Windows/Εγκατάσταση λογισμικού

< Windows
Αναθεώρηση ως προς 17:26, 26 Σεπτεμβρίου 2012 από τον Th.theodoropoulos (Συζήτηση | συνεισφορές) (Νέα σελίδα με 'Στον εξυπηρετητή και στους σταθμούς εργασίας προτείνεται η εγκατάσταση ορισμένων προγραμμ...')
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)

Στον εξυπηρετητή και στους σταθμούς εργασίας προτείνεται η εγκατάσταση ορισμένων προγραμμάτων με σκοπό τη βελτιστοποίηση της απόδοσης, την ασφάλεια και την αυξημένη λειτουργικότητα του σχολικού εργαστηρίου. Αυτές οι εφαρμογές ανήκουν κυρίως στις ακόλουθες κατηγορίες λογισμικού:

  • Εφαρμογές συμπίεσης – αποσυμπίεσης αρχείων.
  • Εφαρμογές προστασίας από επιβλαβές λογισμικό.
  • Εφαρμογές εγγραφής CD - DVD.
  • Εφαρμογές αναπαραγωγής διαδεδομένων αρχείων (εικόνες, ήχος, βίντεο, αρχεία pdf κλπ).
  • Εφαρμογές περιήγησης στον παγκόσμιο ιστό.
  • Εφαρμογές γραφείου.
  • Εφαρμογές λήψης αντιγράφων ασφαλείας.
  • Εφαρμογές επιτάχυνσης της πρόσβασης στο διαδίκτυο (caching με χρήση proxy server).
  • Εφαρμογές διαχείρισης σχολικού εργαστηρίου.

Αν και είναι διαδεδομένα πολλά διαφορετικά προγράμματα σε διάφορες εκδόσεις στα σχολικά εργαστήρια και το καθένα από αυτά απαιτεί διαφορετική μεθοδολογία εγκατάστασης, είναι δυνατή η διατύπωση κάποιων βασικών αρχών, που θα οδηγήσουν σε καλύτερα αποτελέσματα.


Info-32.pngΕίναι επιθυμητή η πλήρης εγκατάσταση των προγραμμάτων, αν το επιτρέπει η διαθέσιμη χωρητικότητα στους σκληρούς δίσκους των υπολογιστών. Με αυτό τον τρόπο δεν θα απαιτούνται τα μέσα εγκατάστασης, αν μελλοντικά γίνει χρήση κάποιας λειτουργίας ενός προγράμματος, που αρχικά δεν είχε εγκατασταθεί.Dialog-warning.pngΟι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εγκατάστασης (π.χ. ο φάκελος στον οποίο θα αντιγραφούν τα αρχεία της εφαρμογής) θα πρέπει να γίνονται αποδεκτές εκτός και υπάρχει συγκεκριμένος λόγος για το αντίθετο. Διαφορετικά υπάρχει σημαντικός κίνδυνος για δυσλειτουργία κάποιων εφαρμογών (π.χ. εξαιτίας μονοπατιών [pathnames] που περιέχουν κενά).


Όταν υπάρχει σχετική δυνατότητα, είναι επιθυμητή η κεντρική εγκατάσταση και διαχείριση των προγραμμάτων από τον εξυπηρετητή, χωρίς να απαιτείται η πραγματοποίηση οποιασδήποτε λειτουργίας στους σταθμούς εργασίας. Αυτό είναι π.χ. εφικτό σε ορισμένες εκδόσεις εφαρμογών προστασίας από ιούς.


Info-32.pngΠροτείνεται να αποφεύγεται η δημιουργία συντομεύσεων στην επιφάνεια εργασίας και στην μπάρα γρήγορης εκκίνησης εφαρμογών (quick launch) και η προσθήκη εικονιδίων στην taskbar, αν δεν είναι απαραίτητα. Η αντίθετη προσέγγιση δεν θα δημιουργήσει προβλήματα, αλλά θα επιβαρύνει αισθητικά και από άποψη διαθέσιμων πόρων τα υπολογιστικά συστήματα.


Δεν προτείνεται η εγκατάσταση κάποιου λογισμικού firewall στον εξυπηρετητή ή στους σταθμούς εργασίας του εργαστηρίου. Ούτε κρίνεται σκόπιμη η ενεργοποίηση της υπάρχουσας εφαρμογής (ICF – Windows Firewall) που είναι ενσωματωμένη στο λειτουργικό σύστημα. Η απαραίτητη προστασία παρέχεται ούτως ή άλλως από το ΠΣΔ με τη ρύθμιση των δρομολογητών που επιτρέπουν την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η εγκατάσταση κάποιου λογισμικού αυτής της κατηγορίας απαιτεί πολύπλοκες ρυθμίσεις και διαχείριση, που αν δεν πραγματοποιούνται με ορθό τρόπο υπάρχει πιθανότητα να διακοπούν κάποιες από τις παρεχόμενες στο εργαστήριο υπηρεσίες (πχ. διαμοίραση αρχείων).


Info-32.pngΔεν προτείνεται η εγκατάσταση κάποιας υπηρεσίας κεντρικής λήψης και διάθεσης κρίσιμων ενημερώσεων (Software Update Services ή της νεότερης έκδοσης Windows Server Update Services) καθώς εισάγει πολυπλοκότητα στο σχολικό περιβάλλον και απαιτεί επιπλέον διαχείριση. Η χρήση group policy για την αυτόματη λήψη των κρίσιμων ενημερώσεων σε συνδυασμό με την ύπαρξη cache proxy server επαρκούν στην πλειονότητα των περιπτώσεων.


Ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες για την εγκατάσταση και ρύθμιση ορισμένων διαδεδομένων προγραμμάτων στο σχολικό περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εγκαθίστανται προγράμματα τα οποία είτε είναι ελεύθερα προς χρήση στο σχολικό εργαστήριο, πχ. με άδεια GNU GPL, είτε προγράμματα για τα οποία το σχολικό εργαστήριο έχει προμηθευτεί άδειες χρήσης.

Διαχείριση συμπιεσμένων αρχείων

Στο περιβάλλον Windows Server 2008 και Windows XP/7 υποστηρίζεται η εφαρμογή Συμπιεσμένος φάκελος (μορφή zip), για τη συμπίεση και αποσυμπίεση αρχείων σύμφωνα με το format zip. Η συμπίεση αρχείων ενεργοποιείται με την ενεργοποίηση της επιλογής  δεξί κλικ στα προς συμπίεση αρχεία  Αποστολή προς  Συμπιεσμένος φάκελος (μορφή zip) , ενώ η αποσυμπίεση εφαρμόζεται με απευθείας άνοιγμα των συμπιεσμένων αρχείων ή με  δεξί κλικ του συμπιεσμένου αρχείου  Εξαγωγή όλων... .

7-zip (http://www.7-zip.org/)

Μια ικανοποιητική και ανέξοδη λύση στην συμπίεση – αποσυμπίεση αρχείων προσφέρει η εφαρμογή 7-zip. Επιπλέον της εγγεννούς λύσης των Windows προσφέρει τη δυντότητα αποσυμπίεσης αρχείων rar. Αποτελεί ελεύθερο λογισμικό που διανέμεται κάτω από την “GNU Lesser General Public License”.

Antivirus - Antispyware

Η προστασία από τους ιούς στα σχολικά εργαστήρια επιτυγχάνεται με χρήση εφαρμογών, που συνήθως εκμεταλλεύονται την αρχιτεκτονική των εργαστηρίων. Στον εξυπηρετητή του σχολικού εργαστηρίου εγκαθίσταται το κύριο μέρος της εφαρμογής από όπου γίνεται συνολικά και η διαχείρισή της.

Η διαδικασία εγκατάστασης και ρύθμισης περιγράφεται σε ξεχωριστό κείμενο οδηγιών για την ευρέως διαδεδομένη εφαρμογή Microsoft Security Essentials (έκδοση 2), με την ονομασία «Οδηγίες Εγκατάστασης Microsoft Security Essentials». Αυτό βρίσκεται στην βιβλιοθήκη του ενημερωτικού κόμβου της Τεχνικής Στήριξης, στο section με την ονομασία "Οδηγίες Εγκατάστασης – Διαχείρισης Εργαστηρίων".


Info-32.pngΣυνίσταται η μεταφόρτωση και ανάγνωση της πλέον πρόσφατης έκδοσης του κειμένου.


Εγγραφή οπτικών μέσων

Στους υπολογιστές που διαθέτουν συσκευή εγγραφής είναι απαραίτητη κάποια εφαρμογή που θα αξιοποιήσει τη συσκευή. Ιδιαίτερα διαδεδομένη είναι η εφαρμογή “InfraRecorder”.

InfraRecorder (http://infrarecorder.org/)

Ξεκινάει η εγκατάσταση του λογισμικού InfraRecorder επιλέγοντας τη γλώσσα.