Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Windows/Εφαρμογές/Squid"

(Εγκατάσταση Squid)
(Αντικατάσταση σελίδας με '{{:Windows/Εφαρμογές/Squid/3.5}}')
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
{{:Εφαρμογές/Squid/Περιγραφή}}
+
{{:Windows/Εφαρμογές/Squid/3.5}}
 
 
==Εγκατάσταση Squid==
 
Για τη βασική εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιήσουμε τα ακόλουθα βήματα:
 
* Πραγματοποιήστε λήψη της τελευταίας Stable έκδοσης του squid από τη διεύθυνση http://squid.diladele.com/. Το παρόν εγχειρίδιο βασίζεται στην έκδοση «3.5.28 Stable», διαθέσιμη ως binary 64bit.
 
{{Warning|Η συγκεκριμένη έκδοση διατίθεται μόνο σε x64 λειτουργικά συστήματα, επομένως δεν εγκαθίστανται σε x86 λειτουργικά συστήματα}}
 
 
 
* Πατήστε στο {{Button|DOWNLOAD MSI}}
 
* Με διπλό κλικ εκτελούμε το αρχείο squid.msi
 
* Επιτρέψτε να τρέξει πατώντας το {{Button|Run}}
 
* Στο παράθυρο του Squid Setup Wizard πατήστε  {{Button|Next}}
 
* Αποδεχτείτε τους όρους χρήσης επιλέγοντας {{Select|I accept the terms in the License Aggreement}} και πατώντας {{Button|Next}}
 
* Στο παράθυρο του Destination Folder ορίστε ως κατάλογο εγκατάστασης το {{Keypress|C:\Program Files\Squid}}
 
* Πατήστε {{Button|Install}} για να ξεκινήσει η εγκατάσταση
 
* Στο παράθυρο Completed Squid Setup Wizard πατήστε {{Button|Finish}}
 
 
 
==Αρχικές Ρυθμίσεις==
 
* Ανοίξτε για επεξεργασία το αρχείο squid.conf με οποιοδήποτε editor (πχ wordpad).
 
* Αφαιρέστε το σύμβολο του σχολίου # και τροποποιήσετε τη γραμμή {{Keypress|#cache_dir aufs /cygdrive/c:/squid/cache 3000 16 256}}
 
* σε {{Keypress|cache_dir aufs /cygdrive/f:/squid/cache 3000 16 256}} ώστε να ανταποκρίνεται στην τοποθεσία (F:) και στο μέγεθος της περιοχής cache.
 
* Δημιουργήστε τον κατάλογο (στην τοποθεσία που επιλέξατε) {{Keypress|f:\squid\cache}}
 
* Από την taskbar σταματήστε τη λειτουργία του Squid επιλέγοντας {{Select|Stop Squid Service}}
 
* Στη συνέχεια κάντε double click στο εικονίδιο Squid Terminal που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας πληκτρολογήστε την εντολή:
 
{{Terminal|squid.exe -z}}
 
* Από την taskbar ενεργοποιήστε τη λειτουργία του Squid επιλέγοντας {{Select|Start Squid Service}}
 
 
 
{{Hint|Ορίστε τον κατάλογο cache στο drive που θα αποθηκεύονται και τα αρχεία των χρηστών (πχ f:) αντί για το system drive c:}}
 
 
 
* Ρυθμίζουμε τον browser του εξυπηρετητή να χρησιμοποιεί τον Squid Proxy, πληκτρολογώντας την IP διεύθυνση 127.0.0.1 (ή 10.x.y.z) και ως πόρτα την 3128 στις ρυθμίσεις σύνδεσης.
 
* Για τους σταθμούς εργασίας επιλέγουμε την αυτόματη ρύθμισή τους με το πρωτόκολλο WPAD, όπως περιγράφεται στην Αυτόματη ρύθμιση proxy των σταθμών εργασίας.
 
 
 
== Χειροκίνητη ρύθμιση proxy των σταθμών εργασίας ==
 
Για να αξιοποιήσουν οι σταθμοί εργασίας την υπηρεσία squid, πρέπει να ρυθμίσουμε κάθε browser να χρησιμοποιεί ως proxy την IP διεύθυνση του εξυπηρετητή και την πόρτα 3128.
 
 
 
{{Hint|Για επαλήθευση ότι πλέον αξιοποιείται το Squid, συνδεθείτε σε μία σελίδα του διαδικτύου και παρατηρήστε τη σχετική εγγραφή στο αρχείο {{Keypress|C:\program files\squid\var\logs\access.log}} του εξυπηρετητή, που θα αναφέρει την IP διεύθυνση του σταθμού εργασίας και τη σελίδα που διακινήθηκε μέσω του squid.}}
 

Αναθεώρηση της 18:53, 1 Φεβρουαρίου 2019