Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "WIKI Τεχνικής Στήριξης:Βιβλία/Ubuntu 12.04"

(Οδηγός εγκατάστασης & χρήσης Ubuntu 18.04, LTSP, sch-scripts, epoptes)
(Οδηγός εγκατάστασης & χρήσης Ubuntu 18.04, LTSP, sch-scripts, epoptes)
 
(4 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις από τον ίδιο χρήστη δεν εμφανίζεται)
Γραμμή 27: Γραμμή 27:
 
:[[Linux/sch-scripts]]
 
:[[Linux/sch-scripts]]
 
:[[Linux/sch-scripts/Εκκίνηση της εφαρμογής]]
 
:[[Linux/sch-scripts/Εκκίνηση της εφαρμογής]]
:[[Linux/sch-scripts/Κοινόχρηστοι φάκελοι]]
+
:[[Linux/sch-scripts/Κοινόχρηστοι κατάλογοι]]
 
:[[Linux/sch-scripts/Δικαιώματα καταλόγων]]
 
:[[Linux/sch-scripts/Δικαιώματα καταλόγων]]
 
:[[Linux/sch-scripts/Χρήστες/Επεξεργασία χρηστών]]
 
:[[Linux/sch-scripts/Χρήστες/Επεξεργασία χρηστών]]
Γραμμή 39: Γραμμή 39:
 
:[[Linux/LTSP/Προχωρημένα/Σαρωτές]]
 
:[[Linux/LTSP/Προχωρημένα/Σαρωτές]]
 
:[[Linux/LTSP/Προχωρημένα/UPS]]
 
:[[Linux/LTSP/Προχωρημένα/UPS]]
:[[Linux/Προχωρημένα/Κάμερες]]
+
:[[Linux/LTSP/Προχωρημένα/Κάμερες]]
:[[Linux/Προχωρημένα/Περιφερειακά/Διαδραστικοί]]
+
:[[Linux/LTSP/Προχωρημένα/Διαδραστικοί]]
 
:[[Linux/LTSP/Προχωρημένα]]
 
:[[Linux/LTSP/Προχωρημένα]]
 
:[[Linux/LTSP/Προχωρημένα/Χάρτης]]
 
:[[Linux/LTSP/Προχωρημένα/Χάρτης]]
Γραμμή 46: Γραμμή 46:
 
:[[Linux/LTSP/Προχωρημένα/Στατικά hostnames]]
 
:[[Linux/LTSP/Προχωρημένα/Στατικά hostnames]]
 
:[[Linux/LTSP/Προχωρημένα/Πυρήνες]]
 
:[[Linux/LTSP/Προχωρημένα/Πυρήνες]]
:[[Linux/Προχωρημένα]]
+
:[[Linux/LTSP/Προχωρημένα/Πολλά εργαστήρια]]
 +
:[[Linux/LTSP/Προχωρημένα/Πολλά Εργαστήρια/Ένας εξυπηρετητής]]
 +
:[[Linux/LTSP/Προχωρημένα/Πολλά εργαστήρια/Δύο εξυπηρετητές]]
 +
:[[Linux/LTSP/Προχωρημένα/Αυτόματη σύνδεση]]
 
:[[Linux/Προχωρημένα/Περιοδικές εργασίες]]
 
:[[Linux/Προχωρημένα/Περιοδικές εργασίες]]
 
:[[Linux/Προχωρημένα/Απομακρυσμένη πρόσβαση]]
 
:[[Linux/Προχωρημένα/Απομακρυσμένη πρόσβαση]]
Γραμμή 53: Γραμμή 56:
 
:[[Linux/LTSP/FAQ]]
 
:[[Linux/LTSP/FAQ]]
  
[[Κατηγορία:Βιβλία|Ubuntu 12.04]]
+
[[Κατηγορία:Βιβλία|Ubuntu 18.04]]

Τελευταία αναθεώρηση της 13:27, 26 Ιουλίου 2019

Φόρτωση βιβλίου

Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα σε Σχολικά Εργαστήρια:

Οδηγός εγκατάστασης & χρήσης Ubuntu 18.04, LTSP, sch-scripts, epoptes

Linux/LTSP
Linux/LTSP/Αρχιτεκτονική
Linux/LTSP/Πλεονεκτήματα
Linux/LTSP/Μειονεκτήματα
Linux/LTSP/Απαιτήσεις
Linux/LTSP/Εγκατάσταση Ubuntu
Linux/LiveCD
Linux/sch-scripts/Εγκατάσταση
Linux/sch-scripts/Ρύθμιση σύνδεσης δικτύου
Linux/LTSP/Εγκατάσταση λογισμικού
Linux/sch-scripts/Δημοσίευση εικονικού δίσκου
Linux/sch-scripts/Δημιουργία χρηστών
Linux/LTSP/Εκκίνηση από το δίκτυο
Linux/Ubuntu
Linux/epoptes
Linux/epoptes/Εγκατάσταση
Linux/epoptes/Εκκίνηση εφαρμογής
Linux/epoptes/Είσοδος χρηστών
Linux/epoptes/Διαχείριση υπολογιστών
Linux/epoptes/Διαδραστική εκπαίδευση
Linux/epoptes/Δημιουργία τάξης
Linux/epoptes/Βοήθεια
Linux/sch-scripts
Linux/sch-scripts/Εκκίνηση της εφαρμογής
Linux/sch-scripts/Κοινόχρηστοι κατάλογοι
Linux/sch-scripts/Δικαιώματα καταλόγων
Linux/sch-scripts/Χρήστες/Επεξεργασία χρηστών
Linux/sch-scripts/Χρήστες/Διαγραφή χρηστών
Linux/sch-scripts/Τμήματα
Linux/sch-scripts/Αρχεία ρυθμίσεων
Linux/sch-scripts/Συντήρηση ΣΕΠΕΗΥ
Linux/sch-scripts/Βοήθεια
Linux/LTSP/Περιφερειακές συσκευές
Linux/LTSP/Προχωρημένα/Εκτυπωτές
Linux/LTSP/Προχωρημένα/Σαρωτές
Linux/LTSP/Προχωρημένα/UPS
Linux/LTSP/Προχωρημένα/Κάμερες
Linux/LTSP/Προχωρημένα/Διαδραστικοί
Linux/LTSP/Προχωρημένα
Linux/LTSP/Προχωρημένα/Χάρτης
Linux/LTSP/Προχωρημένα/Συνεδρίες
Linux/LTSP/Προχωρημένα/Στατικά hostnames
Linux/LTSP/Προχωρημένα/Πυρήνες
Linux/LTSP/Προχωρημένα/Πολλά εργαστήρια
Linux/LTSP/Προχωρημένα/Πολλά Εργαστήρια/Ένας εξυπηρετητής
Linux/LTSP/Προχωρημένα/Πολλά εργαστήρια/Δύο εξυπηρετητές
Linux/LTSP/Προχωρημένα/Αυτόματη σύνδεση
Linux/Προχωρημένα/Περιοδικές εργασίες
Linux/Προχωρημένα/Απομακρυσμένη πρόσβαση
Linux/Προχωρημένα/Αναβάθμιση
Linux/Προχωρημένα/Έλεγχος συμβατότητας
Linux/LTSP/FAQ