Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Windows"

(Αντικατάσταση σελίδας με 'Πραγματοποιείτε αναβάθμιση...')
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
Για να εγκατασταθεί το περιβάλλον των MS-Windows στο ΣΕΠΕΗΥ θα πρέπει να διαθέτετε τις απαραίτητες άδειες MS-Windows Server για τον εξυπηρετητή και MS-Windows Professional για τους σταθμούς εργασίας. Επίσης θα πρέπει να διαθέτετε τον κατάλληλο αριθμό των Client Access Licenses (CALs) (ίσον με τον αριθμό των σταθμών εργασίας) για τον MS-Windows Server.
+
Πραγματοποιείτε αναβάθμιση...
 
 
{{Hint|Τα σχολικά εργαστήρια είναι συνήθως εγκατεστημένα είτε με αρχιτεκτονική Client Server όπου ο εξυπηρετητής είναι και Domain Controller παρέχοντας υπηρεσίες κεντρικής αυθεντικοποίησης και πιστοποίησης των χρηστών καθώς και κεντρική διαμοίραση φακέλων και εκτυπωτών. Επιπλέον υποστηρίζει υπηρεσίες κεντρικής ασφάλειας των σταθμών εργασίας και ρύθμισης του περιβάλλοντός τους. Οι οδηγίες που ακολουθούν αφορούν αυτού του είδους την εγκατάσταση.}}
 
<br>
 
{{Warning|Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα ο εξυπηρετητής αντί για Domain Controller να είναι Remote Desktop Server (μπορεί να είναι και ταυτόχρονα αν και δεν ενδείκνυται). Σε μία τέτοια περίπτωση οι σταθμοί εργασίας του εργαστηρίου λειτουργούν ως thin client και συνδέονται στον εξυπηρετητή. Οδηγίες για τη συγκεκριμένη αρχιτεκτονική [[Windows/RDS|εδώ.]]}}
 
 
 
==Προετοιμασία==
 
* [[Windows/Αρχιτεκτονική|Αρχιτεκτονική]]
 
* [[Windows/Πλεονεκτήματα|Αναμενόμενα οφέλη]]
 
* [[Windows/Απαιτήσεις|Ελάχιστες Απαιτήσεις υλικού ΣΕΠΕΗΥ]]
 
* [[Windows/Έλεγχος συμβατότητας|Έλεγχος Συμβατότητας υλικού εξυπηρετητή & σταθμών εργασίας]]
 
 
 
== Οδηγίες εγκατάστασης ==
 
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες με τη σειρά για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ΣΕΠΕΗΥ σας.
 
* [[Windows/Εγκατάσταση_εξυπηρετητή|Εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος του εξυπηρετητή]]
 
* [[Windows/Ρύθμιση_εξυπηρετητή|Βασική Ρύθμιση του εξυπηρετητή]]
 
* [[Windows/Εξυπηρετητής_Domain_Controller|Ρύθμιση του εξυπηρετητή ως Domain Controller]]
 
* [[Windows/Διαμόρφωση_domain|Διαμόρφωση του Domain]]
 
* [[Windows/Εγκατάσταση_σταθμού_εργασίας| Εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος του σταθμού εργασίας]]
 
* [[Windows/Ρύθμιση_σταθμού_εργασίας|Σύνδεση του σταθμού εργασίας στο Domain]]
 
* [[Windows/Εγκατάσταση_λογισμικού|Εγκατάσταση Επιπλέον Λογισμικού]]
 
* [[Windows/Δημιουργία_χρηστών|Δημιουργία χρηστών]]
 
 
 
== Μετέπειτα ενέργειες ==
 
Αν και μπορείτε πια να χρησιμοποιήσετε το εργαστήριό σας άμεσα, κατά πάσα πιθανότητα τα παρακάτω θέματα θα σας φανούν χρήσιμα:
 
* [[Windows/Χρήση|Βασικός χειρισμός του λειτουργικού συστήματος]]
 
* [[Windows/iTALC|Διαχείριση τάξης με το λογισμικό iTALC]]
 
* [[Windows/Περιφερειακές συσκευές|Εγκατάσταση και ρύθμιση περιφερειακών συσκευών]]
 
* [[Windows/Προχωρημένα|Προχωρημένα θέματα MS-Windows]] (εγκατάσταση επιπλέον υπηρεσιών)
 
 
 
{{Notice|Στις παρούσες σελίδες η υπηρεσία της Τεχνικής Στήριξης παρουσιάζει υλικό υποστήριξης για εργαστήρια με εξυπηρετητή MS Windows Server 2008 και σταθμούς εργασίας MS Windows 7 Professional. Υλικό για υποστήριξη παλαιότερων εκδόσεων λειτουργικών συστημάτων MS-Windows Server και MS-Windows Professional, θα βρείτε στις σελίδες της βιβλιοθήκης του ts.sch.gr.}}
 

Αναθεώρηση της 13:49, 26 Φεβρουαρίου 2014

Πραγματοποιείτε αναβάθμιση...