Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Windows/Περιφερειακές συσκευές/Εκτυπωτές"

(Νέα σελίδα με 'Ο εξυπηρετητής του ΣΕΠΕΗΥ μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να διαμοιράζει και να ενεργοποιήσει αυτ...')
 
 
(8 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 
Ο εξυπηρετητής του ΣΕΠΕΗΥ μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να διαμοιράζει και να ενεργοποιήσει αυτόματα όλους τους συνδεδεμένους σε αυτόν εκτυπωτές στους σταθμούς εργασίας του Active Directory Domain. Πρέπει να πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα βήματα:
 
Ο εξυπηρετητής του ΣΕΠΕΗΥ μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να διαμοιράζει και να ενεργοποιήσει αυτόματα όλους τους συνδεδεμένους σε αυτόν εκτυπωτές στους σταθμούς εργασίας του Active Directory Domain. Πρέπει να πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα βήματα:
*Ενεργοποίηση στο SERVER του ρόλου Print Server.
+
*Ενεργοποίηση στον εξυπηρετητή του ρόλου Print Server.
*Δημιουργία εκτυπωτών στον SERVER.
+
*Δημιουργία εκτυπωτών στον εξυπηρετητή.
*Ενεργοποίηση των εκτυπωτών του SERVER στους σταθμούς εργασίας του domain με τη βοήθεια Group Policies.
+
*Ενεργοποίηση των εκτυπωτών του εξυπηρετητή στους σταθμούς εργασίας του domain με τη βοήθεια Group Policies.
  
 
Αναλυτικά:
 
Αναλυτικά:
*Από το {{Application|Server Manager}} προσθέτουμε το ρόλο "Print and Document Services"
+
*Από το {{Application-windows|Server Manager}} προσθέτουμε το ρόλο "Print and Document Services".
*Επιλέγουμε τα Role Services
+
*Επιλέγουμε τα Role Services.
:*Print Server
+
**Print Server.
:*LPD Service
+
**LPD Service.
:*Internet Printing (θα χρειαστεί να προσθέσουμε επιπλέον ρόλους)
+
**Internet Printing (θα χρειαστεί να προσθέσουμε επιπλέον ρόλους).
*Πατάμε Next όπου χρειαστεί και εν τέλει Install.
+
*Πατάμε {{Button|Next}} όπου χρειαστεί και εν τέλει {{Button|Install}}.
*Μέσα από τη διαχείριση των Print Services και συγκεκριμένα από την εφαρμογή {{Application|Server Manager}} και το μενού {{menu|Roles|Print and Document Services|Print Management|Print Servers|SERVER|δεξί κλικ|Add Printer...}} προσθέτουμε τους εκτυπωτές που είναι συνδεμένοι στο SERVER.
+
*Μέσα από τη διαχείριση των Print Services και συγκεκριμένα από την εφαρμογή {{Application-windows|Server Manager}} και το μενού {{menu|Roles|Print and Document Services|Print Management|Print Servers|SERVER|δεξί κλικ|Add Printer...}} προσθέτουμε τους εκτυπωτές που είναι συνδεμένοι στον εξυπηρετητή.
*Δεξί κλικ στον εκτυπωτή που δημιουργήσαμε και επιλέγουμε {{menu|Deploy with Group Policy...}}, κάνουμε Browse  και επιλέγουμε την πολιτική με την οποία θα γίνει η αυτόματη εγκατάσταση εκτυπωτών (π.χ. με την SEPEHY Workstations Policy), επιλέγουμε εάν η εφαρμογή θα γίνει για τους χρήστες για τους οποίους εφαρμόζεται η πολιτική (per user) ή για τους σταθμούς εργασίας (per machine) και πατάμε Add και Apply.
+
*Δεξί κλικ στον εκτυπωτή που δημιουργήσαμε και επιλέγουμε {{Select|Deploy with Group Policy...}}, κάνουμε Browse  και επιλέγουμε την πολιτική με την οποία θα γίνει η αυτόματη εγκατάσταση εκτυπωτών (π.χ. με την SEPEHY Workstations Policy), επιλέγουμε εάν η εφαρμογή θα γίνει για τους χρήστες για τους οποίους εφαρμόζεται η πολιτική (per user) ή για τους σταθμούς εργασίας (per machine) και πατάμε {{Button|Add}} και {{Button|Apply}}.
 
*Με την εφαρμογή της πολιτικής και στην επόμενη επανεκκίνηση του σταθμού εργασίας προστίθενται οι εκτυπωτές που έχουμε ορίσει μέσω των προηγούμενων βημάτων.
 
*Με την εφαρμογή της πολιτικής και στην επόμενη επανεκκίνηση του σταθμού εργασίας προστίθενται οι εκτυπωτές που έχουμε ορίσει μέσω των προηγούμενων βημάτων.
 +
*Για την υποστήριξη εκτυπώσεων σε σταθμούς εργασίας με αρχιτεκτονική τόσο x64 όσο και x86, από την εφαρμογή {{Application-windows|Print Management}} η οποία βρίσκεται στα Administrative Tools, με {{menu|δεξί κλικ στον επιθυμητό εκτυπωτή|Manage Sharing...|Additional Drivers...}}, προσθέτουμε επιπλέον οδηγούς για την αρχιτεκτονική που απουσιάζει (π.χ. x86, για την υποστήριξη Windows 7 32bit).

Τελευταία αναθεώρηση της 12:43, 2 Δεκεμβρίου 2015

Ο εξυπηρετητής του ΣΕΠΕΗΥ μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να διαμοιράζει και να ενεργοποιήσει αυτόματα όλους τους συνδεδεμένους σε αυτόν εκτυπωτές στους σταθμούς εργασίας του Active Directory Domain. Πρέπει να πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα βήματα:

 • Ενεργοποίηση στον εξυπηρετητή του ρόλου Print Server.
 • Δημιουργία εκτυπωτών στον εξυπηρετητή.
 • Ενεργοποίηση των εκτυπωτών του εξυπηρετητή στους σταθμούς εργασίας του domain με τη βοήθεια Group Policies.

Αναλυτικά:

 • Από το Application-windows-other.png Server Manager προσθέτουμε το ρόλο "Print and Document Services".
 • Επιλέγουμε τα Role Services.
  • Print Server.
  • LPD Service.
  • Internet Printing (θα χρειαστεί να προσθέσουμε επιπλέον ρόλους).
 • Πατάμε Next όπου χρειαστεί και εν τέλει Install.
 • Μέσα από τη διαχείριση των Print Services και συγκεκριμένα από την εφαρμογή Application-windows-other.png Server Manager και το μενού  Roles  Print and Document Services  Print Management  Print Servers  SERVER  προσθέτουμε τους εκτυπωτές που είναι συνδεμένοι στον εξυπηρετητή.
 • Δεξί κλικ στον εκτυπωτή που δημιουργήσαμε και επιλέγουμε Hand.png Deploy with Group Policy..., κάνουμε Browse και επιλέγουμε την πολιτική με την οποία θα γίνει η αυτόματη εγκατάσταση εκτυπωτών (π.χ. με την SEPEHY Workstations Policy), επιλέγουμε εάν η εφαρμογή θα γίνει για τους χρήστες για τους οποίους εφαρμόζεται η πολιτική (per user) ή για τους σταθμούς εργασίας (per machine) και πατάμε Add και Apply.
 • Με την εφαρμογή της πολιτικής και στην επόμενη επανεκκίνηση του σταθμού εργασίας προστίθενται οι εκτυπωτές που έχουμε ορίσει μέσω των προηγούμενων βημάτων.
 • Για την υποστήριξη εκτυπώσεων σε σταθμούς εργασίας με αρχιτεκτονική τόσο x64 όσο και x86, από την εφαρμογή Application-windows-other.png Print Management η οποία βρίσκεται στα Administrative Tools, με  δεξί κλικ στον επιθυμητό εκτυπωτή  Manage Sharing...  Additional Drivers... , προσθέτουμε επιπλέον οδηγούς για την αρχιτεκτονική που απουσιάζει (π.χ. x86, για την υποστήριξη Windows 7 32bit).