. Απλώς, ο συγκεκριμένος σταθμός εργασίας θα εμφανίζεται και σε εκείνη την ομάδα-τάξη, στη οποία σύρατε τον σταθμό.|medium}}
+
{{Notice|Ο σταθμός εργασίας δεν αφαιρείται από την Τάξη {{Label|Εντοπίστηκαν}}. Απλώς, ο συγκεκριμένος σταθμός εργασίας θα εμφανίζεται και σε εκείνη την Ομάδα (Τάξη) που προσθέσατε τον σταθμό.|medium}}
 
<br/>
 
<br/>
Όπως βλέπετε και στις εικόνες δεξιά σας, οι σταθμοί εργασίας έχουν μοιραστεί στις τρεις διαφορετικές τάξεις που έχουμε δημιουργήσει. Με αυτό το τρόπο μπορείτε να διαχειρίζεστε τον {{Application|Επόπτη}} στην περίπτωση που η σχολική σας μονάδα διαθέτει έναν εξυπηρετητή και δύο ή περισσότερα εργαστήρια. Ο κάθε καθηγητής μπορεί να σύρει τους σταθμούς εργασίας που επιθυμεί στην τάξη που έχει δημιουργήσει και να τους διαχειρίζεται από εκεί, ανεξάρτητα από τους υπολοίπους σταθμούς που έχουν εκκινήσει από τον συγκεκριμένο εξυπηρετητή και ανήκουν σε άλλη τάξη.
+
Όπως βλέπετε και στις εικόνες δεξιά σας, στο παράδειγμά μας, οι σταθμοί εργασίας έχουν μοιραστεί σε τρεις διαφορετικές Τάξεις που έχουμε δημιουργήσει. Με αυτό το τρόπο μπορείτε να διαχειρίζεστε τον {{Epoptes}} στην περίπτωση που η σχολική σας μονάδα διαθέτει έναν εξυπηρετητή και δύο ή περισσότερα εργαστήρια. Ο κάθε καθηγητής μπορεί να σύρει τους σταθμούς εργασίας που επιθυμεί στην Τάξη που έχει δημιουργήσει και να τους διαχειρίζεται από εκεί, ανεξάρτητα από τους υπολοίπους σταθμούς που έχουν εκκινήσει από τον συγκεκριμένο εξυπηρετητή και ανήκουν σε άλλη Τάξη.
 
   
 
   
Η αφαίρεση ενός σταθμού από μια τάξη επιτυγχάνεται διαλέγοντας από το αναδυόμενο μενού (δεξί κλικ στο εικονίδιο που αντιπροσωπεύει τον σταθμό εργασίας) την επιλογή {{menu|Αφαίρεση από την ομάδα}}, ενώ από το εικονίδιο [[File:Epoptes_remove_group_button.png]] πραγματοποιείται η διαγραφή της επιλεγμένης ομάδας.
+
Η αφαίρεση ενός σταθμού από μια Τάξη επιτυγχάνεται διαλέγοντας από το αναδυόμενο μενού (δεξί κλικ στο εικονίδιο που αντιπροσωπεύει τον σταθμό εργασίας) την επιλογή {{menu|Αφαίρεση από την ομάδα}}, ενώ από το εικονίδιο [[File:Epoptes_remove_group_button.png]] πραγματοποιείται η διαγραφή της επιλεγμένης ομάδας.
 
+
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>
Επίσης, με την προσθήκη των σταθμών εργασίας σε τάξεις μπορείτε να εκμεταλλευτείτε και την δυνατότητα που προσφέρει η εφαρμογή {{Application|Επόπτης}} για εκκίνηση των σταθμών μέσω του δικτύου (Wake On LAN).
+
Τέλος, με την προσθήκη των σταθμών εργασίας σε τάξεις μπορείτε να εκμεταλλευτείτε και την δυνατότητα που προσφέρει η εφαρμογή για εκκίνηση των σταθμών μέσω του δικτύου (Wake On LAN).
  
 
{{Notice|Η συγκεκριμένη λειτουργία προϋποθέτει οι κάρτες δικτύου των σταθμών εργασίας να υποστηρίζουν Wake On LAN.|medium}}
 
{{Notice|Η συγκεκριμένη λειτουργία προϋποθέτει οι κάρτες δικτύου των σταθμών εργασίας να υποστηρίζουν Wake On LAN.|medium}}
 
<br/>
 
<br/>
Πιο συγκεκριμένα, όταν οι σταθμοί εργασίας είναι απενεργοποιημένοι, στις αντίστοιχες τάξεις που ανήκουν εμφανίζεται ένα εικονίδιο υπολογιστή με ετικέτα την Mac-Address του. Αντιθέτως, στην ομάδα {{UserResponse|Εντοπίστηκαν} δεν εμφανίζονται αυτοί οι σταθμοί εργασίας.
+
Πιο συγκεκριμένα, όταν οι σταθμοί εργασίας είναι απενεργοποιημένοι στις αντίστοιχες Τάξεις που ανήκουν εμφανίζεται ένα εικονίδιο υπολογιστή με ετικέτα την MAC διεύθυνση του. Αντιθέτως, στην ομάδα {{Label|Εντοπίστηκαν}} δεν εμφανίζονται αυτοί οι σταθμοί εργασίας.
  
{{Hint|Στην ομάδα {{UserResponse|Εντοπίστηκαν}} εμφανίζονται μόνο οι ενεργοποιημένοι σταθμοί εργασίας.}}
+
{{Hint|Στην ομάδα {{Label|Εντοπίστηκαν}} εμφανίζονται μόνο οι ενεργοποιημένοι σταθμοί εργασίας.}}
 
<br/>
 
<br/>
 
Επιλέγοντας τους απενεργοποιήμενους σταθμούς εργασίας και κάνοντας κλικ στο εικονίδιο [[File:Epoptes startup button.png|25px]] μπορείτε να τους εκκινήσετε.
 
Επιλέγοντας τους απενεργοποιήμενους σταθμούς εργασίας και κάνοντας κλικ στο εικονίδιο [[File:Epoptes startup button.png|25px]] μπορείτε να τους εκκινήσετε.

Τελευταία αναθεώρηση της 18:19, 24 Φεβρουαρίου 2014

Περιοχή δημιουργίας και επεξεργασίας των τάξεων (groups)
Εμφάνιση όλων των σταθμών εργασίας στην ομάδα "Εντοπίστηκαν".
Οθόνη προσθήκης καινούριας τάξης.
Εμφάνιση σταθμών εργασίας στην Τάξη "α1".
Εμφάνιση σταθμών εργασίας στην Τάξη "α2".
Εμφάνιση απενεργοποιημένων σταθμών εργασίας.

Ένα σημαντικό κομμάτι της εφαρμογής είναι η δημιουργία τάξεων. Με αυτόν τον τρόπο είναι εύκολο οι καθηγητές/δάσκαλοι να διαχειρίζονται συγκεκριμένους σταθμούς εργασίας σε ένα εργαστήριο. Παρακάτω θα αναλύσουμε τον τρόπο με το οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε/διαγράψουμε Τάξεις (Groups) και να προσθέσουμε/αφαιρέσουμε σταθμούς εργασίας σε αυτές.

Κατά την έναρξη της εφαρμογής την πρώτη φορά, όλοι οι σταθμοί εργασίας που είναι ενεργοποιημένοι εμφανίζονται στην Τάξη (Group) Tag.png Εντοπίστηκαν.Από το εικονίδιο Epoptes add group button.png μπορείτε να δημιουργήσετε μια καινούρια Τάξη. Μετά την επιλογή δημιουργίας στην λίστα Τάξεων δημιουργείται μια νέα εγγραφή με όνομα Tag.png New group όπως φαίνεται στην εικόνα δεξιά σας, ενώ ταυτόχρονα ενεργοποιείται και η δυνατότητα εισαγωγής κειμένου στην συγκεκριμένη εγγραφή με σκοπό την απόδοση επιθυμητού ονόματος.


Info-32.pngΗ αλλαγή του ονόματος μιας Τάξης μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή κάνοντας διπλό κλικ επάνω της.

Στις καινούριες Τάξεις δεν περιέχονται σταθμοί εργασίας. Για να εισάγετε, αρκεί να σύρετε τον σταθμό εργασίας που επιθυμείτε από την Τάξη Tag.png Εντοπίστηκαν στην καινούρια Τάξη.


Dialog-information.pngΟ σταθμός εργασίας δεν αφαιρείται από την Τάξη Tag.png Εντοπίστηκαν. Απλώς, ο συγκεκριμένος σταθμός εργασίας θα εμφανίζεται και σε εκείνη την Ομάδα (Τάξη) που προσθέσατε τον σταθμό.Όπως βλέπετε και στις εικόνες δεξιά σας, στο παράδειγμά μας, οι σταθμοί εργασίας έχουν μοιραστεί σε τρεις διαφορετικές Τάξεις που έχουμε δημιουργήσει. Με αυτό το τρόπο μπορείτε να διαχειρίζεστε τον Application-ubuntu-epoptes.png Επόπτης (Epoptes) στην περίπτωση που η σχολική σας μονάδα διαθέτει έναν εξυπηρετητή και δύο ή περισσότερα εργαστήρια. Ο κάθε καθηγητής μπορεί να σύρει τους σταθμούς εργασίας που επιθυμεί στην Τάξη που έχει δημιουργήσει και να τους διαχειρίζεται από εκεί, ανεξάρτητα από τους υπολοίπους σταθμούς που έχουν εκκινήσει από τον συγκεκριμένο εξυπηρετητή και ανήκουν σε άλλη Τάξη.

Η αφαίρεση ενός σταθμού από μια Τάξη επιτυγχάνεται διαλέγοντας από το αναδυόμενο μενού (δεξί κλικ στο εικονίδιο που αντιπροσωπεύει τον σταθμό εργασίας) την επιλογή  Αφαίρεση από την ομάδα , ενώ από το εικονίδιο Epoptes remove group button.png πραγματοποιείται η διαγραφή της επιλεγμένης ομάδας.
Τέλος, με την προσθήκη των σταθμών εργασίας σε τάξεις μπορείτε να εκμεταλλευτείτε και την δυνατότητα που προσφέρει η εφαρμογή για εκκίνηση των σταθμών μέσω του δικτύου (Wake On LAN).


Dialog-information.pngΗ συγκεκριμένη λειτουργία προϋποθέτει οι κάρτες δικτύου των σταθμών εργασίας να υποστηρίζουν Wake On LAN.Πιο συγκεκριμένα, όταν οι σταθμοί εργασίας είναι απενεργοποιημένοι στις αντίστοιχες Τάξεις που ανήκουν εμφανίζεται ένα εικονίδιο υπολογιστή με ετικέτα την MAC διεύθυνση του. Αντιθέτως, στην ομάδα Tag.png Εντοπίστηκαν δεν εμφανίζονται αυτοί οι σταθμοί εργασίας.


Info-32.pngΣτην ομάδα Tag.png Εντοπίστηκαν εμφανίζονται μόνο οι ενεργοποιημένοι σταθμοί εργασίας.Επιλέγοντας τους απενεργοποιήμενους σταθμούς εργασίας και κάνοντας κλικ στο εικονίδιο Epoptes startup button.png μπορείτε να τους εκκινήσετε.