Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Linux/sch-scripts/Συντήρηση ΣΕΠΕΗΥ"

(Καθαρισμός μνήμης πακέτων)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 
[[Αρχείο:12.04.09 sch-scripts maintenance menu.png|350px|right]]
 
[[Αρχείο:12.04.09 sch-scripts maintenance menu.png|350px|right]]
Με την επιλογή των {{Application|sch-scripts}} {{menu|Εξυπηρετητής|Συντήρηση}}, μπορείτε να συντηρείτε εύκολα το περιβάλλον του ΣΕΠΕΗΥ κυρίως για την εξοικονόμηση χώρου. Για παράδειγμα μπορείτε να πραγματοποιήσετε στον εξυπηρετητή ενέργειες συντήρησης όπως:
+
Με την επιλογή των {{Application|sch-scripts}} {{menu|Εξυπηρετητής|Συντήρηση}}, μπορείτε να συντηρείτε εύκολα το περιβάλλον του ΣΕΠΕΗΥ κυρίως για εξοικονόμηση χώρου στο δίσκο. Για παράδειγμα μπορείτε να πραγματοποιήσετε στον εξυπηρετητή ενέργειες συντήρησης όπως:
 
* αφαίρεση παλιών πυρήνων,
 
* αφαίρεση παλιών πυρήνων,
 
* καθαρισμός μνήμης πακέτων,  
 
* καθαρισμός μνήμης πακέτων,  
Γραμμή 8: Γραμμή 8:
 
== Αφαίρεση παλιών πυρήνων ==
 
== Αφαίρεση παλιών πυρήνων ==
 
[[Αρχείο:12.04.09 sch-scripts show purge kernels.png|350px|right]]
 
[[Αρχείο:12.04.09 sch-scripts show purge kernels.png|350px|right]]
Με αυτήν την επιλογή εμφανίζεται ένας διάλογος όπως αυτός φαίνεται στην εικόνα δεξιά. Στον διάλογο παρουσιάζονται όλοι οι πυρήνες του λειτουργικού συστήματος Ubuntu που είναι εγκατεστημένοι εκτός από τις τελευταίες εκδόσεις της κάθε οικογένειας πυρήνων καθώς και εκείνου του πυρήνα ο οποίος χρησιμοποιείται από το λειτουργικό σύστημα. Στο κάτω μέρος του διαλόγου εμφανίζεται ο συνολικό χώρος που πρόκειται να εξοικονομηθεί με την αφαίρεση των επιλεγμένων πυρήνων. Τέλος, δίνεται η δυνατότητα επιλογής από τον χρήστη να επιλέξει όποιον επιθυμεί για αφαίρεση.
+
Με αυτήν την επιλογή εμφανίζεται ένας διάλογος όπως αυτός φαίνεται στην εικόνα δεξιά. Στον διάλογο παρουσιάζονται όλοι οι πυρήνες του λειτουργικού συστήματος Ubuntu που είναι εγκατεστημένοι εκτός από τις τελευταίες εκδόσεις της κάθε οικογένειας πυρήνων καθώς και εκείνου του πυρήνα ο οποίος χρησιμοποιείται από το λειτουργικό σύστημα. Στο κάτω μέρος του διαλόγου εμφανίζεται ο συνολικό χώρος που πρόκειται να εξοικονομηθεί με την αφαίρεση των επιλεγμένων πυρήνων. Τέλος, δίνεται η δυνατότητα επιλογής από τον χρήστη να επιλέξει όποιον επιθυμεί για αφαίρεση.  
 +
 
 +
Κάνοντας κλικ στην επιλογή {{UserResponse|Αφαίρεση}} εμφανίζεται ένας διάλογος επιβεβαίωσης και στην συνέχεια πραγματοποιείται η απεγκατάσταση των παλιών πυρήνων που έχουν επιλεγεί
 
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>
 
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>
  
 
== Καθαρισμός μνήμης πακέτων ==
 
== Καθαρισμός μνήμης πακέτων ==
 
[[Αρχείο:12.04.09 sch-scripts show clear cache.png|350px|right]]
 
[[Αρχείο:12.04.09 sch-scripts show clear cache.png|350px|right]]
Με αυτήν την επιλογή εμφανίζεται ένας διάλογος όπως αυτός φαίνεται στην εικόνα δεξιά. Στον διάλογο παρουσιάζονται όλα τα αρχεία με κατάληξη .deb τα οποία έχουν μεταμορφωθεί στο υπολογιστή κατά την διάρκεια της εγκατάστασης μιας εφαρμογής. Στο κάτω μέρος του διάλογου εμφανίζεται ο συνολικός χώρος που πρόκειται να εξοικονομηθεί με την διαγραφή των αρχείων.  
+
Με αυτήν την επιλογή εμφανίζεται ένας διάλογος όπως αυτός φαίνεται στην εικόνα δεξιά. Στον διάλογο παρουσιάζονται όλα τα αρχεία με κατάληξη .deb τα οποία έχουν μεταμορφωθεί στο υπολογιστή κατά την διάρκεια της εγκατάστασης μιας εφαρμογής. Στο κάτω μέρος του διάλογου εμφανίζεται ο συνολικός χώρος που πρόκειται να εξοικονομηθεί με τη διαγραφή των αρχείων.  
 
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>
 
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>
  
 
== Διαγραφή ορφανών πακέτων ==
 
== Διαγραφή ορφανών πακέτων ==
 
[[Αρχείο:12.04.09 sch-scripts show purge orphans.png|350px|right]]
 
[[Αρχείο:12.04.09 sch-scripts show purge orphans.png|350px|right]]

Αναθεώρηση της 00:55, 11 Ιανουαρίου 2014

12.04.09 sch-scripts maintenance menu.png

Με την επιλογή των sch-scripts  Εξυπηρετητής  Συντήρηση , μπορείτε να συντηρείτε εύκολα το περιβάλλον του ΣΕΠΕΗΥ κυρίως για εξοικονόμηση χώρου στο δίσκο. Για παράδειγμα μπορείτε να πραγματοποιήσετε στον εξυπηρετητή ενέργειες συντήρησης όπως:

  • αφαίρεση παλιών πυρήνων,
  • καθαρισμός μνήμης πακέτων,
  • και διαγραφή ορφανών πακέτων.

Αφαίρεση παλιών πυρήνων

12.04.09 sch-scripts show purge kernels.png

Με αυτήν την επιλογή εμφανίζεται ένας διάλογος όπως αυτός φαίνεται στην εικόνα δεξιά. Στον διάλογο παρουσιάζονται όλοι οι πυρήνες του λειτουργικού συστήματος Ubuntu που είναι εγκατεστημένοι εκτός από τις τελευταίες εκδόσεις της κάθε οικογένειας πυρήνων καθώς και εκείνου του πυρήνα ο οποίος χρησιμοποιείται από το λειτουργικό σύστημα. Στο κάτω μέρος του διαλόγου εμφανίζεται ο συνολικό χώρος που πρόκειται να εξοικονομηθεί με την αφαίρεση των επιλεγμένων πυρήνων. Τέλος, δίνεται η δυνατότητα επιλογής από τον χρήστη να επιλέξει όποιον επιθυμεί για αφαίρεση.

Κάνοντας κλικ στην επιλογή Πρότυπο:UserResponse εμφανίζεται ένας διάλογος επιβεβαίωσης και στην συνέχεια πραγματοποιείται η απεγκατάσταση των παλιών πυρήνων που έχουν επιλεγεί
Καθαρισμός μνήμης πακέτων

12.04.09 sch-scripts show clear cache.png

Με αυτήν την επιλογή εμφανίζεται ένας διάλογος όπως αυτός φαίνεται στην εικόνα δεξιά. Στον διάλογο παρουσιάζονται όλα τα αρχεία με κατάληξη .deb τα οποία έχουν μεταμορφωθεί στο υπολογιστή κατά την διάρκεια της εγκατάστασης μιας εφαρμογής. Στο κάτω μέρος του διάλογου εμφανίζεται ο συνολικός χώρος που πρόκειται να εξοικονομηθεί με τη διαγραφή των αρχείων.


Διαγραφή ορφανών πακέτων

12.04.09 sch-scripts show purge orphans.png