Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Windows/Περιφερειακές συσκευές/Εκτυπωτές"

(Διαγραφή του περιεχομένου της σελίδας)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
Ο εξυπηρετητής του ΣΕΠΕΗΥ μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να διαμοιράζει και να ενεργοποιήσει αυτόματα όλους τους συνδεδεμένους σε αυτόν εκτυπωτές στους σταθμούς εργασίας του Active Directory Domain. Πρέπει να πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα βήματα:
 
*Ενεργοποίηση στον εξυπηρετητή του ρόλου Print Server.
 
*Δημιουργία εκτυπωτών στον εξυπηρετητή.
 
*Ενεργοποίηση των εκτυπωτών του εξυπηρετητή στους σταθμούς εργασίας του domain με τη βοήθεια Group Policies.
 
  
Αναλυτικά:
 
*Από το {{Application-windows|Server Manager}} προσθέτουμε το ρόλο "Print and Document Services".
 
*Επιλέγουμε τα Role Services.
 
**Print Server.
 
**LPD Service.
 
**Internet Printing (θα χρειαστεί να προσθέσουμε επιπλέον ρόλους).
 
*Πατάμε {{Button|Next}} όπου χρειαστεί και εν τέλει {{Button|Install}}.
 
*Μέσα από τη διαχείριση των Print Services και συγκεκριμένα από την εφαρμογή {{Application-windows|Server Manager}} και το μενού {{menu|Roles|Print and Document Services|Print Management|Print Servers|SERVER|δεξί κλικ|Add Printer...}} προσθέτουμε τους εκτυπωτές που είναι συνδεμένοι στον εξυπηρετητή.
 
*Δεξί κλικ στον εκτυπωτή που δημιουργήσαμε και επιλέγουμε {{Select|Deploy with Group Policy...}}, κάνουμε Browse  και επιλέγουμε την πολιτική με την οποία θα γίνει η αυτόματη εγκατάσταση εκτυπωτών (π.χ. με την SEPEHY Workstations Policy), επιλέγουμε εάν η εφαρμογή θα γίνει για τους χρήστες για τους οποίους εφαρμόζεται η πολιτική (per user) ή για τους σταθμούς εργασίας (per machine) και πατάμε {{Button|Add}} και {{Button|Apply}}.
 
*Με την εφαρμογή της πολιτικής και στην επόμενη επανεκκίνηση του σταθμού εργασίας προστίθενται οι εκτυπωτές που έχουμε ορίσει μέσω των προηγούμενων βημάτων.
 
*Για την υποστήριξη εκτυπώσεων σε σταθμούς εργασίας με αρχιτεκτονική τόσο x64 όσο και x86, από την εφαρμογή {{Application-windows|Print Management}} η οποία βρίσκεται στα Administrative Tools, με {{menu|δεξί κλικ στον επιθυμητό εκτυπωτή|Manage Sharing...|Additional Drivers...}}, προσθέτουμε επιπλέον οδηγούς για την αρχιτεκτονική που απουσιάζει (π.χ. x86, για την υποστήριξη Windows 7 32bit).
 

Αναθεώρηση της 12:36, 28 Φεβρουαρίου 2014