Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Windows/Εγκατάσταση λογισμικού"

 
(2 ενδιάμεσες εκδόσεις από ένα χρήστη δεν εμφανίζονται)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 
Στον εξυπηρετητή και στους σταθμούς εργασίας προτείνεται η εγκατάσταση ορισμένων προγραμμάτων με σκοπό τη βελτιστοποίηση της απόδοσης, την ασφάλεια και την αυξημένη λειτουργικότητα του σχολικού εργαστηρίου. Αυτές οι εφαρμογές ανήκουν κυρίως στις ακόλουθες κατηγορίες λογισμικού:
 
Στον εξυπηρετητή και στους σταθμούς εργασίας προτείνεται η εγκατάσταση ορισμένων προγραμμάτων με σκοπό τη βελτιστοποίηση της απόδοσης, την ασφάλεια και την αυξημένη λειτουργικότητα του σχολικού εργαστηρίου. Αυτές οι εφαρμογές ανήκουν κυρίως στις ακόλουθες κατηγορίες λογισμικού:
 
* Εφαρμογές συμπίεσης – αποσυμπίεσης αρχείων.
 
* Εφαρμογές συμπίεσης – αποσυμπίεσης αρχείων.
 +
* Εφαρμογές εγγραφής CD - DVD.
 
* Εφαρμογές προστασίας από επιβλαβές λογισμικό.
 
* Εφαρμογές προστασίας από επιβλαβές λογισμικό.
* Εφαρμογές εγγραφής CD - DVD.
 
 
* Εφαρμογές αναπαραγωγής διαδεδομένων αρχείων (εικόνες, ήχος, βίντεο, αρχεία pdf κλπ).
 
* Εφαρμογές αναπαραγωγής διαδεδομένων αρχείων (εικόνες, ήχος, βίντεο, αρχεία pdf κλπ).
 
* Εφαρμογές περιήγησης στον παγκόσμιο ιστό.
 
* Εφαρμογές περιήγησης στον παγκόσμιο ιστό.
 
* Εφαρμογές γραφείου.
 
* Εφαρμογές γραφείου.
 
* Εφαρμογές λήψης αντιγράφων ασφαλείας.
 
* Εφαρμογές λήψης αντιγράφων ασφαλείας.
* Εφαρμογές επιτάχυνσης της πρόσβασης στο διαδίκτυο (caching με χρήση proxy server).
+
* Εφαρμογές επεξεργασίας ήχου, εικόνας και κινούμενης εικόνας (video)
* Εφαρμογές διαχείρισης σχολικού εργαστηρίου.
 
Αν και είναι διαδεδομένα πολλά διαφορετικά προγράμματα σε διάφορες εκδόσεις στα σχολικά εργαστήρια και το καθένα από αυτά απαιτεί διαφορετική μεθοδολογία εγκατάστασης, είναι δυνατή η διατύπωση κάποιων βασικών αρχών, που θα οδηγήσουν σε καλύτερα αποτελέσματα.
 

Τελευταία αναθεώρηση της 16:24, 30 Ιανουαρίου 2019

Στον εξυπηρετητή και στους σταθμούς εργασίας προτείνεται η εγκατάσταση ορισμένων προγραμμάτων με σκοπό τη βελτιστοποίηση της απόδοσης, την ασφάλεια και την αυξημένη λειτουργικότητα του σχολικού εργαστηρίου. Αυτές οι εφαρμογές ανήκουν κυρίως στις ακόλουθες κατηγορίες λογισμικού:

  • Εφαρμογές συμπίεσης – αποσυμπίεσης αρχείων.
  • Εφαρμογές εγγραφής CD - DVD.
  • Εφαρμογές προστασίας από επιβλαβές λογισμικό.
  • Εφαρμογές αναπαραγωγής διαδεδομένων αρχείων (εικόνες, ήχος, βίντεο, αρχεία pdf κλπ).
  • Εφαρμογές περιήγησης στον παγκόσμιο ιστό.
  • Εφαρμογές γραφείου.
  • Εφαρμογές λήψης αντιγράφων ασφαλείας.
  • Εφαρμογές επεξεργασίας ήχου, εικόνας και κινούμενης εικόνας (video)