Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Windows/Εγκατάσταση λογισμικού"

(Αντικατάσταση σελίδας με '{{:Windows/2012/Εγκατάσταση λογισμικού}}')
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
{{:Windows/2012/Εγκατάσταση λογισμικού}}
+
Στον εξυπηρετητή και στους σταθμούς εργασίας προτείνεται η εγκατάσταση ορισμένων προγραμμάτων με σκοπό τη βελτιστοποίηση της απόδοσης, την ασφάλεια και την αυξημένη λειτουργικότητα του σχολικού εργαστηρίου. Αυτές οι εφαρμογές ανήκουν κυρίως στις ακόλουθες κατηγορίες λογισμικού:
 +
* Εφαρμογές συμπίεσης – αποσυμπίεσης αρχείων.
 +
* Εφαρμογές προστασίας από επιβλαβές λογισμικό.
 +
* Εφαρμογές εγγραφής CD - DVD.
 +
* Εφαρμογές αναπαραγωγής διαδεδομένων αρχείων (εικόνες, ήχος, βίντεο, αρχεία pdf κλπ).
 +
* Εφαρμογές περιήγησης στον παγκόσμιο ιστό.
 +
* Εφαρμογές γραφείου.
 +
* Εφαρμογές λήψης αντιγράφων ασφαλείας.
 +
* Εφαρμογές επιτάχυνσης της πρόσβασης στο διαδίκτυο (caching με χρήση proxy server).
 +
* Εφαρμογές διαχείρισης σχολικού εργαστηρίου.
 +
Αν και είναι διαδεδομένα πολλά διαφορετικά προγράμματα σε διάφορες εκδόσεις στα σχολικά εργαστήρια και το καθένα από αυτά απαιτεί διαφορετική μεθοδολογία εγκατάστασης, είναι δυνατή η διατύπωση κάποιων βασικών αρχών, που θα οδηγήσουν σε καλύτερα αποτελέσματα.
 +
 
 +
{{Hint|Είναι επιθυμητή η πλήρης εγκατάσταση των προγραμμάτων, αν το επιτρέπει η διαθέσιμη χωρητικότητα στους σκληρούς δίσκους των υπολογιστών. Με αυτό τον τρόπο δεν θα απαιτούνται τα μέσα εγκατάστασης, αν μελλοντικά γίνει χρήση κάποιας λειτουργίας ενός προγράμματος, που αρχικά δεν είχε εγκατασταθεί.}}
 +
 
 +
{{Warning|Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εγκατάστασης (π.χ. ο φάκελος στον οποίο θα αντιγραφούν τα αρχεία της εφαρμογής) θα πρέπει να γίνονται αποδεκτές εκτός και υπάρχει συγκεκριμένος λόγος για το αντίθετο. Διαφορετικά υπάρχει σημαντικός κίνδυνος για δυσλειτουργία κάποιων εφαρμογών (π.χ. εξαιτίας μονοπατιών [pathnames] που περιέχουν κενά).}}
 +
 
 +
Όταν υπάρχει σχετική δυνατότητα, είναι επιθυμητή η κεντρική εγκατάσταση και διαχείριση των προγραμμάτων από τον εξυπηρετητή, χωρίς να απαιτείται η πραγματοποίηση οποιασδήποτε λειτουργίας στους σταθμούς εργασίας. Αυτό είναι π.χ. εφικτό σε ορισμένες εκδόσεις εφαρμογών προστασίας από ιούς.
 +
 
 +
{{Hint|Προτείνεται να αποφεύγεται η δημιουργία συντομεύσεων στην επιφάνεια εργασίας και στην μπάρα γρήγορης εκκίνησης εφαρμογών (quick launch) και η προσθήκη εικονιδίων στην taskbar, αν δεν είναι απαραίτητα. Η αντίθετη προσέγγιση δεν θα δημιουργήσει προβλήματα, αλλά θα επιβαρύνει αισθητικά και από άποψη διαθέσιμων πόρων τα υπολογιστικά συστήματα.}}
 +
 
 +
Σημαντικό μέρος της ασφάλειας των ΣΕΠΕΗΥ καλύπτεται από τους δρομολογητές του ΠΣΔ, οι οποίοι περιορίζουν την πρόσβαση προς τον εξυπηρετητή και τους σταθμούς εργασίας σε επιλεγμένες θύρες. Επίσης ο Windows Server 2008 (αντίθετα με τις προγενέστερες εκδόσεις της οικογένειας ΛΣ Windows Server) έχει ενεργοποιημένο το Windows Firewall. Στις ενότητες που ακολουθούν διατηρούμε τις ρυθμίσεις αυτές, αλλά επιτρέπουμε επιπλέον θύρες επικοινωνίας του εξυπηρετητή για παροχή υπηρεσιών προς τους σταθμούς εργασίας του ΣΕΠΕΗΥ, δίνοντας κάθε φορά τις απαραίτητες οδηγίες.
 +
 
 +
Ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες για την εγκατάσταση και ρύθμιση ορισμένων διαδεδομένων προγραμμάτων στο σχολικό περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εγκαθίστανται προγράμματα τα οποία είτε είναι ελεύθερα προς χρήση στο σχολικό εργαστήριο, πχ. με άδεια GNU GPL, είτε προγράμματα για τα οποία το σχολικό εργαστήριο έχει προμηθευτεί άδειες χρήσης.
 +
 
 +
== Διαχείριση συμπιεσμένων αρχείων ==
 +
Στο περιβάλλον Windows Server 2012 και Windows 8-8.1 υποστηρίζεται η εφαρμογή {{Application-windows|Συμπιεσμένος φάκελος (μορφή zip)}}, για τη συμπίεση και αποσυμπίεση αρχείων σύμφωνα με το format zip. Η συμπίεση αρχείων ενεργοποιείται με την ενεργοποίηση της επιλογής {{Menu|δεξί κλικ στα προς συμπίεση αρχεία|Αποστολή προς|Συμπιεσμένος φάκελος (μορφή zip)}}, ενώ η αποσυμπίεση εφαρμόζεται με απευθείας άνοιγμα των συμπιεσμένων αρχείων ή με {{Menu|δεξί κλικ του συμπιεσμένου αρχείου|Εξαγωγή όλων...}}.
 +
 
 +
Μια ικανοποιητική και ανέξοδη λύση στην συμπίεση – αποσυμπίεση αρχείων προσφέρει η εφαρμογή [[Windows/2012/Εφαρμογές/7-zip|7-zip]].
 +
 
 +
== Antivirus - Antispyware ==
 +
Η προστασία από τους ιούς στα σχολικά εργαστήρια επιτυγχάνεται με χρήση εφαρμογών, που συνήθως εκμεταλλεύονται την αρχιτεκτονική των εργαστηρίων. Στον εξυπηρετητή του σχολικού εργαστηρίου εγκαθίσταται το κύριο μέρος της εφαρμογής από όπου γίνεται συνολικά και η διαχείρισή της.
 +
 
 +
Η διαδικασία εγκατάστασης και ρύθμισης περιγράφεται σε ξεχωριστό κείμενο οδηγιών για την ευρέως διαδεδομένη εφαρμογή Microsoft Security Essentials (έκδοση 2), με την ονομασία «Οδηγίες Εγκατάστασης Microsoft Security Essentials». Αυτό βρίσκεται στην βιβλιοθήκη του ενημερωτικού κόμβου της Τεχνικής Στήριξης, στο section με την ονομασία "Οδηγίες Εγκατάστασης – Διαχείρισης Εργαστηρίων".
 +
 
 +
{{Hint|Συνίσταται η μεταφόρτωση και ανάγνωση της πλέον πρόσφατης έκδοσης του κειμένου.}}
 +
 
 +
== Εγγραφή οπτικών μέσων ==
 +
Στους υπολογιστές που διαθέτουν συσκευή εγγραφής είναι απαραίτητη κάποια εφαρμογή που θα αξιοποιήσει τη συσκευή. Ιδιαίτερα διαδεδομένη είναι η εφαρμογή [[Windows/2012/Εφαρμογές/InfraRecorder|InfraRecorder]].
 +
 
 +
== Ανάγνωση αρχείων PDF ==
 +
Για την ανάγνωση των αρχείων pdf είναι απαραίτητη κάποια έκδοση της δωρεάν εφαρμογής [[Windows/2012/Εφαρμογές/Adobe Reader|Adobe Reader]].
 +
 
 +
== Επισκόπηση εικόνων ==
 +
Για την επισκόπηση εικόνων και για την θέαση άλλων πολυμεσικών αρχείων γενικότερα είναι χρήσιμο κάποιο εξειδικευμένο πρόγραμμα. Στους υπολογιστές των σχολικών εργαστηρίων μπορεί να εγκατασταθεί με πολύ απλά βήματα το [[Windows/2012/Εφαρμογές/IrfanView|IrfanView]], που αποτελεί δωρεάν λογισμικό και θεωρείται κορυφαίο στην κατηγορία του.
 +
 
 +
== Φυλλομετρητής (Browser) ==
 +
Η περιήγηση στον παγκόσμιο ιστό μπορεί να γίνεται με εφαρμογές που παρέχουν επιπλέον λειτουργικότητες ή υποστηρίζονται καλύτερα από κάποιους ιστότοπους από τον Internet Explorer που περιέχεται στο λειτουργικό σύστημα. Τέτοιες εφαρμογές είναι το [[Windows/2012/Εφαρμογές/Mozila Firefox|Mozilla Firefox]] και το [[Windows/2012/Εφαρμογές/Google Chrome|Google Chrome]].
 +
 
 +
== Σουίτα γραφείου ==
 +
Η σουίτα εφαρμογών είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στο σχολικό περιβάλλον, καθώς συμπεριλαμβάνεται πολύ συχνά στην αρχική προμήθεια των σχολικών εργαστηρίων. Προτείνεται να εγκαθίσταται πλήρως όλο το πακέτο εφαρμογών, σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν και αναφέρονται στην εξελληνισμένη έκδοση της σουίτας. Παρακάτω παρουσιάζονται οι οδηγίες εγκατάστασης και για τις 2 διαδεδομένες σουίτες, [[Windows/2012/Εφαρμογές/MS Office|MS Office]] (έκδοση Professional 2010) καθώς και [[Windows/2012/Εφαρμογές/LibreOffice|LibreOffice]] (έκδοση 3.6).
 +
 
 +
== Αναπαραγωγή πολυμέσων ==
 +
Για την αναπαραγωγή υλικού multimedia συνίσταται η εγκατάσταση του προγράμματος VLC media player (http://www.videolan.org/vlc/).
 +
 
 +
== Εγκατάσταση java ==
 +
Από τη σελίδα http://www.java.com κατεβάζουμε το εκτελέσιμο για Windows, που εγκαθιστά τα πρόσθετα για Internet Explorer και Firefox, αλλά και το Java Run-time Environment.
 +
 
 +
== Εγκατάσταση Flash Player ==
 +
Η εγκατάσταση Flash Player, πραγματοποιείται ξεχωριστά για Interner Explorer και Firefox, λαμβάνοντας τα εκτελέσιμα εγκατάστασης από τη σελίδα http://get.adobe.com/flashplayer.
 +
Δεν απαιτείται και συνίσταται να μην λαμβάνονται άλλα λογισμικά που προτείνονται από τη συγκεκριμένη σελίδα, όπως π.χ. Security Scanners ή Browser Toolbars.
 +
Οι πρόσφατες εκδόσεις του Flash Player προτείνουν την εγκατάσταση υπηρεσίας αυτόματης αναβάθμισής τους, ρύθμιση που συνίσταται να ακολουθείται, καθώς μειώνει το διαχειριστικό κόστος των εργαστηρίων.
 +
 
 +
== Ανάλυση Ασφάλειας ==
 +
Ο Microsoft Baseline Security Analyzer επιτρέπει να ελεγχθεί η ασφάλεια των υπολογιστικών συστημάτων που απαρτίζουν το εργαστήριο πληροφορικής. Ανιχνεύει επικίνδυνες ρυθμίσεις και ελλείψεις σε ότι αφορά την εγκατάσταση κρίσιμων εκδόσεων στα νεότερα λειτουργικά συστήματα της Microsoft και σε μια σειρά διαδεδομένων στο σχολικό περιβάλλον εφαρμογών (Internet Explorer, MS Office κλπ). Επίσης καθοδηγεί το χρήστη του εργαλείου στην εκτέλεση των απαραίτητων βημάτων για την αντιμετώπιση των παραπάνω. Η τελευταία έκδοση (2.2) μπορεί να ληφθεί από το δικτυακό τόπο της Microsoft και εγκαθίσταται εύκολα σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες εγκατάστασης [[Windows/2012/Εφαρμογές/MBSA|MBSA]].

Αναθεώρηση της 18:50, 3 Δεκεμβρίου 2015

Στον εξυπηρετητή και στους σταθμούς εργασίας προτείνεται η εγκατάσταση ορισμένων προγραμμάτων με σκοπό τη βελτιστοποίηση της απόδοσης, την ασφάλεια και την αυξημένη λειτουργικότητα του σχολικού εργαστηρίου. Αυτές οι εφαρμογές ανήκουν κυρίως στις ακόλουθες κατηγορίες λογισμικού:

  • Εφαρμογές συμπίεσης – αποσυμπίεσης αρχείων.
  • Εφαρμογές προστασίας από επιβλαβές λογισμικό.
  • Εφαρμογές εγγραφής CD - DVD.
  • Εφαρμογές αναπαραγωγής διαδεδομένων αρχείων (εικόνες, ήχος, βίντεο, αρχεία pdf κλπ).
  • Εφαρμογές περιήγησης στον παγκόσμιο ιστό.
  • Εφαρμογές γραφείου.
  • Εφαρμογές λήψης αντιγράφων ασφαλείας.
  • Εφαρμογές επιτάχυνσης της πρόσβασης στο διαδίκτυο (caching με χρήση proxy server).
  • Εφαρμογές διαχείρισης σχολικού εργαστηρίου.

Αν και είναι διαδεδομένα πολλά διαφορετικά προγράμματα σε διάφορες εκδόσεις στα σχολικά εργαστήρια και το καθένα από αυτά απαιτεί διαφορετική μεθοδολογία εγκατάστασης, είναι δυνατή η διατύπωση κάποιων βασικών αρχών, που θα οδηγήσουν σε καλύτερα αποτελέσματα.


Info-32.pngΕίναι επιθυμητή η πλήρης εγκατάσταση των προγραμμάτων, αν το επιτρέπει η διαθέσιμη χωρητικότητα στους σκληρούς δίσκους των υπολογιστών. Με αυτό τον τρόπο δεν θα απαιτούνται τα μέσα εγκατάστασης, αν μελλοντικά γίνει χρήση κάποιας λειτουργίας ενός προγράμματος, που αρχικά δεν είχε εγκατασταθεί.Dialog-warning.pngΟι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εγκατάστασης (π.χ. ο φάκελος στον οποίο θα αντιγραφούν τα αρχεία της εφαρμογής) θα πρέπει να γίνονται αποδεκτές εκτός και υπάρχει συγκεκριμένος λόγος για το αντίθετο. Διαφορετικά υπάρχει σημαντικός κίνδυνος για δυσλειτουργία κάποιων εφαρμογών (π.χ. εξαιτίας μονοπατιών [pathnames] που περιέχουν κενά).


Όταν υπάρχει σχετική δυνατότητα, είναι επιθυμητή η κεντρική εγκατάσταση και διαχείριση των προγραμμάτων από τον εξυπηρετητή, χωρίς να απαιτείται η πραγματοποίηση οποιασδήποτε λειτουργίας στους σταθμούς εργασίας. Αυτό είναι π.χ. εφικτό σε ορισμένες εκδόσεις εφαρμογών προστασίας από ιούς.


Info-32.pngΠροτείνεται να αποφεύγεται η δημιουργία συντομεύσεων στην επιφάνεια εργασίας και στην μπάρα γρήγορης εκκίνησης εφαρμογών (quick launch) και η προσθήκη εικονιδίων στην taskbar, αν δεν είναι απαραίτητα. Η αντίθετη προσέγγιση δεν θα δημιουργήσει προβλήματα, αλλά θα επιβαρύνει αισθητικά και από άποψη διαθέσιμων πόρων τα υπολογιστικά συστήματα.


Σημαντικό μέρος της ασφάλειας των ΣΕΠΕΗΥ καλύπτεται από τους δρομολογητές του ΠΣΔ, οι οποίοι περιορίζουν την πρόσβαση προς τον εξυπηρετητή και τους σταθμούς εργασίας σε επιλεγμένες θύρες. Επίσης ο Windows Server 2008 (αντίθετα με τις προγενέστερες εκδόσεις της οικογένειας ΛΣ Windows Server) έχει ενεργοποιημένο το Windows Firewall. Στις ενότητες που ακολουθούν διατηρούμε τις ρυθμίσεις αυτές, αλλά επιτρέπουμε επιπλέον θύρες επικοινωνίας του εξυπηρετητή για παροχή υπηρεσιών προς τους σταθμούς εργασίας του ΣΕΠΕΗΥ, δίνοντας κάθε φορά τις απαραίτητες οδηγίες.

Ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες για την εγκατάσταση και ρύθμιση ορισμένων διαδεδομένων προγραμμάτων στο σχολικό περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εγκαθίστανται προγράμματα τα οποία είτε είναι ελεύθερα προς χρήση στο σχολικό εργαστήριο, πχ. με άδεια GNU GPL, είτε προγράμματα για τα οποία το σχολικό εργαστήριο έχει προμηθευτεί άδειες χρήσης.

Διαχείριση συμπιεσμένων αρχείων

Στο περιβάλλον Windows Server 2012 και Windows 8-8.1 υποστηρίζεται η εφαρμογή Application-windows-other.png Συμπιεσμένος φάκελος (μορφή zip), για τη συμπίεση και αποσυμπίεση αρχείων σύμφωνα με το format zip. Η συμπίεση αρχείων ενεργοποιείται με την ενεργοποίηση της επιλογής  δεξί κλικ στα προς συμπίεση αρχεία  Αποστολή προς  Συμπιεσμένος φάκελος (μορφή zip) , ενώ η αποσυμπίεση εφαρμόζεται με απευθείας άνοιγμα των συμπιεσμένων αρχείων ή με  δεξί κλικ του συμπιεσμένου αρχείου  Εξαγωγή όλων... .

Μια ικανοποιητική και ανέξοδη λύση στην συμπίεση – αποσυμπίεση αρχείων προσφέρει η εφαρμογή 7-zip.

Antivirus - Antispyware

Η προστασία από τους ιούς στα σχολικά εργαστήρια επιτυγχάνεται με χρήση εφαρμογών, που συνήθως εκμεταλλεύονται την αρχιτεκτονική των εργαστηρίων. Στον εξυπηρετητή του σχολικού εργαστηρίου εγκαθίσταται το κύριο μέρος της εφαρμογής από όπου γίνεται συνολικά και η διαχείρισή της.

Η διαδικασία εγκατάστασης και ρύθμισης περιγράφεται σε ξεχωριστό κείμενο οδηγιών για την ευρέως διαδεδομένη εφαρμογή Microsoft Security Essentials (έκδοση 2), με την ονομασία «Οδηγίες Εγκατάστασης Microsoft Security Essentials». Αυτό βρίσκεται στην βιβλιοθήκη του ενημερωτικού κόμβου της Τεχνικής Στήριξης, στο section με την ονομασία "Οδηγίες Εγκατάστασης – Διαχείρισης Εργαστηρίων".


Info-32.pngΣυνίσταται η μεταφόρτωση και ανάγνωση της πλέον πρόσφατης έκδοσης του κειμένου.


Εγγραφή οπτικών μέσων

Στους υπολογιστές που διαθέτουν συσκευή εγγραφής είναι απαραίτητη κάποια εφαρμογή που θα αξιοποιήσει τη συσκευή. Ιδιαίτερα διαδεδομένη είναι η εφαρμογή InfraRecorder.

Ανάγνωση αρχείων PDF

Για την ανάγνωση των αρχείων pdf είναι απαραίτητη κάποια έκδοση της δωρεάν εφαρμογής Adobe Reader.

Επισκόπηση εικόνων

Για την επισκόπηση εικόνων και για την θέαση άλλων πολυμεσικών αρχείων γενικότερα είναι χρήσιμο κάποιο εξειδικευμένο πρόγραμμα. Στους υπολογιστές των σχολικών εργαστηρίων μπορεί να εγκατασταθεί με πολύ απλά βήματα το IrfanView, που αποτελεί δωρεάν λογισμικό και θεωρείται κορυφαίο στην κατηγορία του.

Φυλλομετρητής (Browser)

Η περιήγηση στον παγκόσμιο ιστό μπορεί να γίνεται με εφαρμογές που παρέχουν επιπλέον λειτουργικότητες ή υποστηρίζονται καλύτερα από κάποιους ιστότοπους από τον Internet Explorer που περιέχεται στο λειτουργικό σύστημα. Τέτοιες εφαρμογές είναι το Mozilla Firefox και το Google Chrome.

Σουίτα γραφείου

Η σουίτα εφαρμογών είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στο σχολικό περιβάλλον, καθώς συμπεριλαμβάνεται πολύ συχνά στην αρχική προμήθεια των σχολικών εργαστηρίων. Προτείνεται να εγκαθίσταται πλήρως όλο το πακέτο εφαρμογών, σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν και αναφέρονται στην εξελληνισμένη έκδοση της σουίτας. Παρακάτω παρουσιάζονται οι οδηγίες εγκατάστασης και για τις 2 διαδεδομένες σουίτες, MS Office (έκδοση Professional 2010) καθώς και LibreOffice (έκδοση 3.6).

Αναπαραγωγή πολυμέσων

Για την αναπαραγωγή υλικού multimedia συνίσταται η εγκατάσταση του προγράμματος VLC media player (http://www.videolan.org/vlc/).

Εγκατάσταση java

Από τη σελίδα http://www.java.com κατεβάζουμε το εκτελέσιμο για Windows, που εγκαθιστά τα πρόσθετα για Internet Explorer και Firefox, αλλά και το Java Run-time Environment.

Εγκατάσταση Flash Player

Η εγκατάσταση Flash Player, πραγματοποιείται ξεχωριστά για Interner Explorer και Firefox, λαμβάνοντας τα εκτελέσιμα εγκατάστασης από τη σελίδα http://get.adobe.com/flashplayer. Δεν απαιτείται και συνίσταται να μην λαμβάνονται άλλα λογισμικά που προτείνονται από τη συγκεκριμένη σελίδα, όπως π.χ. Security Scanners ή Browser Toolbars. Οι πρόσφατες εκδόσεις του Flash Player προτείνουν την εγκατάσταση υπηρεσίας αυτόματης αναβάθμισής τους, ρύθμιση που συνίσταται να ακολουθείται, καθώς μειώνει το διαχειριστικό κόστος των εργαστηρίων.

Ανάλυση Ασφάλειας

Ο Microsoft Baseline Security Analyzer επιτρέπει να ελεγχθεί η ασφάλεια των υπολογιστικών συστημάτων που απαρτίζουν το εργαστήριο πληροφορικής. Ανιχνεύει επικίνδυνες ρυθμίσεις και ελλείψεις σε ότι αφορά την εγκατάσταση κρίσιμων εκδόσεων στα νεότερα λειτουργικά συστήματα της Microsoft και σε μια σειρά διαδεδομένων στο σχολικό περιβάλλον εφαρμογών (Internet Explorer, MS Office κλπ). Επίσης καθοδηγεί το χρήστη του εργαλείου στην εκτέλεση των απαραίτητων βημάτων για την αντιμετώπιση των παραπάνω. Η τελευταία έκδοση (2.2) μπορεί να ληφθεί από το δικτυακό τόπο της Microsoft και εγκαθίσταται εύκολα σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες εγκατάστασης MBSA.