Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Linux/sch-scripts/Δικαιώματα καταλόγων"

 
(4 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
Τα προεπιλεγμένα δικαιώματα των φακέλων Έγγραφα, Επιφάνεια εργασίας κτλ στο Linux είναι:
+
Τα προεπιλεγμένα δικαιώματα των καταλόγων ''Βίντεο'', ''Έγγραφα'', ''Εικόνες'', ''Επιφάνεια εργασίας'', ''Λήψεις'', ''Μουσική'' και ''Πρότυπα'' στο Linux είναι:
 +
 
 +
Παραδείγματος χάρη:
 +
 
  
 
{| class="wikitable" style="width:50%; margin:0 auto;"
 
{| class="wikitable" style="width:50%; margin:0 auto;"
 
|-
 
|-
! /home/user1/Έγγραφα !! Ανάγνωση !! Εγγραφή !! Προβολή λίστας αρχείων
+
! /home/userΧ/Υ !! Ανάγνωση !! Εγγραφή !! Προβολή λίστας αρχείων
 
|-
 
|-
 
| '''Ιδιοκτήτης:''' user1 || <big>☑</big> || <big>☑</big> || <big>☑</big>
 
| '''Ιδιοκτήτης:''' user1 || <big>☑</big> || <big>☑</big> || <big>☑</big>
Γραμμή 12: Γραμμή 15:
 
|}
 
|}
  
Αυτό σημαίνει ότι από προεπιλογής κάθε χρήστης μπορεί να δει τα αρχεία όλων των άλλων χρηστών, εκτός από κάποιους κρυφούς φακέλους ρυθμίσεων. Αυτό δεν μας βολεύει στα σχολεία, και έτσι τα sch-scripts κατά τη σύνδεση των '''μαθητών''' αλλάζουν τα δικαιώματα των φακέλων "Βίντεο", "Έγγραφα", "Εικόνες", "Επιφάνεια εργασίας", "Λήψεις", "Μουσική" και "Πρότυπα" όπως φαίνεται παρακάτω:
+
 
{| class="wikitable"
+
Αυτό σημαίνει ότι από προεπιλογής κάθε χρήστης μπορεί να δει τα αρχεία όλων των άλλων χρηστών, εκτός από κάποιους κρυφούς φακέλους ρυθμίσεων. Αυτό δεν μας βολεύει στα σχολεία, και έτσι τα sch-scripts αλλάζουν τα δικαιώματα των καταλόγων ''Βίντεο'', ''Έγγραφα'', ''Εικόνες'', ''Επιφάνεια εργασίας'', ''Λήψεις'', ''Μουσική'' και ''Πρότυπα'' στους χρήστες που έχουν ρόλο διαχειριστή και καθηγητή όπως φαίνεται παρακάτω:
 +
 
 +
 
 +
{| class="wikitable" style="width:50%; margin:0 auto;"
 
|-
 
|-
! /home/student1/Έγγραφα !! Ανάγνωση !! Εγγραφή !! Προβολή λίστας αρχείων
+
! /home/teacher/Y !! Ανάγνωση !! Εγγραφή !! Προβολή λίστας αρχείων
 
|-
 
|-
| '''Ιδιοκτήτης:''' student1 || <big>☑</big> || <big>☑</big> || <big>☑</big>
+
| '''Ιδιοκτήτης:''' teacher || <big>☑</big> || <big>☑</big> || <big>☑</big>
 
|-
 
|-
| '''Ομάδα:''' <span style="color:red">teachers</span> || <big>☑</big> || <big>☐</big> || <big>☑</big>
+
| '''Ομάδα:''' <span style="color:red">teachers<span> || <big>☑</big> || <big>☐</big> || <big>☑</big>
 
|-
 
|-
| '''Άλλοι''' || <big><span style="color:red">☐</span></big> || <big>☐</big> || <big><span style="color:red">☐</span></big>
+
| '''Άλλοι''' || <big>☐</big> || <big>☐</big> || <big>☐</big>
 
|}
 
|}
Έτσι, οι μαθητές δεν βλέπουν ο ένας τα αρχεία του άλλου, ενώ κάθε μέλος της ομάδας teachers μπορεί να δει τα αρχεία όλων των μαθητών, αλλά όχι και να τα αλλάξει.
 
  
Κατά τη σύνδεση των '''καθηγητών''' τα sch-scripts αλλάζουν τα δικαιώματα των φακέλων "Βίντεο", "Έγγραφα", "Εικόνες", "Επιφάνεια εργασίας", "Λήψεις", "Μουσική" και "Πρότυπα" όπως φαίνεται παρακάτω:
+
 
{| class="wikitable"
+
{| class="wikitable" style="width:50%; margin:0 auto;"
 
|-
 
|-
! /home/teacher1/Έγγραφα !! Ανάγνωση !! Εγγραφή !! Προβολή λίστας αρχείων
+
! /home/administrator/Y !! Ανάγνωση !! Εγγραφή !! Προβολή λίστας αρχείων
 
|-
 
|-
| '''Ιδιοκτήτης:''' teacher1 || <big>☑</big> || <big>☑</big> || <big>☑</big>
+
| '''Ιδιοκτήτης:''' administrator || <big>☑</big> || <big>☑</big> || <big>☑</big>
 
|-
 
|-
| '''Ομάδα:''' <span style="color:red">administrator</span> || <big>☑</big> || <big>☐</big> || <big>☑</big>
+
| '''Ομάδα:''' <span style="color:red">teachers<span> || <big>☑</big> || <big>☐</big> || <big>☑</big>
 
|-
 
|-
| '''Άλλοι''' || <big><span style="color:red">☐</span></big> || <big>☐</big> || <big><span style="color:red">☐</span></big>
+
| '''Άλλοι''' || <big>☐</big> || <big>☐</big> || <big>☐</big>
 
|}
 
|}
Έτσι, μόνο ο administrator (ο χρήστης που εγκατέστησε το λειτουργικό, με UID=1000) μπορεί να δει τα αρχεία των καθηγητών χωρίς να κάνει χρήση της εντολής sudo.
 
  
Ο φάκελος "Δημόσια" αποτελεί εξαίρεση, και μένει στις αρχικές του τιμές, όπως φαίνονται στον πρώτο πίνακα της παρούσας σελίδας, έτσι ώστε όλοι οι χρήστες να μπορούν να προελαύνουν το φάκελο "Δημόσια" όλων των άλλων χρηστών. Όμως, εντός του φάκελου "Δημόσια", οι καθηγητές έχουν έναν υποφάκελο για κάθε τμήμα στο οποίο διδάσκουν. Αυτός ο φάκελος είναι αναγνώσιμος μόνο από τα μέλη του τμήματος, δηλαδή:
+
 
{| class="wikitable"
+
Ενώ για τους αρχικούς καταλόγους των χρηστών που έχουν ρόλο μαθητή ισχύει:
 +
 
 +
 
 +
{| class="wikitable" style="width:50%; margin:0 auto;"
 
|-
 
|-
! /home/teacher1/Δημόσια/a1 !! Ανάγνωση !! Εγγραφή !! Προβολή λίστας αρχείων
+
! /home/student/Y !! Ανάγνωση !! Εγγραφή !! Προβολή λίστας αρχείων
 
|-
 
|-
| '''Ιδιοκτήτης:''' teacher1 || <big>☑</big> || <big>☑</big> || <big>☑</big>
+
| '''Ιδιοκτήτης:''' student || <big>☑</big> || <big>☑</big> || <big>☑</big>
 
|-
 
|-
| '''Ομάδα:''' <span style="color:red">a1</span> || <big>☑</big> || <big></big> || <big>☑</big>
+
| '''Ομάδα:''' <span style="color:red">student<span> || <big>☑</big> || <big></big> || <big>☑</big>
 
|-
 
|-
| '''Άλλοι''' || <big><span style="color:red">☐</span></big> || <big>☐</big> || <big><span style="color:red">☐</span></big>
+
| '''Άλλοι''' || <big></big> || <big>☐</big> || <big></big>
 
|}
 
|}
  
Τέλος, για συνεργατικές δραστηριότητες, τα sch-scripts δημιουργούν ένα φάκελο /home/Shared/a1 για κάθε τμήμα του σχολείου, στον οποίο τα μέλη του τμήματος (και μαθητές και καθηγητές) έχουν δικαιώματα ανάγνωσης και εγγραφής:
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
! /home/Shared/a1 !! Ανάγνωση !! Εγγραφή !! Προβολή λίστας αρχείων
 
|-
 
| '''Ιδιοκτήτης:''' <span style="color:red">administrator</span> || <big>☑</big> || <big>☑</big> || <big>☑</big>
 
|-
 
| '''Ομάδα:''' <span style="color:red">a1</span> || <big>☑</big> || <big><span style="color:red">☑</span></big> || <big>☑</big>
 
|-
 
| '''Άλλοι''' || <big><span style="color:red">☐</span></big> || <big>☐</big> || <big><span style="color:red">☐</span></big>
 
|}
 
  
Για τη διευκόλυνση των χρηστών, τα sch-scripts κατά τη σύνδεση δημιουργούν συντομεύσεις προς όλους τους κοινόχρηστους φακέλους, κάτω από το φάκελο "Δημόσια" των χρηστών, διαγράφοντας συνάμα τυχόν παλιές συντομεύσεις στις οποίες δεν έχουν πια πρόσβαση. Επίσης, δημιουργούν μια συντόμευση για το φάκελο "Δημόσια" στην επιφάνεια εργασίας, για διευκόλυνση των πιο αρχάριων χρηστών.
+
Έτσι, κάθε μέλος της ομάδας teachers μπορεί να δει τα αρχεία όλων των μαθητών, αλλά όχι και να τα αλλάξει. Για το κατάλογο ''Δημόσια'' μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες στο [[Linux/sch-scripts/Κοινόχρηστοι κατάλογοι]].

Τελευταία αναθεώρηση της 17:00, 19 Μαρτίου 2014

Τα προεπιλεγμένα δικαιώματα των καταλόγων Βίντεο, Έγγραφα, Εικόνες, Επιφάνεια εργασίας, Λήψεις, Μουσική και Πρότυπα στο Linux είναι:

Παραδείγματος χάρη:


/home/userΧ/Υ Ανάγνωση Εγγραφή Προβολή λίστας αρχείων
Ιδιοκτήτης: user1
Ομάδα: user1
Άλλοι


Αυτό σημαίνει ότι από προεπιλογής κάθε χρήστης μπορεί να δει τα αρχεία όλων των άλλων χρηστών, εκτός από κάποιους κρυφούς φακέλους ρυθμίσεων. Αυτό δεν μας βολεύει στα σχολεία, και έτσι τα sch-scripts αλλάζουν τα δικαιώματα των καταλόγων Βίντεο, Έγγραφα, Εικόνες, Επιφάνεια εργασίας, Λήψεις, Μουσική και Πρότυπα στους χρήστες που έχουν ρόλο διαχειριστή και καθηγητή όπως φαίνεται παρακάτω:


/home/teacher/Y Ανάγνωση Εγγραφή Προβολή λίστας αρχείων
Ιδιοκτήτης: teacher
Ομάδα: teachers
Άλλοι


/home/administrator/Y Ανάγνωση Εγγραφή Προβολή λίστας αρχείων
Ιδιοκτήτης: administrator
Ομάδα: teachers
Άλλοι


Ενώ για τους αρχικούς καταλόγους των χρηστών που έχουν ρόλο μαθητή ισχύει:


/home/student/Y Ανάγνωση Εγγραφή Προβολή λίστας αρχείων
Ιδιοκτήτης: student
Ομάδα: student
Άλλοι


Έτσι, κάθε μέλος της ομάδας teachers μπορεί να δει τα αρχεία όλων των μαθητών, αλλά όχι και να τα αλλάξει. Για το κατάλογο Δημόσια μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες στο Linux/sch-scripts/Κοινόχρηστοι κατάλογοι.