Προσωπικά εργαλεία

Windows

Από WIKI Τεχνικής Στήριξης
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
 
(75 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις από 5 χρήστες δεν εμφανίζονται)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
Για να εγκατασταθεί το περιβάλλον των MS-Windows στο ΣΕΠΕΗΥ θα πρέπει να διαθέτετε τις απαραίτητες άδειες MS-Windows Server για τον εξυπηρετητή και MS-Windows Professional για τους σταθμούς εργασίας. Επίσης θα πρέπει να διαθέτετε τον κατάλληλο αριθμό των Client Access Licenses (CALs) (ίσον με τον αριθμό των σταθμών εργασίας) για τον MS-Windows Server.
+
Τα Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. έχουν εξοπλιστεί την τελευταία δεκαπενταετία με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, συνήθως με έξι έως δεκαπέντε σταθμούς εργασίας και έναν εξυπηρετητή, σε αρχιτεκτονική πελάτη εξυπηρετητή. Τα λειτουργικά συστήματα που κυριάρχησαν στις εγκαταστάσεις ήταν του κατασκευαστικού οίκου Microsoft, γνωστά ως MS-Windows, σε διάφορες εκδόσεις. Ο συγκεκριμένος τρόπος υλοποίησης παρουσίαζε διάφορα προβλήματα στην πολυπλοκότητα της διαχείρισης, καθώς απαιτείται διαχείριση σε κάθε σταθμό εργασίας, στο αυξημένο κόστος της επιτόπιας υποστήριξης, στη σύντομη απαξίωση υλικού και λογισμικού και στο αυξημένο κόστος για την αναβάθμιση του εξοπλισμού.  
  
{{Notice|Η τρέχουσα έκδοση των MS-Windows που υποστηρίζεται από την υπηρεσία της Τεχνικής Στήριξης για τον εξυπηρετητή είναι MS-Windows Server 2008 και για τους σταθμούς εργασίας είναι MS-Windows 7 Professional.}}
+
Οι λύσεις αξιοποίησης MS-Windows περιβάλλοντος που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. (αυτοματοποίηση της εγκατάστασης, για μείωση του διαχειριστικού κόστους κ.τ.λ. σε συνδυασμό με μικρό κόστος υλοποίησης) περιλαμβάνουν είτε λειτουργία Domain Controller Server είτε λειτουργία Remote Desktop Session Host Server.
  
==Προετοιμασία==
+
{{Hint|Για να εγκατασταθεί το περιβάλλον των MS-Windows στο ΣΕΠΕΗΥ θα πρέπει να διαθέτετε τις απαραίτητες άδειες MS-Windows Server για τον εξυπηρετητή και MS-Windows Professional για τους σταθμούς εργασίας. Επίσης θα πρέπει να διαθέτετε τον κατάλληλο αριθμό των Client Access Licenses (CALs) (ίσον με τον αριθμό των σταθμών εργασίας) για τον MS-Windows Server.}}
* [[Windows/Αρχιτεκτονική|Αρχιτεκτονική]]
+
* [[Windows/Πλεονεκτήματα|Αναμενόμενα οφέλη]]
+
* [[Windows/Απαιτήσεις|Ελάχιστες Απαιτήσεις υλικού ΣΕΠΕΗΥ]]
+
  
 +
* Εάν διαθέτετε MS-Windows 2016 Server και MS-Windows 10 Pro άδειες δείτε τις οδηγίες [[Windows/2016|εδώ]]
 +
* Εάν διαθέτετε MS-Windows 2012 Server και MS-Windows 8 Pro άδειες δείτε τις οδηγίες [[Windows/2012|εδώ]]
 +
* Εάν διαθέτετε MS-Windows 2008 Server και MS-Windows 7 Pro άδειες δείτε τις οδηγίες [[Windows/2008|εδώ]]
  
== Οδηγίες εγκατάστασης ==
+
{{Warning|Γενικά δεν συστήνεται η εγκατάσταση Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. με standalone PCs καθώς αυξάνεται υπερβολικά το κόστος υποστήριξης και καθημερινής λειτουργίας. <br>
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες με τη σειρά για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ΣΕΠΕΗΥ σας.
+
Σε περίπτωση που επιθυμείτε απλή εγκατάσταση ενός σταθμού εργασίας (standalone) υπάρχουν πληροφορίες για [[Windows/7|Windows 7]] είτε για [[Windows/8|Windows 8]] είτε για [[Windows/10|Windows 10]]}}
* [[Windows/Εγκατάσταση_εξυπηρετητή|Εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος του εξυπηρετητή]]
+
* [[Windows/Ρύθμιση_εξυπηρετητή|Ρύθμιση του εξυπηρετητή]]
+
* [[Windows/Εγκατάσταση_σταθμού_εργασίας| Εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος του σταθμού εργασίας]]
+
* [[Windows/Ρύθμιση_σταθμού_εργασίας|Ρύθμιση του σταθμού εργασίας]]
+
* [[Windows/Διαμόρφωση_domain|Διαμόρφωση του Domain]]
+
* [[Windows/Εγκατάσταση_λογισμικού|Εγκατάσταση Επιπλέον Λογισμικού]]
+
* [[Windows/Δημιουργία_χρηστών|Δημιουργία χρηστών]]
+
  
== Μετέπειτα ενέργειες ==
+
 
Αν και μπορείτε πια να χρησιμοποιήσετε το εργαστήριό σας άμεσα, κατά πάσα πιθανότητα τα παρακάτω θέματα θα σας φανούν χρήσιμα:
+
<!--nowiki>
* [[Windows/Χρήση|Βασικός χειρισμός του λειτουργικού συστήματος]]
+
{{Special:PrefixIndex/Windows/}}
* [[Windows/iTALC|Διαχείριση τάξης με το λογισμικό iTALC]]
+
</nowiki-->
* [[Windows/Προχωρημένα|Προχωρημένα θέματα MS-Windows]]
+

Τελευταία αναθεώρηση της 17:48, 19 Ιανουαρίου 2019

Τα Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. έχουν εξοπλιστεί την τελευταία δεκαπενταετία με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, συνήθως με έξι έως δεκαπέντε σταθμούς εργασίας και έναν εξυπηρετητή, σε αρχιτεκτονική πελάτη εξυπηρετητή. Τα λειτουργικά συστήματα που κυριάρχησαν στις εγκαταστάσεις ήταν του κατασκευαστικού οίκου Microsoft, γνωστά ως MS-Windows, σε διάφορες εκδόσεις. Ο συγκεκριμένος τρόπος υλοποίησης παρουσίαζε διάφορα προβλήματα στην πολυπλοκότητα της διαχείρισης, καθώς απαιτείται διαχείριση σε κάθε σταθμό εργασίας, στο αυξημένο κόστος της επιτόπιας υποστήριξης, στη σύντομη απαξίωση υλικού και λογισμικού και στο αυξημένο κόστος για την αναβάθμιση του εξοπλισμού.

Οι λύσεις αξιοποίησης MS-Windows περιβάλλοντος που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. (αυτοματοποίηση της εγκατάστασης, για μείωση του διαχειριστικού κόστους κ.τ.λ. σε συνδυασμό με μικρό κόστος υλοποίησης) περιλαμβάνουν είτε λειτουργία Domain Controller Server είτε λειτουργία Remote Desktop Session Host Server.


Info-32.pngΓια να εγκατασταθεί το περιβάλλον των MS-Windows στο ΣΕΠΕΗΥ θα πρέπει να διαθέτετε τις απαραίτητες άδειες MS-Windows Server για τον εξυπηρετητή και MS-Windows Professional για τους σταθμούς εργασίας. Επίσης θα πρέπει να διαθέτετε τον κατάλληλο αριθμό των Client Access Licenses (CALs) (ίσον με τον αριθμό των σταθμών εργασίας) για τον MS-Windows Server.

  • Εάν διαθέτετε MS-Windows 2016 Server και MS-Windows 10 Pro άδειες δείτε τις οδηγίες εδώ
  • Εάν διαθέτετε MS-Windows 2012 Server και MS-Windows 8 Pro άδειες δείτε τις οδηγίες εδώ
  • Εάν διαθέτετε MS-Windows 2008 Server και MS-Windows 7 Pro άδειες δείτε τις οδηγίες εδώ

Dialog-warning.pngΓενικά δεν συστήνεται η εγκατάσταση Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. με standalone PCs καθώς αυξάνεται υπερβολικά το κόστος υποστήριξης και καθημερινής λειτουργίας.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε απλή εγκατάσταση ενός σταθμού εργασίας (standalone) υπάρχουν πληροφορίες για Windows 7 είτε για Windows 8 είτε για Windows 10Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλεία