Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Windows"

 
(41 ενδιάμεσες εκδόσεις από 3 χρήστες δεν εμφανίζονται)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 
Τα Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. έχουν εξοπλιστεί την τελευταία δεκαπενταετία με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, συνήθως με έξι έως δεκαπέντε σταθμούς εργασίας και έναν εξυπηρετητή, σε αρχιτεκτονική πελάτη εξυπηρετητή. Τα λειτουργικά συστήματα που κυριάρχησαν στις εγκαταστάσεις ήταν του κατασκευαστικού οίκου Microsoft, γνωστά ως MS-Windows, σε διάφορες εκδόσεις. Ο συγκεκριμένος τρόπος υλοποίησης παρουσίαζε διάφορα προβλήματα στην πολυπλοκότητα της διαχείρισης, καθώς απαιτείται διαχείριση σε κάθε σταθμό εργασίας, στο αυξημένο κόστος της επιτόπιας υποστήριξης, στη σύντομη απαξίωση υλικού και λογισμικού και στο αυξημένο κόστος για την αναβάθμιση του εξοπλισμού.  
 
Τα Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. έχουν εξοπλιστεί την τελευταία δεκαπενταετία με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, συνήθως με έξι έως δεκαπέντε σταθμούς εργασίας και έναν εξυπηρετητή, σε αρχιτεκτονική πελάτη εξυπηρετητή. Τα λειτουργικά συστήματα που κυριάρχησαν στις εγκαταστάσεις ήταν του κατασκευαστικού οίκου Microsoft, γνωστά ως MS-Windows, σε διάφορες εκδόσεις. Ο συγκεκριμένος τρόπος υλοποίησης παρουσίαζε διάφορα προβλήματα στην πολυπλοκότητα της διαχείρισης, καθώς απαιτείται διαχείριση σε κάθε σταθμό εργασίας, στο αυξημένο κόστος της επιτόπιας υποστήριξης, στη σύντομη απαξίωση υλικού και λογισμικού και στο αυξημένο κόστος για την αναβάθμιση του εξοπλισμού.  
  
{{Notice|Στις παρούσες σελίδες η υπηρεσία της Τεχνικής Στήριξης παρουσιάζει υλικό υποστήριξης για εργαστήρια με εξυπηρετητή MS Windows Server 2008/MS Windows Server 2008 R2 και σταθμούς εργασίας MS Windows 7 Professional. Υλικό για υποστήριξη παλαιότερων εκδόσεων λειτουργικών συστημάτων MS-Windows Server και MS-Windows Professional, θα βρείτε στις σελίδες της βιβλιοθήκης του ts.sch.gr.}}
+
Οι λύσεις αξιοποίησης MS-Windows περιβάλλοντος που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. (αυτοματοποίηση της εγκατάστασης, για μείωση του διαχειριστικού κόστους κ.τ.λ. σε συνδυασμό με μικρό κόστος υλοποίησης) περιλαμβάνουν είτε λειτουργία Domain Controller Server είτε λειτουργία Remote Desktop Session Host Server.
 
 
Στην προσπάθεια εξεύρεσης μίας λύσης για το MS-Windows περιβάλλον που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. προσπαθήσαμε να αξιολογήσουμε τις υπάρχουσες λύσεις σε σχέση με τις δυνατότητες που παρέχουν για αυτοματοποίηση της εγκατάστασης και για μείωση του διαχειριστικού κόστους σε συνδυασμό με μικρό κόστος υλοποίησης.
 
  
 
{{Hint|Για να εγκατασταθεί το περιβάλλον των MS-Windows στο ΣΕΠΕΗΥ θα πρέπει να διαθέτετε τις απαραίτητες άδειες MS-Windows Server για τον εξυπηρετητή και MS-Windows Professional για τους σταθμούς εργασίας. Επίσης θα πρέπει να διαθέτετε τον κατάλληλο αριθμό των Client Access Licenses (CALs) (ίσον με τον αριθμό των σταθμών εργασίας) για τον MS-Windows Server.}}
 
{{Hint|Για να εγκατασταθεί το περιβάλλον των MS-Windows στο ΣΕΠΕΗΥ θα πρέπει να διαθέτετε τις απαραίτητες άδειες MS-Windows Server για τον εξυπηρετητή και MS-Windows Professional για τους σταθμούς εργασίας. Επίσης θα πρέπει να διαθέτετε τον κατάλληλο αριθμό των Client Access Licenses (CALs) (ίσον με τον αριθμό των σταθμών εργασίας) για τον MS-Windows Server.}}
  
== Αρχιτεκτονικές Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ με Windows==
+
* Εάν διαθέτετε MS-Windows 2016 Server και MS-Windows 10 Pro άδειες δείτε τις οδηγίες [[Windows/2016|εδώ]]
=== Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ με Domain Controller (Server - Client αρχιτεκτονική) ===
+
* Εάν διαθέτετε MS-Windows 2012 Server και MS-Windows 8 Pro άδειες δείτε τις οδηγίες [[Windows/2012|εδώ]]
Τα σχολικά εργαστήρια είναι συνήθως εγκατεστημένα είτε με αρχιτεκτονική Client Server όπου ο εξυπηρετητής είναι και Domain Controller παρέχοντας υπηρεσίες κεντρικής αυθεντικοποίησης και πιστοποίησης των χρηστών καθώς και κεντρική διαμοίραση φακέλων και εκτυπωτών. Επιπλέον υποστηρίζει υπηρεσίες κεντρικής ασφάλειας των σταθμών εργασίας και ρύθμισης του περιβάλλοντός τους.
+
* Εάν διαθέτετε MS-Windows 2008 Server και MS-Windows 7 Pro άδειες δείτε τις οδηγίες [[Windows/2008|εδώ]]
 
 
Οι οδηγίες για την συγκεκριμένη λύση [[Windows/Server Client|εδώ]].
 
 
 
=== Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ με Remote Desktop Session Host (RD Session Host Server - Thin Client αρχιτεκτονική) ===
 
Ο εξυπηρετητής αντί για Domain Controller μπορεί να είναι Terminal Server (ονομασία στα Windows Server 2003) ή αλλιώς Remote Desktop Session Host Server (ονομασία στα Windows Server 2008 R2 και μετέπειτα). Σε αυτή την περίπτωση οι σταθμοί εργασίας του εργαστηρίου λειτουργούν ως thin clients που συνδέονται στον εξυπηρετητή μέσω πρωτοκόλλου RDP.
 
 
 
Οι οδηγίες για τη συγκεκριμένη λύση [[Windows/RDSHServer Client|εδώ.]]
 
 
 
{{Hint| Ένας RD Session Host Server μπορεί να είναι και ταυτόχρονα Domain Controller αν και δεν ενδείκνυται.}}
 
  
{{Noticeυπηρεσία που ήταν γνωστή ως Terminal Services στα Windows Server 2003 μετονομάστηκε σε Remote Desktop Services από τα Windows Server 2008 και μετέπειτα.}}
+
{{Warning|Γενικά δεν συστήνεται η εγκατάσταση Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. με standalone PCs καθώς αυξάνεται υπερβολικά το κόστος υποστήριξης και καθημερινής λειτουργίας. <br>
 +
Σε περίπτωση που επιθυμείτε απλή εγκατάσταση ενός σταθμού εργασίας (standalone) υπάρχουν πληροφορίες για [[Windows/7|Windows 7]] είτε για [[Windows/8|Windows 8]] είτε για [[Windows/10|Windows 10]]}}
  
== Γενικές οδηγίες Windows ==
 
* [[Windows/Εγκατάσταση εξυπηρετητή|Εγκατάσταση εξυπηρετητή]]
 
* [[Windows/Εγκατάσταση σταθμού εργασίας|Εγκατάσταση σταθμού εργασίας]]
 
* [[Windows/Δημιουργία χρηστών|Δημιουργία χρηστών]]
 
* [[Windows/Εγκατάσταση λογισμικού|Εγκατάσταση λογισμικού]]
 
* [[Windows/Περιφερειακές συσκευές|Περιφερειακές συσκευές]]
 
* [[Windows/Προχωρημένα|Προχωρημένα]]
 
  
== Εφαρμογές ==
+
<!--nowiki>
{{#subpages:Windows/Εφαρμογές}}
+
{{Special:PrefixIndex/Windows/}}
 +
</nowiki-->

Τελευταία αναθεώρηση της 17:48, 19 Ιανουαρίου 2019

Τα Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. έχουν εξοπλιστεί την τελευταία δεκαπενταετία με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, συνήθως με έξι έως δεκαπέντε σταθμούς εργασίας και έναν εξυπηρετητή, σε αρχιτεκτονική πελάτη εξυπηρετητή. Τα λειτουργικά συστήματα που κυριάρχησαν στις εγκαταστάσεις ήταν του κατασκευαστικού οίκου Microsoft, γνωστά ως MS-Windows, σε διάφορες εκδόσεις. Ο συγκεκριμένος τρόπος υλοποίησης παρουσίαζε διάφορα προβλήματα στην πολυπλοκότητα της διαχείρισης, καθώς απαιτείται διαχείριση σε κάθε σταθμό εργασίας, στο αυξημένο κόστος της επιτόπιας υποστήριξης, στη σύντομη απαξίωση υλικού και λογισμικού και στο αυξημένο κόστος για την αναβάθμιση του εξοπλισμού.

Οι λύσεις αξιοποίησης MS-Windows περιβάλλοντος που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. (αυτοματοποίηση της εγκατάστασης, για μείωση του διαχειριστικού κόστους κ.τ.λ. σε συνδυασμό με μικρό κόστος υλοποίησης) περιλαμβάνουν είτε λειτουργία Domain Controller Server είτε λειτουργία Remote Desktop Session Host Server.


Info-32.pngΓια να εγκατασταθεί το περιβάλλον των MS-Windows στο ΣΕΠΕΗΥ θα πρέπει να διαθέτετε τις απαραίτητες άδειες MS-Windows Server για τον εξυπηρετητή και MS-Windows Professional για τους σταθμούς εργασίας. Επίσης θα πρέπει να διαθέτετε τον κατάλληλο αριθμό των Client Access Licenses (CALs) (ίσον με τον αριθμό των σταθμών εργασίας) για τον MS-Windows Server.


  • Εάν διαθέτετε MS-Windows 2016 Server και MS-Windows 10 Pro άδειες δείτε τις οδηγίες εδώ
  • Εάν διαθέτετε MS-Windows 2012 Server και MS-Windows 8 Pro άδειες δείτε τις οδηγίες εδώ
  • Εάν διαθέτετε MS-Windows 2008 Server και MS-Windows 7 Pro άδειες δείτε τις οδηγίες εδώ


Dialog-warning.pngΓενικά δεν συστήνεται η εγκατάσταση Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. με standalone PCs καθώς αυξάνεται υπερβολικά το κόστος υποστήριξης και καθημερινής λειτουργίας.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε απλή εγκατάσταση ενός σταθμού εργασίας (standalone) υπάρχουν πληροφορίες για Windows 7 είτε για Windows 8 είτε για Windows 10