Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "WIKI Τεχνικής Στήριξης:Βιβλία/Ubuntu 12.04"

(Οδηγός εγκατάστασης & χρήσης Ubuntu 18.04, LTSP, sch-scripts, epoptes)
Γραμμή 2: Γραμμή 2:
  
 
== Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα σε Σχολικά Εργαστήρια: ==
 
== Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα σε Σχολικά Εργαστήρια: ==
=== Οδηγός εγκατάστασης & χρήσης Ubuntu 12.04, LTSP, sch-scripts, epoptes ===
+
=== Οδηγός εγκατάστασης & χρήσης Ubuntu 18.04, LTSP, sch-scripts, epoptes ===
 
:[[Linux/LTSP]]
 
:[[Linux/LTSP]]
 
:[[Linux/LTSP/Αρχιτεκτονική]]
 
:[[Linux/LTSP/Αρχιτεκτονική]]
Γραμμή 11: Γραμμή 11:
 
:[[Linux/LiveCD]]
 
:[[Linux/LiveCD]]
 
:[[Linux/sch-scripts/Εγκατάσταση]]
 
:[[Linux/sch-scripts/Εγκατάσταση]]
:[[Linux/sch-scripts/Στατική IP]]
+
:[[Linux/sch-scripts/Ρύθμιση σύνδεσης δικτύου]]
 
:[[Linux/LTSP/Εγκατάσταση λογισμικού]]
 
:[[Linux/LTSP/Εγκατάσταση λογισμικού]]
 
:[[Linux/sch-scripts/Δημοσίευση εικονικού δίσκου]]
 
:[[Linux/sch-scripts/Δημοσίευση εικονικού δίσκου]]
Γραμμή 28: Γραμμή 28:
 
:[[Linux/sch-scripts/Εκκίνηση της εφαρμογής]]
 
:[[Linux/sch-scripts/Εκκίνηση της εφαρμογής]]
 
:[[Linux/sch-scripts/Κοινόχρηστοι φάκελοι]]
 
:[[Linux/sch-scripts/Κοινόχρηστοι φάκελοι]]
:[[Linux/sch-scripts/Δικαιώματα φακέλων]]
+
:[[Linux/sch-scripts/Δικαιώματα καταλόγων]]
 +
:[[Linux/sch-scripts/Χρήστες/Επεξεργασία χρηστών]]
 +
:[[Linux/sch-scripts/Χρήστες/Διαγραφή χρηστών]]
 +
:[[Linux/sch-scripts/Τμήματα]]
 
:[[Linux/sch-scripts/Αρχεία ρυθμίσεων]]
 
:[[Linux/sch-scripts/Αρχεία ρυθμίσεων]]
 
:[[Linux/sch-scripts/Συντήρηση ΣΕΠΕΗΥ]]
 
:[[Linux/sch-scripts/Συντήρηση ΣΕΠΕΗΥ]]
 
:[[Linux/sch-scripts/Βοήθεια]]
 
:[[Linux/sch-scripts/Βοήθεια]]
 
:[[Linux/LTSP/Περιφερειακές συσκευές]]
 
:[[Linux/LTSP/Περιφερειακές συσκευές]]
:[[Linux/LTSP/Προχωρημένα/Σαρωτές]]
 
 
:[[Linux/LTSP/Προχωρημένα/Εκτυπωτές]]
 
:[[Linux/LTSP/Προχωρημένα/Εκτυπωτές]]
 +
:[[Linux/LTSP/Προχωρημένα/Σαρωτές]]΅
 
:[[Linux/LTSP/Προχωρημένα/UPS]]
 
:[[Linux/LTSP/Προχωρημένα/UPS]]
 +
:[[Linux/LTSP/Προχωρημένα/Κάμερες]]
 +
:[[Linux/LTSP/Προχωρημένα/Περιφερειακά/Διαδραστικοί]]
 
:[[Linux/LTSP/Προχωρημένα]]
 
:[[Linux/LTSP/Προχωρημένα]]
 
:[[Linux/LTSP/Προχωρημένα/Χάρτης]]
 
:[[Linux/LTSP/Προχωρημένα/Χάρτης]]

Αναθεώρηση της 12:11, 26 Ιουλίου 2019

Φόρτωση βιβλίου

Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα σε Σχολικά Εργαστήρια:

Οδηγός εγκατάστασης & χρήσης Ubuntu 18.04, LTSP, sch-scripts, epoptes

Linux/LTSP
Linux/LTSP/Αρχιτεκτονική
Linux/LTSP/Πλεονεκτήματα
Linux/LTSP/Μειονεκτήματα
Linux/LTSP/Απαιτήσεις
Linux/LTSP/Εγκατάσταση Ubuntu
Linux/LiveCD
Linux/sch-scripts/Εγκατάσταση
Linux/sch-scripts/Ρύθμιση σύνδεσης δικτύου
Linux/LTSP/Εγκατάσταση λογισμικού
Linux/sch-scripts/Δημοσίευση εικονικού δίσκου
Linux/sch-scripts/Δημιουργία χρηστών
Linux/LTSP/Εκκίνηση από το δίκτυο
Linux/Ubuntu
Linux/epoptes
Linux/epoptes/Εγκατάσταση
Linux/epoptes/Εκκίνηση εφαρμογής
Linux/epoptes/Είσοδος χρηστών
Linux/epoptes/Διαχείριση υπολογιστών
Linux/epoptes/Διαδραστική εκπαίδευση
Linux/epoptes/Δημιουργία τάξης
Linux/epoptes/Βοήθεια
Linux/sch-scripts
Linux/sch-scripts/Εκκίνηση της εφαρμογής
Linux/sch-scripts/Κοινόχρηστοι φάκελοι
Linux/sch-scripts/Δικαιώματα καταλόγων
Linux/sch-scripts/Χρήστες/Επεξεργασία χρηστών
Linux/sch-scripts/Χρήστες/Διαγραφή χρηστών
Linux/sch-scripts/Τμήματα
Linux/sch-scripts/Αρχεία ρυθμίσεων
Linux/sch-scripts/Συντήρηση ΣΕΠΕΗΥ
Linux/sch-scripts/Βοήθεια
Linux/LTSP/Περιφερειακές συσκευές
Linux/LTSP/Προχωρημένα/Εκτυπωτές
Linux/LTSP/Προχωρημένα/Σαρωτές΅
Linux/LTSP/Προχωρημένα/UPS
Linux/LTSP/Προχωρημένα/Κάμερες
Linux/LTSP/Προχωρημένα/Περιφερειακά/Διαδραστικοί
Linux/LTSP/Προχωρημένα
Linux/LTSP/Προχωρημένα/Χάρτης
Linux/LTSP/Προχωρημένα/Συνεδρίες
Linux/LTSP/Προχωρημένα/Στατικά hostnames
Linux/LTSP/Προχωρημένα/Πυρήνες
Linux/Προχωρημένα
Linux/Προχωρημένα/Περιοδικές εργασίες
Linux/Προχωρημένα/Απομακρυσμένη πρόσβαση
Linux/Προχωρημένα/Αναβάθμιση
Linux/Προχωρημένα/Έλεγχος συμβατότητας
Linux/LTSP/FAQ