Προσωπικά εργαλεία

Windows

Από WIKI Τεχνικής Στήριξης
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Σύντομα κοντά σας

    1. Ρύθμιση
    2. Εγκατάσταση
   1. RD Session Host
    1. Ενεργοποίηση
    2. Εγκατάσταση CALs
    3. Εγκατάσταση
   2. RD CALs
  1. RDS
 1. Υπηρεσίες
  1. Απομακρυσμένη πρόσβαση
  2. WSUS
  3. VirtualBox
   1. 2012
   2. 2008
  4. Squid
  5. MSE
 2. Προχωρημένα
  1. Σαρωτές
  2. Κάμερες
  3. Εκτυπωτές
  4. Διαδραστικοί
  5. UPS
 3. Περιφερειακές συσκευές
  1. Απομακρυσμένη πρόσβαση
  2. iTALC
  3. VirtualBox
  4. Veyon
  5. VLC Player
   1. 3.5
   2. 2012
   3. 2008
   4. 2.7
  6. Squid
  7. Snappy Driver Installer
  8. Pale Moon
  9. Mozilla Firefox
  10. MS Office
  11. MBSA
  12. LibreOffice
  13. Java
  14. IrfanView
  15. InfraRecorder
  16. Google Chrome
  17. Gimp
  18. Flash Player
  19. Blender
  20. Audacity
  21. Adobe Reader
  22. 7-zip
 4. Εφαρμογές
 5. Εγκατάσταση σταθμού εργασίας
 6. Εγκατάσταση λογισμικού
 7. Εγκατάσταση εξυπηρετητή
 8. Δημιουργία χρηστών
 9. Για την pdf έκδοση
 10. Βασικές ρυθμίσεις εξυπηρετητή
  1. 2008
 11. SiteMap
  1. Χρήση
  2. Ρύθμιση σταθμού εργασίας
  3. Ρύθμιση εξυπηρετητή
  4. Προχωρημένα
  5. Πλεονεκτήματα
   1. Εκτυπωτές
  6. Περιφερειακές συσκευές
   1. iTALC
  7. Εγκατάσταση σταθμού εργασίας
  8. Εγκατάσταση λογισμικού
  9. Εγκατάσταση εξυπηρετητή
  10. Διαμόρφωση
  11. Δημιουργία χρηστών
  12. Βασικές ρυθμίσεις εξυπηρετητή
  13. Αρχιτεκτονική
  14. Απαιτήσεις
  15. Έλεγχος συμβατότητας
 12. Server Client
  1. Ρύθμιση σταθμού εργασίας
  2. Ρύθμιση εξυπηρετητή
  3. Προχωρημένα
  4. Πλεονεκτήματα
   1. Σαρωτές
   2. Κάμερες
   3. Εκτυπωτές
   4. Διαδραστικοί
   5. UPS
  5. Περιφερειακές συσκευές
  6. Μειονεκτήματα
   1. iTALC
  7. Εγκατάσταση σταθμού εργασίας
  8. Εγκατάσταση λογισμικού
  9. Εγκατάσταση εξυπηρετητή
  10. Δημιουργία χρηστών
  11. Βασικές ρυθμίσεις εξυπηρετητή
  12. Αρχιτεκτονική
  13. Απαιτήσεις
  14. Έλεγχος συμβατότητας
 13. RDSHServer Client
   1. Mozila Firefox
   2. MS Office
   3. MBSA
   4. LibreOffice
   5. IrfanView
   6. InfraRecorder
   7. Google Chrome
   8. Adobe Reader
   9. 7-zip
  1. Εφαρμογές
  2. Εγκατάσταση σταθμού εργασίας
  3. Εγκατάσταση λογισμικού
  4. Εγκατάσταση
  5. Δημιουργία χρηστών
 14. 8
   1. Mozila Firefox
   2. MS Office
   3. MBSA
   4. LibreOffice
   5. IrfanView
   6. InfraRecorder
   7. Google Chrome
   8. Adobe Reader
   9. 7-zip
  1. Εφαρμογές
  2. Εγκατάσταση σταθμού εργασίας
  3. Εγκατάσταση λογισμικού
  4. Εγκατάσταση
  5. Δημιουργία χρηστών
 15. 7
  1. Συμβατότητα
  2. Προχωρημένα
   1. Απομακρυσμένη πρόσβαση
   2. VirtualBox
   3. VLC Player
   4. Squid
   5. Snappy Driver Installer
   6. Pale Μoon
   7. Mozila Firefox
   8. MS Office
   9. LibreOffice
   10. Java
   11. IrfanView
   12. InfraRecorder
   13. Google Chrome
   14. Gimp
   15. Flash Player
   16. Blender
   17. Audacity
   18. Adobe Reader
   19. 7-zip
  3. Εφαρμογές
  4. Εγκατάσταση λογισμικού
  5. Εγκατάσταση εξυπηρετητή
  6. Δημιουργία χρηστών
  7. Βασικές ρυθμίσεις εξυπηρετητή
  8. Απαιτήσεις
  9. test
   1. Χρήση
   2. Ρύθμιση σταθμού εργασίας
   3. Ρύθμιση εξυπηρετητή
    1. Διαμοιρασμός αναβαθμίσεων
    2. Απομακρυσμένη πρόσβαση
    3. VirtualBox
    4. Squid
   4. Προχωρημένα
   5. Πλεονεκτήματα
    1. Σαρωτές
    2. Κάμερες
    3. Εκτυπωτές
    4. Διαδραστικοί
    5. UPS
   6. Περιφερειακές συσκευές
    1. Veyon
   7. Εγκατάσταση σταθμού εργασίας
   8. Εγκατάσταση λογισμικού
   9. Εγκατάσταση εξυπηρετητή
   10. Διαμόρφωση
   11. Δημιουργία χρηστών
   12. Βασικές ρυθμίσεις εξυπηρετητή
   13. Αρχιτεκτονική
   14. Απαιτήσεις
   15. Έλεγχος συμβατότητας
  10. Server Client
   1. Ρύθμιση σταθμού εργασίας
   2. Ρύθμιση εξυπηρετητή
    1. Διαμοιρασμός αναβαθμίσεων
    2. Απομακρυσμένη πρόσβαση
    3. VirtualBox
    4. Squid
   3. Προχωρημένα
   4. Πλεονεκτήματα
   5. Περιφερειακές συσκευές
   6. Μειονεκτήματα
    1. Veyon
   7. Εγκατάσταση λογισμικού
   8. Εγκατάσταση εξυπηρετητή
   9. Δημιουργία χρηστών
   10. Βασικές ρυθμίσεις εξυπηρετητή
   11. Αρχιτεκτονική
   12. Απαιτήσεις
   13. Έλεγχος συμβατότητας
   14. Veyon

Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλεία